Indlæg fra læserne 12. juli: Et gruk om islam: Tolkning er forbudt # Prøv med lidt fra den virkelige verden # Danskerne vil selv erfare, inden de forstår # Islamiseringen

Et gruk om islam: Tolkning er forbudt

Af Steffen Wernberg-Møller

 

Sludder hører man meget af nu om dage.

 

Særligt når det gælder islam.

 

“Taliban er tilhængere af en særlig fundamentalistisk tolkning af islam”.

 

Det er noget vrøvl.

 

Tolkning er forbudt.

 

I islam (sunni) skal man bare læse de hellige skrifter lige ud ad landevejen.

 

Læse det der står.

 

Problemet opstår når man gør det.

 

Des i højere grad muslimerne følger det der står, des i højere grad bliver de fundamentalistiske.

 

Ahmadiyya-muslimerne har gjort det forbudte.

 

Tolket.

 

De tolker sig bort fra de fjendtlige dele af islam, såsom eksempelvis voldsom jihad.

 

Som følge af den tolkning betragtes disse fredelige muslimer som frafaldne.

 

Ifølge ordret sunni-islam (salafismen) – den islam som er lige ud ad landevejen – så står de til dødsstraf.


 

Prøv med lidt fra den virkelige verden

Af Ejvind Bitsch

 

Den 29. juni bekostede de strejkende sygeplejersker en helsides annonce, der angiveligt skulle vise en person, der havde tisset i bukserne. Af bukserne og bæltet kunne det se ud, som om det var en kvinde, der havde stået model til billedet. Temaet var katetre og hvor galt det kunne gå, hvis det ikke var en uddannet sygeplejerske, der havde sat kateteret op.

 

Det var et groft manipulerende billede. Hvis sygeplejerskerne mener, det kræver deres uddannelse for at sætte et kateter op, så står det skidt til. Jeg har fået sat katetre op i hundredvis – af uddannede sygeplejersker, af sosu’er,  af læger (såvel kvindelige som mandlige) og ikke mindst mig selv. Hvad angår mig selv, så drejer det sig om adskillige hundrede. Det eneste tidspunkt, hvor det har gjort ondt, var en gang, hvor en  mandlig læge skulle spille kæk på en 4-mands stue på Rigshospitalet.

 

Det omtalte billede viser som sagt en kvinde. Måske det kan gøre en forskel. Ellers er det et groft usagligt billede og ledsagende tekst. Det kræver helt klart ikke en længerevarende uddannelse at sætte et kateter op. Billedet er naturligvis et led i sygeplejerskernes fortælling om de hårdt trængte sygeplejerskers arbejdsliv.

 

En smule realiteter, tak! Vi hører gang på gang sygeplejerskerne fortælle om ca. 25.000 kr. for en 37-timers arbejdsuge. Det passer ikke! Hvorfor får vi ikke løn inkl. div. tillæg oplyst? Hvorfor får vi ikke oplyst, hvor mange sygeplejersker, der er på fuld tid? Der er en meget stor del af sygeplejerskerne, der er på nedsat tid? Hvor mange?

 

Sygeplejerskerne vinder ikke med billeder a la det her omtalte, – ej heller med tekster som den her nævnte. Det er heller ikke fremmende, når sygeplejerskerne indrykker store annoncer med en tekst, der fortæller, de er bange for, at deres strejke bliver glemt p.gr.af EM i fodbold. Sygeplejerskernes strejkekasse siges at være meget velpolstret. Jeg forstår godt, de er bange for, at resultatet kommer til at ligne det resultat, FOA opnåede, da de for år tilbage var lockoutet. Sagen er, at sygeplejerskerne har en dårlig sag. De har ikke noget at beklage sig over sammenlignet med 1000-vis af andre. Lad os få den strejke afsluttet hurtigst muligt. Der er ingen grund til at syge patienter skal betale prisen for sygeplejerskerne drøm om højere lønninger!


 

Danskerne vil selv erfare, inden de forstår
Af Finn Baggesen
Tak til Britta Mogensen for endnu engang at prøve at forklare noget indlysende. Churchill skrev i !907 en profeti om Europas undergang i bogen “River of war”. Den kommer til at gå i opfyldelse meget snart. I min tid på Hjørring Seminarium(1961-64) havde min klasse den glæde at læse koranen under ledelse af tidligere minister i Erik Eriksens regering, provst Hermansen.
Vi forstod klart, at for en troende er alt lovligt, når det tjener sagen, som er verdensherredømmet i såvel psykisk som fysisk forstand. derfor kan du aldrig stole på en muslim medmindre vedkommende offentligt har erklæret sig som frafalden, for det betyder, at enhver troende har pligt til at slå vedkommende ihjel, og så har man jo noget på højkant, kan man sige.
Muslimen spiller den rolle, som omgivelserne kræver, lige til han er i overtal. Så falder maskerne, og han bliver det overmenneske, som han ifølge koranen er født som.
Danskere er tillidsfulde, så de er nemme at narre. I EU er vi krokodillens bløde bug af samme grund. Vi har ikke engang en hær at sætte ind. Knap nok et hjemmeværn. Og infiltrationen i de forskellige grene af samfundet skrider smuk fremad. der fører man dog i Sverige, som lige har opdaget, at der er 5.kolonne alle steder i forvaltningerne. Mon ikke det er den bagvedliggende grund til, at man har genindført værnepligten, selvom russerne får skylden?
Jeg spurgte Hermansen dengang, hvad han anså for de største farer for vores civilisation. “Islam og den gule fare”. Han kunne sin historie og vidste noget om “herrefolk” som gammel modstandsmand. Når engang danskerne som flest har fået erfaring nok om islams vederstyggeligheder, er løbet kørt.

