Inger Støjberg for en Rigsret: Er vi da gået helt fra snøvsen!

Lad mig indledningsvis fastslå at jeg ikke er jurist, men kun hvad man kalder lægmand. Lægmænd anvendes i retssammenhæng i diverse sager, lægmænd er civile borgere der kan indkaldes som en slags modvægt til de lærde jurister for at få en mere folkelig vinkel på domsafsigelser. Således også i nærværende tilfælde.

 

Jeg har svært ved, som almindelig borger og etnisk dansker at, se at Inger Støjberg kan have overtrådt nogen lov vedrørende adskillelse af personer der er ‘gift’ med mindreårige, da der ikke eksisterer en lov på det område ud fra den ganske simple og enkle grund at den til dato ikke har været nødvendig.

 

Den manglende nødvendighed skal ses på baggrund af, at det ikke er muligt i Danmark at vie personer over 18 år til mindreårige. Et sådant arrangement kan ikke finde sted, thi for at det skulle kunne lade sig gøre ville det betyde at myndighederne indvilliger deri, forstået derhen, at præster eller kommunale myndigheder ikke gør deres pligt, men bevidst overtræder gældende lov. Myndighedernes pligt er at forvisse sig om at ægteskabets indgåelse er lovlig, det gøres meget enkelt ved granskning af dåbsattester blandt andet!

 

Fremgår det af dåbsattesterne at den ene part er under myndighedsalderen på 18 år, skal myndigheden afvise ønsket om ægteskab, der kunne, hvis særlige forhold gør sig gældende løses kongebrev, der gav ret til ægteskab med personer under myndighedsalderen, kongebrevs ægteskaber var ret sjældne de ophørte i 2017. På den baggrund er en lovgivning vedrørende adskillelse af personer der er gift med mindreårige ikke nødvendig, da et sådant forhold som sagt ikke kan ske. Er det nødvendigt at minde om, at love opstår på baggrund af en nødvendighed.

 

Da man i sin tid ønskede at straffe Mogens Glistrup, opdagede man at det næppe kunne lade sig gøre, thi Glistrup have handlet inden for lovens rammer, da ønsket om straf var vedholdende, opfandt man det noget æteriske begreb ”lovens ånd” der kom til at ligge som en tåge hen over lovgivningen og som dermed kunne opfylde kravet om straf for Mogens Glistrup.

 

Skal man i dagens Danmark se på Inger Støjberg handlinger, kan man med samme ret sige at hun har handlet i de danske ”loves ånd”, og dermed straffri, netop med henvisning til Glistrupsagen.

 

Skulle de pågældende hengive sig til at leve papirløst vil der være tale om pædofili, hvilket er strafbart, og en adskillelse bliver konsekvensen af dette forhold, uden at der skal lovgives derom.

 

Det må være ganske indlysende for selv betonkommunister mfl. at man ikke kan tillade ulovligheder blot med den begrundelse at handlingen er tilladt i det hjemland vedkommende henviser sig som tilhørende. Vedkommende er i Danmark hvor noget sådant ikke er tilladt ved lov, og det skal de pågældende naturligvis overholde. Det er ikke gjort ved at spille Carl Nielsens ”Tågen letter”

 

Det hele ville jo svare til at personer fra England, Australien, New Zealand, Nigeria, Kenya, Sydafrika, og det gamle Britisk Somaliland mfl. med rette kan påstå at de kommer fra lande med venstrekørsel, og at de derfor har ret til at fastholde denne deres hjemlands tradition i Danmark, der som de fleste vel er vidende om har højrekørsel.

 

Eller endnu værre personer fra f.eks Texas og andre stater i USA, hvor det er lovligt at bære våben, vil kræve at kunne gøre det samme ved indrejse i Danmark. Den grænseløse multikulturalitet bør nok have nogle faste grænser der ikke kan overskrides. Det er disse faste grænser Inger Støjberg har sat med hensyn til barnebrude. Så vidt vides giver asyl krav ikke ret til overtrædelse af det asyl givende lands love, så langt ud er vi vist ikke kommet endnu.

 

Alt andet vil ende i anarki. Indenfor et givet lands grænser er der hverken mulighed eller plads til at huse parallelle retssystemer, der må og skal kun være ét der er gældende for alle de i landet boende personer uanset etnisk oprindelse eller etniske traditioner, love med videre..

Hvis vi antager, at man af den ene eller den anden grund tillader barnebrude, altså en slags pædofili, ville det kunne give anledning til, at hele landets pædofile ville konvertere til denne tro der giver legal adgang til at voldtage mindreårige. Hvilket vil sige at de ikke kan retsforfølges med henvisning til deres tro.

 

Er det det vi vil her til lands. Er vi virkelig gået helt fra snøvsen! Er vi kommet dertil at vi straffer personer der forlange landets love overholdt. Det lyder som den omvendte verden. Dybbøl mølle maler ikke kun helt ad helvede til, den drejer i så fald avet om.

 

De røde partier og deres medløbere skal vist stikke piben langt ind, det ville klæde dem. Deres angreb på Inger Støjberg er udelukket begrundet med en forfølgelse og fremme af deres egne politiske ambitioner. Det er usmageligt. De vil næppe tillade at deres egne børn bliver ofre for barnebrude mentaliteten, selv om de er venligborer isoleret set.

 

Det ville være hensigtsmæssigt hvis den til enhver tid siddende regering tænkte sig grundigt om, vendte og drejede sagerne inden de overhovedet bliver fremsat, for ikke at sige bliver vedtaget. Det ville spare samfundet for mangt og meget bøvl. Det er på tide at få snøvsen tilbage på sporet igen.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…