Indlæg fra læserne 29. juni: 5 år med små skridt # Vaccination # USA’s ledelsesproblemer

5 år med små skridt

Af Henning Petersen

Så er det fem år siden et flertal af englænderne i en afstemning, som var udskrevet som vejledende, stemte for udmeldelse af EU. Valgdeltagelsen var 72%, 51,89% stemte for udmeldelse 48,11% for at blive i EU. Altså et meget lille flertal.

 

Løfterne og stemningen var høj. Der ville blive millioner hver uge til sundhedsvæsenet, fordi man sparede EU-kontingent. En af de førende tilhængere proklamerede at der i den efterfølgende uge ville være mindst 40 lande, som ville stå i kø for at få en handelsaftale med Global Britain.

 

Og hvordan gik det så?. 

 

Ja fem år senere venter sundhedsvæsenet stadig på de lovede millioner, og der var ikke nogen kø. Indtil nu har man fået aftale med Norge, Lichtenstein og Færøerne m.fl. I de fleste tilfælde drejer det sig om en tro kopi af de aftaler de pågældende lande har med EU.

 

Ved årsskiftet indgik man en aftale med EU om Brexit. En “fantastisk aftale” udtalte Boris Johnson. En måned senere viste en opinionsundersøgelse at 7% af briterne syntes den var fantastisk. Og BJ har forsøgt at løbe fra dele af den. 

 

Men nu lysner det. En handelsaftale med Australien er lige på trapperne og som BJ siger “et fantastisk grundlag” for Global Britain. Den vil godt nok kun bidrage til det britiske nationalprodukt med 0.02% og der er lidt problemer med hormonbehandlet kød og de britiske landmænd frygter for unfair konkurrence, nu de ikke længere får EU-landbrugsstøtte.

 

Aftalen med EU omfatter kun færdigvarer. At største delen af den britiske eksport til EU (UKs største marked) er serviceydelser har blandt mange andre ulemper betydet, at London City, der var Europas største finanscentrum har måttet afgive denne titel til Amsterdam.

 

Coronakrisen har i nogen grad fået skylden for Brexit-ulemper. Men Corona forsvinder, det gør Brexit ikke. Noget tyder nu på, at man har behandlet vaccineringen forkert. I stedet for 4-5 uger mellem de to indsprøjtninger, som fabrikanterne anbefalede, besluttede BJ at der skulle gå 12 uger. Så ville antallet af (førstegangs) vaccinerede blive større og vise britisk overlegenhed. Nu er det jo desværre sådan at første stik giver 40% sikkerhed, medens andet stik giver 85%. Så den lovede åbning af Global Britain lader vente på sig.

 

De fem år med Brexit(forhandlinger) viser, at enegang ikke er vejen frem, selv når man er en af Europas største stater. Efter afstemningen spåede mange EU´s opløsning. De fem år har vist en større statslig og folkelig opbakning om EU. Skal vi fortsat have et velfærdssamfund, er vi nødt til at være med i EU. Som fuldt medlem. En række af de forbehold vi har, havde UK også. Vi kan ikke mere gemme os bag storebror. Vi bør gå fuldt og helt ind i arbejdet med at udvikle EU. Energisk og kritisk. Vi skal ikke godtage alt. Men løsningen er ikke at råbe “Ud af EU”, men et samarbejde i EU hvor vi har mulighed for at påvirke vore interesser. Det må være læren af Brexit.


 

Muslimer overtales til at lade sig vaccines ved hjælp af sharia

Af Ehm Christensen

Det er ganske forkasteligt at Sundhedsstyrelsen bruger Imamer og Sharia til at få den muslimske befolkning til at blive vaccineret. Hvis de ikke vil, må de isoleres til de kommer på andre tanker. Det gælder også den danske befolkning. Det her er jo et samfundsanliggende og der skal derfor ikke tages hensyn til enkeltindividet uden, at der er en grund til det. Nogen kan jo ikke tåle det og andre årsager kan spille ind, men det skal lægeligt dokumenteres!

USA’s ledelsesproblemer

Af Jørgen Casse

 

Når politikere skal holde forberedte taler og lignende, er der på tv-kameraet foran dem ofte en skærm, hvorpå talens tekst ruller frem i samme tempo som taleren selv taler, således har taleren ikke brug for et manuskript. Men kan fremstå som en der taler til publikum direkte.

