Indlæg fra læserne 21. juni: Respekt er noget vi praler med at have # Grundlovsforeningen Dansk Kultur protesterer # Flags brug og misbrug # Når koranens retningslinjer følges # Danmark # Viste du det om Konventionerne? # Volds terrorisme # Sygeplejerskestrejken

Respekt er noget vi praler med at have

Af Brian Mørch, Byrådsmedlem og Folketingskandidat Dansk Folkeparti

 

I forbindelse med muslimernes fejring af nedslagtningen af en nabobosættelse, kan danske politikere ikke hurtigt nok komme op på en talerstol og fortælle, hvor meget de respekterer det eksotiske segment, de har inviteret ind i landet og giver stemmeret og valgbarhed.

 

Respekt er noget, vi alle sammen ynder at fortælle, at vi har. Respekt for andre mennesker. Respekt for religioner, vi ikke selv er en del af. Respekt for eksotiske indslag i vores hverdag. Og ikke mindst respekt for individet.

 

Det sidste er jo en del af vores kristne kulturarv, så selvfølgelig respekterer vi og giver nye chancer til dem, der kom på gale veje. Vi kender alle sammen historierne om den fortabte søn og den barmhjertige samaritan.

 

Det er så smukt alt sammen, og man kan høre violinerne i baggrunden. Men hvordan står det egentlig til med den besungne respekt for eksotiske indslag i hverdagen, for andre mennesker og ikke mindst for de religioner/ideologier, de bekender sig til?

 

Alle ved, at i islam spiller kvinder anden violin, og børn tilhører faderen og følger hans religion. Mødrene kan opdrage småbørn, der har brug for en mælketår, en ren ble og trøst, når de første tænder bryder igennem. Men når de er gamle nok til at kunne gengive koranvers, så er de faderens ansvar.

 

I Syrien sidder der kvinder i fangelejre. Nogle er etnisk danske og drømte fugtige drømme om en lækker kriger. Andre er ikke etniske danskere men rundet af samme ideologi som de krigere, de bevidst opsøgte.

 

De satsede på den forkerte hest, og nu græder de vandfald så store som Niagara Falls og vil hjem til Danmark med deres børn. Og varmhjertede politikere med respekt, empati og menneskesyn kan næsten ikke være i egne bukser for at få hentet kvinderne og deres børn til Danmark.

 

Har disse respektfulde politikere konfereret med fædrenes familier, og hvad siger de til, at børnene fjernes fra deres autoritet?

 

Jeg kan sagtens høre de vilde protester fortælle, at ”Jamen det her er Danmark og i Danmark gælder dansk lov”, og jeg spørger ”Gør den virkelig?” Ransag jeres hjerter og forstand og kom så tilbage og fortæl mig, om dansk lov virkelig gælder i Danmark. Hvor mange lærere tør fortælle og vise deres elever, hvad der var årsagen til, at Danmark blev mål for Mellemøstens forenede had. Fortæl også hvorfor der ikke hænger et dansk flag i Folketingssalen. Og glem ikke at fortælle, hvor mange tvister, der afgøres i shariaretter i ghettoerne.

 

Jeg synes også, det er synd for de unge kvinder, der traf så fatale forkerte valg. Men hvad nu, hvis Islamisk Stat havde vundet? Ville disse kvinder så også græde vandfald og tigge om at komme til Danmark med deres børn? Jeg har et kvalificeret gæt, men det holder jeg mig for mig selv.


 

Grundlovsforeningen Dansk Kultur protesterer mod regeringens grundlovsbrud

Af  Axel Artke, Erhvervspsykolog

 

Som led i bekæmpelsen af corona-influenzaen sidste år beordrede den socialdemokratiske regering af politiske grunde alle 16 millioner mink i Danmark dræbt. Det var en handling uden lovhjemmel og tilmed et grundlovsbrud, fordi der ikke var tale om ekspropriation.

 

Alle med forvaltningsansvar i ministerierne, rigspolitiet og militæret svigtede, da de uden protest udførte den ulovlige ordre, selv om de var klar over ulovligheden. Ordren førte til udslettelse af al minkavl i Danmark, til ødelæggelse af et helt eksporterhverv og til fjernelse af 6.000 menneskers levebrød.

 

Den socialdemokratiske regering bragte dermed Danmark tilbage til provisorietiden i 1880’erne, hvor Estrup-regeringen også satte politi og militær ind mod landets borgere. Estrup havde dog loven på sin side, om end den var provisorisk. Det havde den socialdemokratiske regering ikke.


