Indlæg fra læserne 9. september: Svar til Visti Christensen # Vi er nødt til at samarbejde ,ed Taliban

Svar til Visti Christensen
Af Henning Petersen
Vedrørende indlæg i DKA den 6. september om Polen.
Du blander to ting forebyggelse af flygtninge indtrængen og selve retssikkerheden i landet sammen. Det første emne er jeg stort set enig i. Men ikke dine betragtninger om retssikkerheden.
Der er ikke tale om at afskaffe en gammelkommunistisk dommerstand. Flere af de regler, der er indført minder – efter eksperters udsagn – uhyggelig meget om de regler dommerstanden opererede efter i satellitstaterne under Sovjetregimet.
Demokrati baseres på, at der eksisterer en dommerstand som er uafhængig af den siddende regering. I Januar 2020 demonstrerede den polske dommerforening for retsstaten, for retten til domstolenes uafhængighed og for retten til at være underlagt det europæiske retssystem. Alt sammen en nødvendighed for os alles sikkerhed.
De demonstrerede mod den såkaldte Mundkurvslov. Efter Mundkurvsloven skal dommere kunne idømmes bøder eller slet og ret afskediges, hvis de ”handler politisk” (om de gør det, beror på et skøn, foretaget af det nye dommerdisciplinærkammer, der er fyldt med regeringsudpegede dommere) eller hvis de spørger EU-Domstolen, om nye love fra regeringen er i overensstemmelse med EU-lovgivningen.
Du kan læse mere om “Polens dommere under angreb”, “Orbans illiberale projekt i Ungarn” og “Kampen mod korruption i Rumænien” i bogen “Kan EU sikre Retsstaten”. Det må vi håbe, for jeg kan ikke lide de
facistiske tendenser der vises. Bogen kan hentes gratis på deo.dk

 


Vi er nødt til at samarbejde med Taliban

Af Ib Lunde

Den kaotiske exit fra Kabul var nok i betydelig grad selvskabt. DRs reportager foregik i et hysterisk stemmeleje uden at der reelt var belæg for at Taliban ville foretage en nedslagtning af de ”kollaboratører”, man kunne pågribe. Tværtimod udtalte Talibans talsmænd at ingen ville blive forfulgt for at have samarbejdet med den væltede regering. Guvernørens flugt fra Kabul var en betingelse Taliban stillede for, at der kunne foregå en fredelig magtoverdragelse.

 

Så vi må åbne for et samarbejde med Taliban for vores egen skyld for at stabilisere landet.

For der er ikke noget alternativ, hvis vi ikke vil risikere at et sammenbrud i Afghanistans økonomi udløser ukontrollerede flygtningestrømme til Europa. Selvmedlidenhed, klynk og hysteri løser ingen problemer.

 

Hvis vi skal finde en historisk parallel til situationen i dag i Afghanistan efter Talibans magtovertagelse, skal vi tilbage i Danmarkshistorien til da Harald som konge samlede Danmark og gjorde danerne kristne. Som der står på Jellingestenen.

Forskellen er blot, at i Afghanistan er det islam, der er den samlende religion. Hvilken hovedbeklædning kvinderne så skal bære, må være et spørgsmål, som kvindebevægelsen i Afghanistan må rejse.  Så det må mest være et spørgsmål om tid, før Afghanistan bliver moderniseret.

 

Jeg synes man skal skynde sig med at få åbnet ambassaden i Kabul igen.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…