 

Den teknik bruger Joe Biden også, men han har svært ved at læse teksten, endsige udtale ordene. Biden er 78 år og tilsyneladende alderdomssvækket i middelsvær grad, hvilket han beviste da han skulle tale om de amerikanske våbenlove, et emne der berører mange amerikanere.

 

Ved den lejlighed var hans tale så sløret og uforståelig, at ikke mange kunne forstå hvad meningen var. Helt konkret vrøvlede han. Han gjorde det i sådan en grad, at selv de aviser der støttede ham i hans valg til præsidentposten er begyndt at stille tvivl om hans mentale tilstand.

 

Her er ordret hvad han sagde: “Those who say the blood of Patriots, you know, and all the stuff about how we’re gonna have to move against the government. If you think you need to have weapons to take on the government, you need F-15s and maybe some nuclear weapons.”

 

Skal man tolke det derhen, at præsidenten mener at modstandere af regeringen skal anvende F-15 kampfly og bombe regeringen med atomvåben? Ydermere havde han svært ved at holde rede på akronymet ATF, Bureau of Alcohol, Tobaco and Firearms, han udtalte det AFT, skønt det var at læse på skærmen foran ham.

 

Efter talen blev han hurtigt af sine folk ført væk, så journalisterne ikke kunne stille spørgsmål. New York Post var så venlig i sin beskrivelse af episoden, at undskylde Biden med en formodning om at han virkede træt. Biden har kun siddet på posten siden 20 januar, og skulle således allerede være ‘træt’, der er tre et halvt år tilbage af hans periode?

 

Det snerper hen imod, at Joseph Biden ikke kommer til at sidde præsidentperioden fuldt ud, men at han kommer til at træde tilbage før midtvejsvalgene i 2022, det vil så bane vejen til præsidentposten for hans vicepræsident Kamala Harris. Vil det hjælpe?

 

Næppe! Hun synes lige så forvirret som Joe Biden, blot på et andet niveau. Som vicepræsident er hun formand for senatet, en meget vigtig post, hvor formanden skal holde styr på de ofte meget uregerlige senatorer. Det synes hun ikke rigtig at forstå, på trods af at hun selv har siddet i senatet før sin udnævnelse til Bidens vicepræsident.

 

I sin tid som senator brugte hun sin tid hovedsageligt på, at arbejde for sin kandidatur som præsident, hvilken hun altså tabte, og måtte ‘nøjes’ med posten som vicepræsident. Hendes opgave er at hjælpe hendes chef med at få hans love igennem senatet, det mislykkes for hende.

 

En lov om, at gøre det nemmere at få adgang til at stemme ved valg i USA, blev nedstemt i senatet, fordi hun ikke var istand til at presse den igennem. Joe Biden har sat hende i spidsen for, at holde kontrol med migranter. Det eneste hun til dato har gjort er at afskedige chefen for grænsekontrollen, udelukkende fordi han var indsat af Donald Trump, og en hård negl.

 

Ironien er, at Biden administrationen må anvende de samme strikte love som Donald Trump indførte under hans præsidentperiode. Således ønsker guvernøren for for Texas at bygge den mur ved grænsen til Mexico nær byen El Paso, som Trump ønskede. Af de 180.000 migranter der ulovligt passerede grænsen i maj, blev 2/3 dele sendt tilbage omgående med henvisning til en lov udstedt af, ja netop, Trump, der kunne nægte asyl grundet covid-19.

 

Midt i en tid, med mange migranter, et land der vil være supermagt, Kina, og en Putin der vil have Rusland tilbage på banen som supermagt, synes USA at være i svære vanskeligheder, med en præsident der er senil i middelsvær grad, en vicepræsident der tilsyneladende kun er valgt på grund af køn og hudfarve, men derudover ikke besidder et talent for at regere, det til trods for at hun kun er et hjertestop fra, at kunne sætte sig bag skrivebordet i det ovale værelse i det Hvide Hus i Washington DC.

 

Det grundlæggende problem er, at når USA nyser, er det resten af verden der får forkølelsen. Det er en skræmmende fremtidsudsigt ikke kun for Europa, men for hele den frie verden, som USA formodes at skulle være leder af. Svaghed i styrelsen af De Forenede Stater betyder friere spil for de mere beslutsomme diktaturstater.

 

Kilder: New York Times, New York Post, og Los Angeles Times.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…