Indlæg fra læserne 31. marts: Facebook er en skændsel for et moderne samfund # Børnene i de syriske lejre # Hvad er det bedste for børnene

Facebook er en skændsel for et moderne samfund

Af Gert Sauer

 

Det blev bl.a. markedsført for at fremme debat mulighederne i den civile befolkning, en god og demokratisk tanke. Nu bliver det stadigt mere og mere tydeligt, at den ledes af alt andet end demokratiske kræfter, men af en enkelt mand der, bosiddende i USA, fastlægger og til stadighed udbygger, sine helt og aldeles private retningslinjer for, hvad HAN finder, at hans selvopfundne ”fællesskabsregler” er overtrådt !!!! Tilmed gør han det, vel at bemærke, helt uden hensyn til de regler vi i fks. Danmark har fastsat, med hensyn til ytringsfrihed for den enkelte borger !

 

Stadigt flere oplever at blive udelukket fra avisernes debatsider i korte eller længere tid, blot fordi de er kommet i denne privatmands stærkt politiserende fangstnet ! Der er altså ikke tale om, at disse udelukkelser skyldes en lovovertrædelse, det eneste der er overtrådt, er denne mands egenhændigt udarbejdede og fastsatte ”regler”, der tilmed har udviklet sig til, at have en særligt politisk drejning, bl.a. væk fra enhver form for kritik af Islam, uanset hvilke modbydeligheder denne isme byder os, ikke helt ukendt i vort lille land, hvor vi også lider under den såkaldte fortielses”avis”, politiken !!

 

De udelukkede får end ikke en chance for at protestere, og der kunne jo også være tale om en fejl, som ikke kan rettes, fordi vedkommende nu er udelukket fra ”tjenesten”, og derfor ikke kan komme til at rette eller fjerne sit indlæg !!

 

Facebook bør udelukkes i Europa, som så selv kan opbygge et tilsvarende tilbud til kontinentets borgere, baseret, sikret og understøttet på og af europæisk lovgivning ! Alternativt må alle Danske dagblade udvide mulighederne for debatindlæg, så der også bliver adgang til twitter og eller en lignende tjeneste !?


 

Børnene i de syriske lejre

Af Pernille Birkler

 

Det er en daglig pine at være vidne til godhedssegmentet – med de to Tv-stationer i front – være varme fortalere for at hente islams børn til Danmark.

 

Ikke alt, der glimrer, er guld. Og ikke al humanisme er, hvad den udgiver sig for, i så fald ville humanisterne i dette tilfælde tænke på alle de danskere, der vil komme til at frygte for egen og egne børns sikkerhed. 

 

Humanisme rimer også på egoisme, og man har indtryk af, at det for mange handler mere om selvpromovering og egohumanisme – ”kan alle se, hvor god jeg er”.

 

Hvorfor taler ingen om, at mødrene i en årrække med stor sandsynlighed har opdraget deres børn i ”den rette tro”, og at børnene allerede er så radikaliserede (læs hjernevaskede), at de vil udgøre en stor fare for de danskere, de vil komme i berøring med.

 

Der tales så flot om afradikalisering, men det er ikke noget, der sker i løbet af et par dage – om nogensinde – og i mellemtiden, hvad så?

 

Statsminister Mette Frederiksen proklamerer nu efter stort pres fra sine støttepartier, at børnene måske kan komme til Danmark – men ikke deres mødre. Her er det så, at kæden hopper af, for div. konventioner vil efter kort tid begynde at råbe familiesammenføring, og så kender vi resultatet.

 

I Syrien vil man ikke lade børnene forlade lejrene uden deres mødre, og det kan der være flere grund til. Måske en er, at man på denne måde helt uproblematisk får anbragt stærkt troende islamister i Danmark. Det er jo Islam, man spiller kort med.

 

Og for at berolige alle skeptikerne meldes ud, at mødrene naturligvis skal anklages for terrorvirksomhed. Glem det, bevisbyrden vil blive noget nær umulig at løfte.

 

Men den dag, det hele ramler, vil alle fralægge sig ansvaret og flokkes om håndvasken, for de gjorde det jo for børnenes skyld.


 

Hvad er det bedste for børnene

Af Ejvind Bitsch

 

Etisk Råd synes at være på galt spor, når 16 ud af 17 medlemmer i rådet anbefaler, at det skal være muligt at foretage et juridisk kønsskifte for børn i alderen 10 – 12 år. Jeg gad nok vide, hvad der fører til den holdning. For mig at se er det hverken fornuft eller hensynet til børnene, der gør det.

 

Jeg er godt klar over, at hos transkønnede personer er selvmordsraten og tendensen til selvskadende aktiviteter langt højere end hos befolkningen i almindelighed – men det bør ingenlunde føre til adgang for juridisk kønsskifte for 10-årige børn. Vi bør naturligvis hjælpe disse børn så godt, det er muligt.

 

Der findes ikke et tilstrækkeligt materiale, der viser, hvordan børn, der har fået foretaget kønsskifte, klarer sig livet igennem. Det er dog ikke utænkeligt, at et kønsskifte kan medføre ikke ubetydelige psykiske problemer. 

 

Etisk Råd består af 17 medlemmer. De 16 medlemmer mener, at et juridisk kønsskifte for 10 – 12-årige skal være muligt; mens det 17. medlem finder, at der slet ikke skal være nogen nedre grænse. Jeg er rystet. Et kønsskifte er reversibelt – det kan altså ikke gøres om igen, idet børnene over en længere periode bliver fyldt med hormoner. 

 

At tro, at børn på 4, 7, 9 eller 10 år er i stand til at vurdere konsekvenserne af et så alvorligt indgreb er naivt. I min oplevelse vil det ofte være forældrenes – måske som regel morens drøm, det stakkels barn bliver sat til at gennemleve. Det burde være u-lovligt! Det stakkels barn bør tilbydes maksimalt hjælp og støtte, så barnet sættes i stand til at leve et normalt liv. 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…