Indlæg fra læserne 2. juni: Global opvarmning # Jens Rohdes jagt # Udviste og kriminelle indvandrere

Global opvarmning

Af Morten Dreyer DF

 

Kæreste Greta Turnberg, jeg kaster håndklædet i ringen.
Du vinder. Den koldeste maj i mands minde, har nu afløst den værste april i 30 år.
Du og dine proselytter har evnet at overtale CO2erne i store mængder til at neutralisere sig selv. Vel gjort. Så vi nu går rundt og fryser i stedet for at nyde solen.
Lige før år 1000, hvor man ikke havde hverken benzinbiler, dieselbiler og kulfyrede kraftværker og derfor ingen CO2 problemer, landede vikingen Erik den Røde med 25 skibe og 700 mennesker ombord på Grønland og slog sig ned i det mennesketomme land. Vejret var perfekt og langt varmere end på Island. Det var ideelt for landbrug og han døbte landet Grønland
Hvad jeg ikke forstår er klimaforskerne. Når det nu er CO2, som skaber varmen som I siger. Hvor kom så varmen fra tilbage i år 1000?

Jens Rohdes jagt

Af Visti Christensen

 

Det er længe siden, at vi i en lille gruppe var samlet på en skole i Hillerød for at drøfte politik. Den centrale skikkelse var Jens Rohde. En livfuld, ydmyg og begavet ung venstreløve, med en fremtid i Venstre og Europaparlamentet. 

 

Siden gik det stærkt. Dog ikke stærkt nok. Af ukendte grunde vendte han sig pludselig mod Venstres ledelse. Måske holdt han på de forkerte heste, og måske ville flertallet ikke gå ind for, at hans syn på tingene var Venstres politik.

 

Med stigende selvbevidsthed skiftede han til De radikale. Her var god plads, og hans partiskifte betød et forfriskende indslag i politisk debat. Så meldte han sig ud af folkekirken, og han selv og andre gjorde et stort nummer ud af det. 

 

Så blev De radikale sexfikseret. Det huede ikke Jens Rohde. Men også andre partivalse var svære at danse. Og igen holdt han på forkerte heste, og inden længe forlod han og Ida Auken partiet. Hun blev S-politiker, han løsgænger.

 

Nu er han kristendemokrat på Tinge. Spændende, om hans navn bringer partiet over spærregrænsen. Foreløbig er partiprogrammet ændret, og resterne af ’Kristeligt Folkepartis’ ordvalg udskiftet med lidt mere rummelige gloser. 

 

Kristeligt set er han så på den kulturelle midtbane, hvor han vil diskutere kristen kulturarv med Morten Messerschmidt. Partiskiftet fordobler Jens Rohdes økonomiske muskler. Fra 70 til 150.000 kr. mdl. og Isabella Arendt er ansat. 

 

Jens Rohde sætter ikke sit lys under en skæppe. Hans vilje til politisk karriere er stærkere end mange talenter. Tiden vil vise, om hans sidste skaktræk vil levne ham det ståsted med ledende rolle, han i alle år forgæves har søgt efter. 


 

Udviste og kriminelle indvandrere

Af Niels V. Casse

 

Man spørger sig selv, hvorfor en udvist og uønsket person som Regini Sharafani skal opholde sig på Kærshovedgård afventende, at hun af egen drift finder det for godt, at forlade landet, det er da helt hen i hampen!

 

Der er tilsyneladende ingen udsigt til at ‘Dronning’ (Regini, afledt af latinsk Regina) Sharafani har til hensigt at efterkomme ordren om at forlade Danmark. Hun er ikke dronning, men kun simpel velfærds indvandrer uden ret til ophold i Danmark. Hendes ulovlige ophold i Danmark synes udelukkende at have til formål at skabe ballade. Det er vist ikke legitimt opholdsgrundlag.

 

I et sådant tilfælde ville det korrekte være at tvangsudvise hende og hendes børn til Irak, altså, at dansk politi ledsager hende til Irak og aflevere hende der til de irakiske myndigheder, kort og godt. Man kunne anvende luftvåbenets Hercules C 120 transportmaskiner til opgaven.

 

Det er helt urimeligt, at den danske stat og det danske folk skal betale for hendes ulovlige ophold her i landet, det gælder også for andre udviste persona non grata, blot fordi de nægter at rejse frivilligt. En mere konsekvent holdning på udvisnings området synes at være påkrævet.

 

Ligeledes ville flere tvangsudvisninger af kriminelle af ikke vestlig herkomst være at ønske. De må ikke glemme, at de er her af egen drift, at de ikke er inviteret og ej heller ønsket. Derfor hviler der på dem et krav om, at de overholde landets love til punkt og prikke, hvis ikke er det ubetinget tvangshjemsendelse til deres eget land.

 

Hovedparten af den danske befolkning ønsker en mere håndfast indvandrerpolitik. Udvisnings politiken synes mere og mere, at have karakter af et omrejsende cirkus, Kærshovedgård, Lindholm, Langeland, hvad næst?, Fårehus, Oksbøl, Fanø, eller Amager? Cirkus udrejsecenter på turné! Turné arrangør Mattias Tesfaye. I stedet for denne latterlige og generende turné virksomhed kunne man tvangshjemsende beboerne og lukke Kærshovedgård.

 

Ofrene er den danske befolkning, der hellere ser de kriminelles og udvistes hæl frem for deres tå.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…