Islamisk jihad : Yngste terrordømte i UK nogensinde løslades – skulle ellers have afsonet en livstidsdom

Skærmprint fra CNN
Kun 14 år gammel.

 Alligevel lå terrorplanerne klar i hovedet.

 

En australsk politibetjent skulle have hovedet skåret af foran tusindvis af mennesker.

 

Det skulle ske i Melbourne på Anzac Day, som er en vigtig mærkedag i Australien. 

 

Det var tilbage i 2015. 

 

Han var ikke meget mere end et stort barn dengang.

 

Sandsynligvis var han endnu yngre, da planerne udklækkedes og begyndte at tage form. 

 

Fra sin bopæl i det nordlige England kunne det klares med en smartphone. 

 

Ved brug af en app som kunne kryptere meddelelserne, kunne han kommunikere og koordinere angrebet.

 

Han havde fundet en medssammensvoren i Australinen. Sevdet Besim på 18 år.

 

Den 14 årige selv må kun benævnes RXG, fordi han var mindreårig i gerningsøjeblikket.

 

Da han i skolen truede med at halshugge nogle lærere, blev myndighederne opmærksomme på ham.

 

De fik øje på de tusindvis af krypterede meddelelser, som var blevet sendt frem og tilbage.

 

Efter at have dekrypteret korrespondancen, kom det for en dag, hvad denne skoledreng gik og syslede med i fritiden.

 

Jihad fra den værste skuffe.    

 

For den grusomme terrorplan blev RXG idømt livstid.

 

Alligevel bliver han løsladt allerede nu. 

 

Det har et løsladeslesnævn besluttet. edition.cnn.com

 

Egnet til løsladelse  

“Efter at have taget omstændighederne fra overtrædelsen i betragtning, det fremskridt som er sket under varetægten, og det bevismateriale som er forelagt under høringerne, så stiller nævnet sig tilfreds og vurderer RXG egnet til løsladelse”, lød nævnets erklæring.

 

RXG havde også overbevist Sevdet Besim om, at han var meget ældre og at han havde erfaring udi radikal islam, bemærker Jessie Yeung fra CNN. 

 

Det er ikke så længe siden, at en terrorekspert udtalte, at deradikaliseringsprogrammerne ikke virker, og at psykologen bag programmerne medgav, at der ikke er nogen garanti.

 

Eksperten mente, at man skulle gå meget mere massivt til værks, og foreslog en løgnedetektortest sidst i forløbet, før nogen blev sluppet ud i samfundet.

 

De erkendelser nåede man nødtvungent frem til, efter terrorangrebet på London Bridge i 2019. 

 

Ham der begik det, havde netop gennemgået et afradikaliseringsprogram, og var nyligt sat fri – vurderet som egnet til løsladelse. Det har Den Korte Avis tidligere skrevet om, se her.   

 

Man skulle tro, at der i fængset blev gjort målrettede anstrengelseer for at afmontere RXG og andre muslimers overbevisning i relation til jihad.

 

Meget tyder på det modsatte. 

 

Robert Spencer Jihad Watch oplyser, at RXG i fængslet fik uddelt et eksemplar af koranen og fik lov til at mødes og deltage i fælles bøn, og konstaterer : 

  

“Intet, intet overhovedet blev gjort i fængslet for at modgå overbevisningen om det rigtige i jihad”.

 

Tørt spørger han, om nazi-krigsfanger under anden verdenskrig fik uddelt eksemplarer af Mein Kampf og lov til at mødes for at hylde og studere ordene fra Der Führer ?  

 

Man må give Robert Spencer ret i det ulogiske. Muligvis det skyldes angst for at blive beskyldt for racisme og islamofobi. 

 

Angsten for det stempel når åbenbart langt ind bag fængslets mure. 

 

Muligvis når den angst også ind i løsladelsesnævnet. 

 

På grundlag af den dårlige erfaring, er der al mulig grund til at frygte, hvad RXG finder på i den nærmeste fremtid. 

 

Intet i islam må røres. Heller ikke den ultimative jihad. Men måske denne del kan lægges i bero ?  

Det er den samme opdragelsesskabelon som bruges, så der er personlighedsstrukturelt ikke den store forskel fra land til land. 

 

Det indre skelet er i psykologisk forstand grundlæggende ens.  

 

Den drivende kraft er frygt for ikke at have opdraget ens barn til at blive en god muslim. 

 

Centralt i opdragelsen er pligten til at stræbe.  

 

Jihad er en sådan stræben. 

 

Det handler om, at arbejde på, at fremme islams sag på forskellig vis.  

 

Den ultimative bestræbelse er fysisk angreb. 

 

Vesten kalder det terror, og jihad fra værste skuffe. Men for en muslim er det helligt, og i relation til islam, så er det det ypperste man kan foretage sig. 

 

Hvis gerningen er velsignet af en stormufti, så kan gerningen ikke blive meget finere. Dør muslimen under angrebet, så udløser det en billet direkte i paradis. 

 

Det sidder godt fast. Det er “banket ind” i hovedet på børnene, og det holdes ved lige i moskeerne. Det der er forældrenes opgave i forhold til børnene, er imamernes opgave i forhold til de voksne. 

 

Det er både en uadskillelig del af muslimen og en uadskillelig del af islam. 

 

Faktisk er en muslim ikke muslim, uden jihad dvs stræben på forskellig vis.  

 

Ikke alle muslimer tilslutter sig den ultimative form for jihad – angrebet, men ingen muslim må aktivt højlydt tage afstand fra det.         

 

Det er derfor der er så stille fra det muslimske trossamfund, efter hvert terrorangreb. 

 

Det er ifølge islam en hellig gerning, og det er ifølge islam en god gerning.  

 

Muslimer som RXG var i gang med det ultimative trin – det yderste eller øverste trin af jihad.

 

Denne del – dette trin – kan ikke fjernes. 

 

Men muligvis kan det deaktiveres. Lægges i bero. Ligesom det er i de fleste muslimer.

 

Imidlertid, så har man på igen måde pillet ved islam i fængslet. Ingen del af islam har man modgået. 

 

Tværtimod så er der “fodret” med både koran og bøn. Det er at bære ved til bålet. Den indre flamme i RXG har man passet og plejet. 

 

Psykologerne har godt nok præsenteret ham for alternativ og mere hensigtsmæssig adfærd, men uden at konfrontere noget i hans tro. Islam.

 

Det er en urørlig “hellig ko”. Fredet. Selv i terapi’en.  

 

Og nu løslades RXG så fra fængslet. Mindst lige så muslimsk som da han kom ind. 

 

Mindst lige så religiøst optændt.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…