Indlæg fra læserne 11. oktober: # Lars Vestergaard har ret i sin kritik af biskopperne, der islamiserer folkekirken

Integration er mulig
Af Karsten Søberg

 

Selvfølgelig er integration mulig, det tager bare tid. Om omkring hundrede år, når der er muslimsk flertal i Danmark, skal de etniske danskere integreres. Danskere har overalt og altid været eminente til at integrere sig, ikke mindst i USA. Til den tid er vi tilmed også eminente til at underkaste os. Den proces er allerede i fuld gang. Så bare rolig. Ting løser sig.


Lars Vestergaard har ret i sin kritik af biskopperne, der islamiserer folkekirken

 

Af Visti Christensen

 

Lars Vestergaards indlæg i Den Korte Avis (27/9) opsummerer på sand vis, hvad der er ved at ske i Den danske Folkekirke. Med en række biskopper i spidsen, har den gjort knæfald for islam på en måde, og på et grundlag, som man ikke skulle kunne forvente af kristne biskopper.

 

Der er intet nyt i, at muslimske imamer i deres missionsvirksomhed benytter sig at tvetunget tale og halve sandheder. Koranen tillader nemlig, at muslimer godt må benytte både snyd, bedrag, løgn, latin og slangevisdom, når det gælder at fremme Allahs eller deres egen sag i verden.

 

Men halve sandheder er djævelens opfindelse. F. eks. er det ikke hele sandheden, at muslimer elsker Jesus, sådan som et skilt forkyndte på billedet, som viste en bedende imam på Nørrebro. Sandheden er, at muslimer hader den kristne læres tale om, at Jesus er Kristus, Guds søn og verdens frelser.

 

De betragter nemlig kun Jesus som en profet på linje med Moses, Elias, Abraham og nogle få andre. Ikke mere. At han skulle være Gud eller bare Guds søn, er for muslimer en vederstyggelig løgn og en gudsbespottelig tale.

 

De mener, at alene Allah er Gud, og at Muhamed er hans eneste profet, som syv hundrede år efter Jesus fuldendte sandhedens budskab, som Jesus og de andre almindelige profeter kun halvt forstod. Derfor hader de kristendommens tale om Treenigheden og de kristne, som siger, at Jesus er Guds søn og den eneste vej til sand erkendelse af Gud og af vejen til ham.

 

Men en ting er, at de muslimske imamer ikke toner rent flag. Noget andet – og meget værre – er, at de kristne danske biskopper falder for den venlige, men kun overfladiske tilforladelighed fra islam, og tager imod den udstrakte hånd fra muslimske lærde. Og at Kristeligt Dagblad så oven i købet ikke lever op til deres navn, men skriver mere om hedninger, jøder og muhamedanere end om kristne, kristentroen og folkekirken, er jo skandalen over alle. Og det er bl. a. grunden til, at jeg opsagde mit abonnement.

 

De fire biskopper, som offentligt har opponeret mod regeringens udlændingepolitik, har begrundet deres klage med, at den ligner en gammeldags teologisk indstilling, der slet ikke matcher det moderne, fremkommelige og nødvendige globale verdensbillede og en moderne medmenneskelighed.

 

At de med deres partnerskab med islam, og venskab med hele verden, helt glemmer Præsteløftet og Luthers kamp mod Pavens hor (katolicismen) og tyrkens mord (muhamedanismen) er et så signifikant udtryk for kirken forfald, at Lars Vestergaard ligefrem kalder kirken for ’Den islamiserede folkekirke’.

Og grunden kender vi: Fællesgudstjenester, hvor både præster og imamer medvirker, og folkeskolers aflysning af juleafslutningsgudstjenester i kirken pga. muslimske børn med anden tro. Så man forstår umiddelbart Lars Vestergaards to forslag til løsning, hvis man ønsker dansk kristen kultur bevaret. Man må enten melde sig ind i et menighedsråd og påvirke udviklingen indefra, eller også melde sig ud, og modvirke syndefaldet udefra, – inden det hele bliver for politisk korrekt eller direkte ukristeligt.
Ingen tvivl om, at afkristningen af vort land er vidt fremskreden. Så langt, at der ikke længere er et flertal i regering og befolkning, der seriøst ser nogen fare ved den stigende islamisering af samfundet.

Men at kirken ligefrem går foran i opløsningstendenserne, skriger til himlen.

 

Visti Christensen

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…