Journalistisk Venstreparti fører indædt kamp på TV mod den stramme udlændingepolitik – stik imod danskernes holdninger

Mange danske journalister nøjes ikke med at være journalister. De vil være politikere. Ikke ved at stille op til Folketinget. Men ved at bruge deres journalistiske rolle til at føre politisk kamp. Det samme er tilfældet i andre lande.

 

Politisk er journalister gennemgående meget venstreorienterede og politisk korrekte. Alle tilgængelige undersøgelser gennem årene peger i den retning. Mange journalister sympatiserer med Enhedslisten og SF. Kun få sympatiserer med de blå partier.

 

Enhver har selvfølgelig lov til at have sine politiske holdninger. Men det er et alvorligt problem for samfundet og demokratiet, hvis journalisterne bruger deres arbejde, der skulle stå i folkeoplysningens tjeneste, til at politisere massivt.

 

Der er oven i købt ofte tale om en politisering, der ligger langt fra holdninger og værdier i den brede befolkning.

 

Når journalister, der skulle oplyse befolkningen, bliver til selvbestaltede meningsdannere eller ligefrem propagandister, er det en trussel mod demokratiet.

 

Det vel nok alvorligste eksempel drejer sig om udlændingepolitikken.

 

Journalistisk Venstrepartis venner og fjender

Journalister bestræber sig ofte på at stille krav om stram udlændingepolitik i et kritisk lys. Derimod er det ekstremt sjældent at se journalister, der kører på med samme kritiske for ikke at sige aggressive tilgang til de politisk korrekte holdninger i udlændingepolitikken.

 

De politisk korrekte behandles som ’venner’. Tilhængerne af stram udlændingepolitik behandles som ’fjender’.

 

Senest har vi set disse journalistiske holdninger for fuld udblæsning i dækningen af den danske regerings planer om at hjemsende syriske flygtninge til Syriens hovedstad Damaskus.

 

Her har især TV2 været aktiv. Men det kunne sagtens have været DR. Der er ikke nogen nævneværdig forskel på de to stationer, når det gælder politiske korrekte kampagner.

 

Politisk kampagne mod hjemsendelser

Den Korte Avis påpegede onsdag, at TV2’s dækning af regeringens planerne om hjemsendelser af syrere til Damaskus var stærkt politiserende og tendentiøs. Man lod bare, som om det var ganske almindelig journalistik.

 

TV2 gjorde blandt ukritisk brug af ret løse påstande fra en tysk ’ekspert’ med særdeles politisk korrekt baggrund og forbindelser til De Grønne i Tyskland.

 

Hele dækningen var én stor salve mod hjemsendelsen af de pågældende syrere. Indirekte var det et voldsomt angreb på den stramme udlændingepolitik.

 

Mere specifikt kunne man se TV2’s kampagne mod disse hjemsendelser som en advarsel til den socialdemokratiske regering om, at dens strammere kurs i udlændingepolitikken ikke var velset.

 

Journalisten holdt mikrofon for syrisk kvinde

Dækningen havde ikke antydning af en kritisk vinkel på problemerne med den massive tilstrømning til Danmark fra ikke-vestlige, overvejende muslimske lande.

 

Der var ikke antydning af kritisk vinkel på en udvikling, der går i retning af en kraftigt voksende muslimsk befolkningsandel og dermed en stadigt stærkere rolle for islam i det danske samfund.

 

TV2 interviewede en ung syrisk kvinde, der har boet i Danmark i fem år. Ja, ”interviewet” er faktisk for meget sagt. Journalisten holdt simpelt hen mikrofon for hende, mens hun afleverede sit politiske angreb på de danske myndigheder og deres beslutning om hjemsendelser til Damaskus.

 

Til overflod lod man den syriske kvinde påstå uimodsagt, at regeringen ville hjemsende afviste asylansøgere til ”Syrien”. Dette til trods for, at journalisten vidste – eller burde vide – at hjemsendelserne kun gælder hovedstaden Damaskus, hvor der er særlige forhold.

 

Man gjorde sig heller ikke den ulejlighed at spørge til, hvordan det gik for sig, at den unge syriske kvinde havde boet fem år i Danmark uden at have lært dansk. Hun måtte interviewes på arabisk.

 

Indslaget var ekstremt ensidigt og propagandistisk. TV2’s nyhedsredaktion førte simpelt hen kampagne for at forhindre hjemsendelse af syrerne. Dermed gav man reelt også sin aktive støtte til en udvikling, der vil gøre Danmark mere muslimsk.

 

Journalistisk Venstreparti fører sin egen undergrundskrig mod stram udlændingepolitik

Den slags journalistik (eller ’journalistik’) placerer det danske samfund i en højst særpræget situation:

 

Vi har en befolkning, som bakker stærkt op om stramninger i udlændingepolitikken.

 

Vi har blandt de politiske partier en opbakning til en stram kurs, som i dag er bredere end nogen sinde.

 

Socialdemokratiet har rykket sig i retning af en væsentligt strammere linje. Venstre og De Konservative er blevet skarpere i deres støtte til stramninger end nogen sinde før. Dansk Folkeparti, der historisk har taget et kæmpeslæb, og Nye Borgerlige holder deres stramme kurs.

 

Ja, man kan måske endda sige, at venstrefløjen og De Radikale er blevet lidt mere tamme i deres modstand mod stram udlændingepolitik, end de har været tidligere. De skal måske ikke have for meget klinket med befolkningen.

 

Danskerne er mere end nogen sinde til en stram kurs i udlændingepolitikken. Deres politikere er mere end nogen sinde til en stram kurs i udlændingepolitikken.

 

Men Journalistisk Venstreparti fører sin egen undergrundskrig mod den stramme udlændingepolitik.

 

Sådan noget bør man ikke byde danskerne

De politisk korrekte journalister kommer ikke med direkte politiske budskaber om, at man skal lade folk fra Mellemøsten blive i Danmark. Det ville trods alt være for tykt.

 

Men man praktiserer ’kritisk journalistik’ på den måde, at man fuldstændig undlader at pege på de problemer med indvandringen, der får de fleste danskere og nu også de fleste politikere til at insistere på en stram kurs i udlændingepolitikken.

 

Journalistisk Venstreparti bruger hele sit krudt på at skabe negativ stemning omkring den stramme udlændingepolitik og støtte de politisk korrekte kræfter i ind- og udland, der udbreder deres forargelse over den stramme danske kurs.

 

Det er ikke kritisk journalistik. Det er ensidig journalistik med markante politiske undertoner.

 

Sådan noget bør man ikke byde danskerne.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…