Inger Støjbergs to krav til rigsretssag: Send live-tv og offentliggør, hvad de enkelte dommere stemmer

Inger Støjberg

Når tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg til efteråret skal i Rigsretten, ønsker hovedpersonen selv mere åbenhed.

 

Konkret er hun klar med to lovforslag, som skal ændre indretningen af den rigsretssag, hvor hun selv står tiltalt. Det skriver Berlingske.

 

Det ene forslag handler om, at det skal være muligt for medierne at sende lyd og billede direkte fra Rigsrettens forhandlinger.

 

Det andet forslag er, at der i rigsretsdomme ikke kun skal angives stemmetal, men også hvilke dommere der har stemt på hvilket resultat.

 

I dag kan man ved domme fra Højesteret se dommernes betragtninger, mens det ikke er muligt ved strafferetsdomme fra eksempelvis landsretterne.

 

– De politisk udpegede dommere er i flere tilfælde politikere og dermed nogen, som er vant til at stå ved, hvad de mener, og dommerne fra Højesteret er også vant til, at man kan se, hvad de mener i den enkelte sag.

 

Jeg kan faktisk ikke se, hvorfor vi ikke skal have samme fulde offentlighed i rigsretssager, siger Inger Støjberg til Berlingske.

Dommer bakker ikke op om forslag

Mikael Sjöberg, landsdommer ved Østre Landsret og formand for Den Danske Dommerforening, bakker ikke op om den tidligere ministers to lovforslag.

 

Blandt andet nævner han, at der kan ligge en form for mistænkeliggørelse i, at dommernes navne og deres synspunkter skal fremgå af dommen.

Et bredt flertal i Folketinget stemte i februar for at rejse tiltale ved Rigsretten mod Inger Støjberg for brud på ministeransvarlighedsloven i sagen om adskillelse af asylpar i hendes tid som udlændinge- og integrationsminister for Venstre.

 

Rigsretssagen mod Inger Støjberg er berammet til at begynde 2. september og vil bestå af 38 retsmøder frem til slutningen af november.

 

Berlingske skriver, at Støjberg vil fremsætte de to lovforslag i Folketinget indenfor den kommende uge.

 

Mens forslagene får opbakning fra Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, der også var de partier, der ikke stemte for en rigsretssag i februar, så er De Radikale modstandere af forslaget om tv-transmission og betænkelige ved forslaget om en ikkeanonymiseret afstemning.

 

Fra Socialdemokratiet siger retsordfører Jeppe Bruus, at partiet først vil læse lovforslagene igennem, inden man tager endelig stilling til dem.

 

Men retsordføreren er dog umiddelbart lidt forbeholden og tilbageholdende over for de to forslag, siger han til Berlingske.

 

Morten Messerschmidt skriver på Facebook:
JA HERFRA TIL STØJBERGS FORSLAG.
Det giver god mening – som Inger Støjberg foreslår – at lade den enkelte rigsretsdommers afgørelse fremstå klart af dommen. Sådan er det allerede i Højesteret. Hvorfor ikke lade det samme gælde i Rigsretten?
Rigsretten består jo af ligedele højesteretsdommere og politisk udpegede dommere. Men hvor højesteretsdommere er vant til at forholde sig juridisk, er de politisk udpegede først og fremmest politiske.
Vil en dommer, udpeget af de radikale, sf eller Enhedslisten nogensinde stemme for at frikende Støjberg – uanset hvor overbevisende argumenterne er?
Som jeg sagde under folketingsdebatten, tror jeg, at et overvældende flertal af Højesterets dommere – ud fra det nu kendte – vil stemme for frikendelse. Dels fordi der nærmest ingen sag er. Og dels for at sende et signal til Folketinget om, at Rigsretten ikke er det rene tant og fjas.
Dermed bliver de politisk udpegede dommere afgørende. Vi vil derfor gerne vide, hvad hver enkelt stemmer.
Højesterets dommere tør godt stå individuelt på mål i hverdagen. Hvorfor skulle Rigsrettens medlemmerne ikke også kunne det..?
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…