 

Flags brug og misbrug

Af Visti Christensen 

 

For et par menneskealdre siden var et flag nationers samlingspunkt, stolthed og kendemærke. Og er det i nogen grad endnu. Dog mest som et afgrænset symbol, alt efter om fodboldkamp, erhvervsfremstød eller andet er programsat. Styrken ved samlingsmærker og kampråb er velkendt. Lige fra Dannebrog og hurraråb ved Dybbøl-skansernes håbløse forsvarsstillinger, når snapsen var opbrugt, og så til flaget, der dækker kendte menneskers kiste ved et sidste farvel. 

 

Værdien af gammel symbolkraft videreført og bruges nu meget af mindretalsgrupper. På godt og ondt. Vi ser stadig det halvt danske skåne-flag vaje med rød dug og gult kors. Og på Bornholm vajer frit et Dannebrog, med et grønt kors i det hvide. Førhen var der stringente regler for flags brug. Men de er nu blevet liberaliseret, siden EU’s flag fremkom. Nu må andre flag godt vaje ved siden af Dannebrog.

 

Nu til dags anes en tendens til ikke at være for gammeldags og dansksindet. Mere mangfoldighed og mindre fordomsfuldhed er mantraet. Det flerfarvede flag, som nogle kalder ”Sodoma-flaget”, fik lov at indtage en ligeværdig hædersplads ved siden af Dannebrog på Christiansborgs trappe. Men også andre nye tiltag gør sig gældende. Det palæstinensiske flag blafrede fra mange bilers vinduer og tage, ved den seneste fejde mod Israel. Mens bilerne tudede i gaderne, og påkaldte sig synlig opmærksomhed. 

 

Også i Sverige er der som bekendt godt gang i reklamerne. Ved studenterfester for nylig, skabte unge palæstinensiske sympatisører kaos mange steder, ved at demonstrere med arabiske flag, fyrværkeri og slagordsråben i gaderne. Men værst er alt er det jo, når respektløse demokratimodstandere – også her i landet – blokerer gadekryds og hospitaler og forhindrer politi, ambulancer og brandslukningskøretøjer i at nå frem til ulykkessteder, ghettoer og områder, hvor normal myndighedsudøvelse ikke er velset. 

 

Flags og vimplers symbolske tilkendegivelse er kommet for at blive. De sidste er ikke set endnu. 


 

Når koranens retningslinjer følges – så er værdigrundlaget menneskeligt uforsvarligt

Af Steffen Wernberg-Møller

 

“Hustruvold foregår i alle kulturer, men kun i en har det guddommelig hjemmel”.

 

Sådan indleder Robert Spencer en af sine artikler i Jihad Watch. jihadwatch.org

 

Sådan her står der i koranen :

 

“Mænd bestemmer over kvinder fordi Allah har skabt den ene overlegen i forhold til den anden, og fordi de bruger deres penge til at forsørge dem. Gode kvinder er lydige. De vogter og skjuler deres kropsdele, som Allah vil, at de vogter disse dele. Hvad angår kvinder for hvem manden frygter ulydighed, advar dem og send dem alene i seng og slå dem”. Koranen 4:34

 

Om denne indstilling er forkert, svares der af Muhammed :

 

Aisha sagde i et hadith, bebrejdende, at Muhammed slog mig på brystet så det gjorde ondt, hvilket han sagde dette til:

 

“Troede du, at Allah og hans Apostle ville gøre noget forkert og gøre dig uret” ?


 

Danmark

Af Kurt Helge

 

Til alle danskere, der skriver her i Den Korte Avis. Husk lige, det er den danske befolkning, der vælger medlemmer til Folketinget. Hvor gode er chancerne for ændringer så?

 

Skulle vi næste gang, for det haster mere end nogensinde, få nogle med hjerne for demokrati og vores værdier. Så skal de sende dem i udrejsecenter hjem. Altså ændre udrejse til udsending.

 

Næste alle fængslede, fratages statsborgerskab og sendes hjem. Vi har flyene kaldet Hercules til denne opgave. Inviter Søren Gade tilbage som Forsvarsminister. En Linjeofficer og økonom i stedet for en lille pige.


Viste du det om Konventionerne?

