Indlæg fra læserne 20. juli: Hellere ledig end svedig # Praktiserende kristne # Et spark fra Moder Jord # Skyldige # Er der karteldannelse blandt bankerne

Hellere ledig end svedig

Af Ejvind Bitsch

 

Fagbevægelsen viser desværre nu igen, at princippet “hellere ledig end svedig” er ønskværdigt. Det er et torn i øjet på 3F, at Nemlig.com’s chauffører har skabt sig et levebrød ved at bringe varer ud for Nemlig.com – flere “fagforsteninger” støtter nu konflikten. For 3F er det stærkt irriterende. Når man er medlem af en fagforening, deponerer man som bekendt evnen til selvstændig tankegang hos fagforeningerne. 3F oplever, at kampen mod Nemlig.com ikke går hurtigt nok. 3F ønsker naturligvis Nemlig.com kuet til at komme ind i folden. Det er særdeles uklædeligt for en retsstat, at vi har sådanne organisationer som “fagforsteningerne” til at bestemme, hvordan arbejdsmarkedet skal fungere. SIC.

 

Sygeplejerskernes helt klart manglende succes med deres strejke betyder nu, at antallet af strejkende sygeplejersker øges igen. Det piner sygeplejerskerne, at vi almindelige borgere ikke rammes så hårdt, at der kommer skred i overenskomstforhandlingerne. Langt de fleste almindelige borgere er nærmest passende ligeglad med denne strejke. Heldigvis!


 

Praktiserende kristne

Af Visti Christensen

 

Den katolske kirke var først om at benytte begrebet: ”Praktiserende kristne”. Det lyder lidt aggressivt, men er ikke desto mindre et dækkende udtryk for dem, der søger kirken for at ”dyrke Gud”. Hvis man ellers fortsat tør bruge udtrykket, som er hovedformålet med alt kirkebyggeri. 

 

Corona-tiden afslører, at praktiserende kristnes antal er faldende. Også selvom præster udviser stor opfindsomhed for at fastholde menigheden. For når folk ikke kommer til kirken, må kirken komme til folket. Udendørs events må til, når minimale ”genåbninger” f. eks. ikke tillader, at man synger salmer i Grundtvigs fædreland. Så hvad indad tabes, må udadtil vindes. 

 

Allerede i 2017 inviteredes til ”Drop-in-dåb”, som hurtigt udvidedes med ”Drop-in-bryllup”. ”Speed-dating med Vorherre” lanceredes, så Tv’s ”Gift ved første øjekast” har ikke været forgæves. 

 

Efter seneste ”oplukning”, har Bellahøj kirke meddelt, at man nu kan komme ind fra gaden og blive døbt, viet eller konfirmeret. ”Folk savner fester og vil godt indhente de udskudte kirkelige handlinger,” hedder det. Derfor holder kirken på sidste lørdag i august ”Livets fest”, hvor dåb, vielse, kirkelig velsignelse og voksenkonfirmation kan finde sted i en fart. Kirkens ansatte servicerer. Også ved efterfølgende gratis receptioner, som er med i pakken. 

 

I 2008 blev hele 12 par viet på samme dag i en kirke. For som ”Videnscenter for tro og kirke” siger, er manges relation til kirken kun at ”kunne kikke forbi”. Det lyder uden for skiven, men er nok sandt.  

 

Coronatiden hævdes at få os til at tænke dybere over ting. Men netop derfor bør kirken ikke gå på akkord. Budskabet kalder på fordybelse og eftertanke, så der bør satses på værdimæssig revaluering. Ikke devaluering. Så måske er ”discountkirker” slet ikke kristne?

 

At være kristen er at have fundet. Og så er hedenskab og underholdning ikke så nødvendigt. Tro er tillid og tilladelse til at mene. Uden bevis. Troen på den opstandne som Guds søn, gør troen på alle andre mindre mirakler mere ligetil. 

 

Til skolelærdommen hørte førhen ikke kun dansk, regning og matematik. Almen opdragelse udfra kristelige normer hørte med. Hensyntagen og ærlighed blev rygmarvsoplagret. Nu er ordet kristendom ude af skolens formålsparagraf, og nogle spørger, hvor lidt man kan nøjes med at tro og have som grundparametre i livet, før man ikke længere med rette kan kaldes kristen.

