Indlæg fra læserne 9. juni: Ansvar og ansvarsforflygtigelse # Mundbind til de raske

Ansvar og ansvarsforflygtigelse

Af Jørgen Casse

 

Det er jo meget godt af Britta Mogensen, at hun forklarer hvordan de forskellige menneskerettighedskonventioner blokerer for, at kriminelle og andre uønskede elementer fra udviklingslandene kan returneres til deres respektive hjemlande. Dermed fralægger Britta Mogensen sig sit ansvar for det der sker i Danmark, ansvarsforflygtigelse er svaret.

 

En sådan forklaring risikerer at få den virkning, at den bliver en sovepude, at der blot trækkes på skuldrene i en opgivende attitude. At befolkningen opgiver modstanden mod den overhåndstagende tilstrømning af ikke vestlige individer. Man lader stå til.

 

Er det Fru Mogensen ønsker, at lukke munden på kritikerne af, at Danmark mere og mere bliver overtaget af en voldsforherligende religions tilhængere, at vi stiltiende underkaster os det som så bliver det uundgåelige?

 

Hvis vi ikke konstant presser på over for politikerne for, at få ændret disse for vort land så skadelige tingenes tilstand sker der intet, det hele får lov til at køre af sporet, ned i afgrunden. Det ender i en kritikløs tilbedelse af Gud Mammon uden moral og etik.

 

Nok lugter penge ikke, og dog! Enhver erhvervsleder har en pligt til, at påse at de metoder der anvendes ikke overskrider etiske og moralske kriterier. Disse etiske og moralske kriterier bør sætte grænsen for hvordan erhvervene tjener deres penge, at det ikke overskrider hensynet til nationen og dens befolkning. Ikke desto mindre er det det der er ved at ske, når erhvervsledere presser på for at få flere individer af ikke vestlig herkomst til Landet.

 

Danskerne bliver mere og mere fremmedgjorte i deres eget land, dets traditioner og skikke fortrænges, for til sidst, at blive udslettet.

 

Det Fru Mogensen risikerer er, at politikerne så at sige afkobler hele generationer, at de udelukkende plejer de helt unge som intet andet kender, gennem opdragelse i et traditions løst og historieløst samfund, de er nemme at manipulere med.

 

Vi har lige fejret grundlovsdag. Den seneste af slagsen er den længst eksisterende 68 år. Der er ingen grund til at ændre den, den virker som den skal. Erik Eriksen var den statsminister der iværksatte den ‘nye’ grundlov, der blev vedtaget i 1953, det var en fremsynet grundlovsændring der kom ud af dette arbejde, den har til dato levet op til sine forventninger.

 

Den danske grundlov indeholder alt det der er grundstenen i et demokratisk styret land. Da Danmark udleverede Norge til Sverige i 1814, efter Napoleonskrigene, sørgede vi for, at Norge fik en grundlov, Eidsvoll grundloven, en forsmag på den grundlov som Danmark i 1849 fik givet. Danskerne havde ikke kæmpet for at få en grundlov vi fik den foræret, fordi den siddende enevoldskonge Frederik d. 7, ikke mere ‘gad’ være enevoldskonge, der var andre ting der var ‘sjovere’ for Frederik folkekær, såsom balletkorps danserinden Louise Rasmussen, senere Grevinde Danner.

 

Danskene skal øve konstant tryk på politikerne for, at få ændret konventionerne, så vi kan komme af med de mange uønskede elementer der invaderer Danmark, det gøres ikke ved forklaringer på hvordan disse konventioner spænder ben for en fornuftig indvandrerpolitik, men med aktiv modstand.

 

Danmark har brug for en intern konvention der fastslår, at de som ikke vil Danmark, dets grundlov og dansk skik og brug, intet har at gøre i Danmark, de må søge andre græsgange der bedre passer til deres habitus. En sådan konvention er presserende at få gennemført.

 

Der er utilfredsstillende, at enhedslisten beklager, at Danmark ikke giver statsborgerskab til kriminelle og andre elementer, så de kan fortsætte deres kriminelle løbebane med videre her i landet, de har intet at gøre i Danmark. Enhedslistens eneste værdipolitiske signal og motivation er, at de udgør potentielle vælgere for partiet. Hvor dybt kan et parti og dets medlemmer synke? Svaret er Enhedslisten.

 

Ansvarsforflygtigende politikerer eller ditto partier har Danmark ikke brug for. Danmark har brug for handlekraftige politikere der vil Danmark og tage ansvar. Men tag ikke fejl, det er ikke en diktator der ønskes.


 

Mundbind til de raske

Af Visti Christensen

 

Man bruger mundbind i Kina. Man beskytter luftvejene mod storbyers smog. Raske bruger mundbind. 

 

I oldtiden passede man også på. Når spedalske skulle passere raske, skulle de råbe: ”Spedalsk!” Så gik raske udenom de syge.   

 

Hos os er Corona-mundbind påbudt. Raske som syge. Alene pga. frygt for smitte. En rundspørge viser, at en tredjedel af danskerne har vænnet sig til mundbindet, og mange bruger det også ude i det fri. Og regeringen fraråder ikke.   

 

Nu forestår pensionist-turistbusture til Bornholm. Alle er vaccineret og har coronapas. Men der skal også bæres mundbind i bussen. Hvad sker der for politikerne? Testkravet ved Sveriges grænse er lige nu heldigvis afskaffet. 

 

Antallet af døde, sårede, indlagte og smittede viser, at regeringen alene agerer pga. smittetal. Så en genåbning sker ikke før smitten er udryddet. Men det sker ikke. Hverken med coronavirus eller andre vira, så åbning udskydes.    

 

Måske handlede politikerne overilet og globalistisk ved epidemiudbruddet. Frygten var større end realiteterne. I hvert fald synes det overflødigt at sygeliggøre alle raske.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…