Af Morten Dreyer DF

Det er dem, som binder Danmarks handlemuligheder ind i et tæt spind. Så dømte kriminelle kan turnere rundt i landet uden at de udvises.
Konventioner er menneskeskabte. Ofte vedtaget, når ministre har været til møder i udlandet, og kommer hjem med udkast til nye forordninger. Derpå godkender regeringen og/eller Folketinget dem. Og derpå tillempes danske love løbende, så de harmonerer med hvad udenlandske nævn og råd mener.
Viste du fx, at selveste Iran fornylig er blevet indvalgt i FNs stående udvalg for Kvinders rettigheder. Det er ekstreme imamer fra Iran, som nu sidder som øverste dommere, for hvorledes Danmark skal håndtere kønnenes ligestilling. Har du hørt noget som helst fra ngo selskabet KVINFO, som staten støtter for at holde øje med rettighederne ?.
Vælger et Folketingsflertal at fravige hele eller dele af en konvention, så er det både muligt og legalt. Der vil naturligvis blive lidt uro og knubbet tale lige efter. Men efter en kort tid vil vi have dansk selvbestemmelse tilbage.

Volds terrorisme

Af Jørgen Casse

Volds terrorisme!

Man oprøres over den tiltagende vold, udøvet af ikke vestlige individer. Det er ikke herrefolksmentalitet, men ganske gemen vold for deres egen selvhævdelses skyld.

Der kan med god grund drages paralleller til nazisternes optræden over for jøderne. SA medlemmer udøvede uprovokeret vold mod sagesløse jøder blot fordi de var jøder, og på det ‘forkerte’ sted det ‘forkerte’ tidspunkt.

Det er nøjagtig den fremgangsmetode de ikke vestlige individer anvender, her er det blot ikke jøder alene der er ofre, men et hele det danske samfund der angribes af disse selvbestaltede, jeg nægter at kalde dem for ‘herrefolk’, thi de er kun usle asociale individer, der som før nævnt blot forøver vold for deres egen selvhævdelses skyld.

Det eneste de har respekt for er vold. Det gamle ordsprog, ‘med ondt skal ondt fordrives’, rammer i denne situation plet. Det bør man måske tænke lidt over fremadrettet.

Det danske samfund kan og skal ikke tolerere den slags optræden, lige meget hvem der udøver den. Det hører ikke hjemme i det danske samfund.

Det socialdemokratiske syndrom.

Måske Mette Frederiksen skulle overveje at fjerne murersvend Mattias Tesfaye fra regeringen, han hænger sig i konventionerne, muligvis ud fra at han selv ikke er etnisk dansker. Hans klamren sig til de uhensigtsmæssige konventioner, der for hovedparten er inspireret af forhold fra tiden før, under og umiddelbart efter anden verdenskrig, er i hvertfald påfaldende, og skaber en mistanke om støtte til etnisk ligesindede til skade for Danmark.

Mette Frederiksen bør fjerne ham fra regeringen for at eliminere denne mistanke. At inkludere udlændinge af integrationsmæssige hensyn kan jo drives for langet, og det er vist sket i denne sag.

Det socialdemokratiske syndrom, at hvis man intet kendskab har til politik, så er man velegnet til jobbet, jævnfør Thorvald Stauning der var cigarruller, som ved sit politiske ægteskab med Peter Munch (Radikale Venstre), gjorde Danmark yderst sårbar op til 9 april, overfor tysk aggression, som tyskerne ikke lod gå upåagtet hen.

Anker Jørgensen, som Jens Otto Krag halede ind fra det obskure bagland, slog sine ubemærkede folder ud i karttonage arbejdet, men han ikke forstod at tie og udtrykke sig på en måde der kunne gavne Danmark, derfor en oliekrise. Og nu Mattias Tesfaye, hvis claim to fame består i at være murersvend, med ansvar for et meget sprængfarligt indenrigspolitisk ministerområde, med stor betydning for det danske samfunds fremtid, noget han tilsyneladende ikke magter og forstår den dybereliggende mening i, at administrere til landets bedste.

Tesfaye, den dyre fejltagelse.

Som minister for Udlændinge og integrationsministeriet, og dermed også udlændingestyrelsen, er Tesfaye ansvarlig for de skandaløse forhold der hersker i ministeriet, såsom den skandale der er opstået i forbindelse med projektet om, at udflytte de mest kriminelle udviste fra Kærshovedgaard til Langeland.

Ifølge netmediet Frihedsbrevet, har man forvaltet danskernes skattekroner på en helt uansvarlig måde. Ministeriet, udlændingestyrelsen har afhændet tre asylcentre, der var beliggende i socialdemokratiske kommuner, Nord & Syd-Djurs samt Herning til helt forrykte spot priser. Således er en i Syddjurs kommune beliggende ejendom blevet afhændet til en pris på 930.000,- kr, ejendommens officielle vurdering lå på 7.600.000,- kr. et pænt tab 6.670.000,- gode danske skattekroner.