 

Kulturkristendom præger stadig vort land. Men færre og færre steder. Så hvor længe mon?

 


 

Et spark fra Moder Jord?

Af Henning Petersen

 

Det er tankevækkende, at samtidig med at Europakommisionen offentliggør en ambitiøs klimaplan, udsættes Brussels omegn for den værste naturkatastrofe i nyere tid. Der er ikke tale om et venligt spark i bagdelen, men et af dem, der brækker skinneben.

 

Var det et spark, der fortalte menneskeheden, at vi står overfor den vigtigste afgørelse nogen sinde, der vil kræve globalt sammenhold og at vi ser bort fra lokale interesser?

 

EU udleder kun 10% af de forurenende gasser, så der er i høj grad brug for at Europa står sammen og viser verden hvordan det gøres. Men det bliver svært og dyrt, men er desværre en betingelse for menneskehedens  overlevelse.

 


 

Skyldige

Af Kurt Helge

 

De rigtig skyldige i vores lands tilstand er vælgerne. De vælger politikerne, som så sørger vores lands

nuværende tilstand. Det konstateres gang på gang i deres handlinger eller mangel på samme.

Vi kan ikke frelse hele verden, men kan vi frelse os selv.

 


 

Er der karteldannelse blandt bankerne,  vedrørende negative renter? Det gælder bl.a. også hos benzin selskaberne

Af Knud N. Mathiesen, Byrådsmedlem i Århus

 

Negative renter i bankerne ser ud som det er aftalt, det gælder også benzinpriserne hvor priserne bliver aftalt hver dag blandt benzinselskaberne både for selvbetjening og betjente stationer. Her er konkurrencen på varen sat ud af spillet.  

 

Er det ikke det man kalder karteldannelse? Der har været flere sager i nyere tid, blandt anden inden for nedbrydning, hvor priserne er aftalt bland de bydende, der er også faldet dom i disse sager.

 

Nu bliver vi nød til at sætte fokus på bankerne. Det er jo ganske besynderlig, at alle de banker der opkræver negativ renter opkræver 0,6 %. Nationalbanken opkræver 0,5 %. 

 

Det med negativ renter er kun et påskud, for at banker kan tjene endnu flere penge. Det kan vi som samfund ikke være tjent med, derfor bliver vi nød til at bede vores politiker på Christiansborg om at Nationalbanken ikke må opkræve negativ rente, så kan bankerne ikke komme med den undskyldning.

 

Det koster vel ikke noget at opbevare penge (papirpenge) som det i realitet er, det er uetisk at lade småsparer betale gildet, for at andre kan tjene styrtende med penge.  

 

Hvis vi ser år tilbage var bankerne til for borgerne skyld. Det er der vendt om på, nu skal bankerne tjene så mange penge som muligt, så de kan betale toplønninger til deres ansatte og deres direktører og ikke mindst til deres aktionærer. 

 

Politikerne på Christiansborg må gribe ind og få fjernet negative renter, så småsparer stadigt kan sætte beløb i banken uden at blive straffet

 

Vi skal tilbage til, at bankerne er samfundsnyttige, for den danske befolkning, det syntes flere i dag at sætte spørgsmål tegn ved, om man er i dag. Samtidig skal vi også havde gjort op med urent trav i bankerne, så som hvidvaskning af penge, som vi har set i den Danske Bank.

 

Der må og skal slås hård ned på de medarbejdere der uføre sådanne ulovlige transaktioner og det gælder selvfølgelig hele ledelsen i de pågældende banker. Vi skal være fortrolige med vores bank, og vores bankrådgivere. Bankrådgivere skal i ordets forstand rådgive forbrugeren, og ikke være supersælgere, så banken kan tjene så meget som muligt, her er der også et etisk spørgsmål som bankerne skal tænke over, at vi som forbrugere skal rådgive os med andre end banken. Det var ikke det der var meningen med bankrådgivning, men sådan er det desværre blevet.  

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…