Islamiseringen

Af Visti Christensen

 

Verdens undergang er forudsagt mange gange. Men verden står endnu. Derfor er der et stigende antal kloge folk, som overhører eller ler højt over dem, der beskæftiger sig med jordens og menneskehedens beståen. Alle sande eller falske profeter til trods. Der er intet nyt i, at alle i de politisk korrekte kredse laver vittigheder om os, der ser en fare ved den stigende islamisering. Men at folk, der før var kendt som ædruelige betragtere af tingene, nu ”står frem” og melder sig under faner hos dem, der griner ad os ”muslimforskrækkede”, er noget af en trist erkendelse.

 

Det kan godt være, at Vesten fortsat mener sig uovervindelig. Og måske er det. Men kun militært. Det islamiske forårs nye verdensmission, er ikke nogen traditionel magt. Det er en lusket påvirkning, der opløser vort demokratiske samfund indefra. Alligevel mener de definerende klasser fortsat, at islams børn sagtens kan blive integreret, og at der ikke bør tales om hverken overgivelse eller frihedskamp i anledningen. Man synes jo ellers, at alle havde bemærket, at mængden af personer med tørklæde og fremmedartet adfærd, udgør et stigende antal i gadebilledet. På flere og flere steder i landet, føler vi os utrygge ved at færdes. Forråelse, vold og kulturkonflikt, er blevet hverdagen. Det er stort set kun Den korte Avis, der oplyser befolkningen om de realiteter, der hersker uden for mediernes egne, skudsikre monopolmeningsglas. 

 

Men én ting er verdens undergang. Noget andet er fortidens eksempler på uovervindelige verdensrigers undergang. Assyrerriget, Babylonerriget, Perserriget og Romerriget. Hvad ingen troede muligt, indtraf. 

 

”Mene, mene tekel, ufarsin!” hed det. Magthaveren var vejet og fundet for let, og Rigets dage var talte. Vellevned, storhedsvanvid, magelighed, bedreviden og umoral var nogle af ingredienserne. Realiteter.
En af dem, der nu ”står frem”, modsiger og nedgør os, som er bekymrede for islamiseringen af landet, er Hans Jørgen Bonnichsen. Den tidligere PET-chef, som mange kender som en velovervejet tænker. Han mener, frygten er ubegrundet og unødvendig, og at den vil radikalisere indvandrerne yderligere. 

 

Udtalelserne findes i Bonnichsens ”Onsdagsklumme” i forrige uge i Avisen Danmark, der behandler Eva Selsings indlæg i Berl. Tid. 27/6: ”Kan vi egentlig redde Danmark?” Det handler om indvandring, og det får Bonnichsen til at sige, at undergangens angst er gået Eva Selsing blodet, og at hun mener, at der i islam, inde bag sløret og fuldskægget, ikke alene lurer, men udfolder sig et dystopisk voldsbillede, og at Eva Selsing tilslutter sig rækken af ”undergangstænkere”. ”Filosoffer” der fra tidernes morgen talte om djævle, der myldrede frem på jord, men at djævlene i dag blot er skiftet ud med muslimer. 

 

Bonnichsen anfører, at Helle Merethe Brix og Lars Hedegaard i bogen: ”I krigens hus” fra 2003 påstår, at opløsningen af Danmark allerede er indledt. Også i Karen Jespersens og Ralf Pitttelkows bog fra 2006: ”Islamister og naivister” finder Bonnichsen synspunktet beskrevet som en totalitær trussel. Hans konklusion er undren over, som han siger, undren over, at der blandt folkevalgte og blandt begavede debattører findes disse holdninger, som afslører en ringe tillid og tiltro til danskernes robusthed, deres rummelighed og deres evne til at leve med, og tolerere, andre kulturer og religioner, som med deres  generaliserende og intolerante holdninger og retorik er med til at skabe et klima af frygt og usikkerhed. 

 

Og således er forskellen på opfattelserne endnu engang trukket tydeligt op.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…