Som om dette ikke er nok, så købte udlændingestyrelsen Holmegaard på Sydlangeland til den honette pris af 13.500.000,- kr. i det der betegnes som en lyn handel. De foregående ejere havde i 2008 købt Holmegaard til en pris på 7.000.000,- kr. således gav handlen en fortjeneste 6.500.000,- kr. Her er tale om groft og uansvarlig misbrug af offentlige midler. Ægteparret der solgte Holmegaard, blev i 2017 idømt en fængselsstraf på et halvt år for svindel med EU midler, der beløb sig til 560.000,- kr.

Efter lynet kommer som bekendt tordenbraget. Lægger man merudgiften for Holmegaard til tabet af blot eet af de afhændede asylcentre sammen får nan 13.170.000,- kr. som Tefayes ministerium har hældt direkte ned i kloaken. Mon ikke det er på tide at kigge udlændinge og integrationsministeriet grundigt efter i sømmene, noget kunne tyde på at det er helt galt i dette ministerium som Kejser Haile Tesfaye ‘regere’ over. Skomager bliv ved din læst!

Hvis hans murersvende arbejder er af samme standard, bør man undersøge dem grundigt for fejl og mangler.

Inger Støjberg.

Inger Støjberg var på alle områder et bedre bud på en udlændinge- og integrationsminister. Hun forstod hvad der rørte sig i det danske samfund, og søgte at handle derefter. Beviset herfor er den hetz man fra venstreorienteret side, specielt fra Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre, med Socialdemokratiet som bivogn, bedrev mod hende. Det hele mundede ud i et krav om en rigsretssag, hvis mandat går ud på at undertrykke og miskreditere den for venstreorienterede ‘farlige’, men fornuftige holdning hun repræsenterer.

Man kan mistænke alle de fire partier for, at bruge Støjberg Sagen som en slags afledningsmanøvre for de mange skandaler om sexchikane som er fremkommet specielt indenfor det Radikale Venstre, og socialdemokratiet.

Konventions spegepølsen.

Anvender man spegepølse metoden på konventionerne, kan man komme langt. Der er vist ingen der tror på at udlandet vil føre krig mod Danmark hvis vi lidt efter lidt skærer skiver af konventionerne. Vi kan højst regne med, at det arabisk styrede FN vil brokke sig, det gør de også overfor Kina uden at det har den store virkning. I begge tilfælde vil landenes størrelser være afgørende for brokkeriets omfang og virkning.

Det vil være ret omkostningsfrit at forsøge at forhindre unødig vold, elektronisk overvågning kunne tages i anvendelse. Der er ingen konventioner der forbyder et land, at beskytte sig selv over for terrorisme og vold, vold kan klassificeres som terror, da det kan antages, at der foreligger samfundsomstyrtende intentioner bag, så kan sagen behandles i henhold dertil. Hvor der er en vilje er der en vej. Men man skal have en vilje, Tesfaye besidder ikke viljen, hvorfor???

PS: Anker Jørgensen blev statsminister med det formål at forhindre et socialdemokratisk jordskælv der ville dele partiet midt over, det skete alligevel, men med langt mindre effekt, da Erhard Jacobsen brød ud af rækkerne og dannede Centrum Demokraterne. Årsagen var hele balladen omkring Danmarks deltagelse i de Europæiske Fællesskaber. Anker Jørgensens opgave var, at finde et plaster stort nok til at dække såret. På det område fejlede han også. Den jyske by Struer, havde ladet fremstille et poststempel med teksten ”Kast Anker i Struer havn”, det blev hurtigt fjernet i forbindelse med det påfølgende folketingsvalg den 27 september 1973, jordskredsvalget, denne hans regering fik en brat ende den 19 december 73, hvor Poul Hartling overtog statsministerposten..


Sygeplejerskestrejken
Af Frederik Scheuer
Strejken af sygeplejerskerne er ikke uden et opgør. Den er nødvendig. Problemet er ikke deres løn. Men derimod de høje lønninger andre faggrupper og ledere får. De bør sænkes, hvorfor strejken ikke skal have til formål at øge lønnen hos sygeplejerskerne, men derimod vise, at vi lever i et samfund, hvor der er steder i erhvervslivet, mennesker får en urimelig stor pose mønter mellem hænderne.

Strejken skal vise nødvendigheden af alle jobs. Lige fra sygeplejersken til juristen. Løngabet er blevet for stort. Måske overenskomsterne skal reformeres i den høje ende af lønskalaen, så indtægterne ikke udpeger et job hierarki – status og prestige. Alle job er lige vigtige. Alle mennesker er lige vigtige i et velfungerende samfund.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…