Indlæg fra læserne 17. marts: Misbrug af Mor Danmark # Grundloven

Misbrug af Mor Danmark

Af Pernille Birkler

 

Om vi har en rød eller en blå regering, så elsker de at lave nye love, og de kommer i en lind strøm som skidt fra en spædekalv. Som borger spørger man sig selv, om politikerne når at få læst, hvad det handler om, inden det bliver ophøjet til gældende lov.

 

Normalt er der ikke megen fokus på de nye love, bekendtgørelser eller vedhæng til de eksisterende, og man burde måske begynde et oprydningsarbejde i lovjunglen og få luget ud i ukrudtet – men det er så en anden historie.

 

For nylig fik vi så endnu en lov, en lov der i den grad skabte opmærksomhed og stor ståhej, en såkaldt samtykkelov, altså nul sex uden samtykke.

 

Man må vist godt sige, at vi fik en lov, der fortrinsvis tilgodeser danskere af hunkøn. 

 

Og så var det, jeg kom til at tænke på, at vi i de sidste 40+ år har været vidne til en konstant voldtægt, som året med corona har sat ekstra fokus på.

 

Vores allesammens Mor Danmark er i årevis blevet misbrugt af udefrakommende ”gæster”. Hvornår vågner politikerne, tager fat i kraven på dem og får den smidt ud af Mor Danmarks Hus, hvis de ikke vil overholde husordenen.

 

Og så skal der i øvrigt ikke udsendes flere indbydelser, så længe der ikke er styr på de nuværende ”gæster”.

 

Jeg er sikker på, at Mor Danmark vil takke os for at slippe for yderligere overgreb og voldtægter.


Grundlovens misbrug

Af Visti Christensen

Det er velkendt, at Institut for Menneskerettigheder mener sig sat i verden for at være overdommere over mennesker, der ønsker at holde hånden over et folks og lands nationale egenart. Seneste udfald sker mod Dansk Folkeparti, som har foreslået, at ansøgere til statsborgerskab i Danmark skal oplyse deres religiøse tilhørsforhold, når Folketinget skal behandle ansøgninger herom. 

Forslaget vedtages næppe. Men direktør Louise Holck fra Instituttet benytter alligevel lejligheden til at betegne forslaget som en udansk menneskesortering. Hun mener også, at hovedsigtet med forslaget er at begrænse antallet af muslimer i Danmark, hvad hun i nogen grad har ret i. 

”Forslaget er i strid med både Grundloven, Internationale Menneskerettigheder og Den europæiske menneskeretsdomstol, og bryder med dansk tradition for at beskytte religiøse mindretal. Derfor bør der reageres udfra en menneskeretlig synsvinkel, for det svækker både retsstaten herhjemme, og Danmarks internationale indsats for religionsfrihed,” udtaler hun.

 

Herefter citeres Grundlovens tale om religionsfrihed, og Fru Holck når frem til at mene, at den danske stat skal være farveblind over for menneskers religiøse tilhørsforhold, som iflg. § 70 ikke kan berøve dem fuld nydelse af borgerlige og politiske rettigheder. 

 

Louise Holck taler med heftig glød. Og det fremgår tydeligt, at Institut for Menneskerettigheder bruger Grundloven til at understøtte en forudfattet speciel vinkel og opfattelse af tingene og egen sags fremme. For Grundloven kan nemlig både bruges og misbruges.

 

Fru Holcks Institut er både blinde og farveblinde over for den kendsgerning, at den islamiske religion ikke er en religion i gængs forstand, men en politisk ideologi. Derfor hører den ikke ind under det beskyttende begreb: religionsfrihed. Islam er en lovreligion, som dikterer livsholdninger og levemåder inden for en begrænset, eksklusiv manual, der ikke tillader sine udøvere at anerkende, at demokratiet og dets frihedsbegreber, samfundsordninger mv. står over islam. 

 

Derfor kan man, med Grundloven i hånd, godt forlange, at alle, der ønsker at blive danske statsborgere og indordne sig under danske normer, kultur og leveforhold, skal oplyse deres religiøse tilhørsforhold. Og især da når det handler om en ”religion”, der tillader brug af ”guddommelige løgne” (Taqiyya), hvis det kan fremme egen eller Allahs sag. Grundloven er for god til at blive misbrugt.  

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…