Indlæg fra læserne 10. februar: Det hele er Leth # Hurra for Inger Støjberg # Verden med Trumps gerninger # Migrantkristendom

Det hele er Leth

Af Lone Eriksen

 

I radioprogrammet ”Ordet fanger” søndag den 31 januar på P1 kan man opleve den såkaldte multikunstner Kristian Leth revse almindelige danskere for at være racister, småborgerlige og intolerante. Han mener, at Danmark har alt for få indvandrere og han mener at hr. og fru Danmark skal acceptere at bo i en opgang hvor der tales 5 forskellige sprog og hvor juletræ og juleaften er aflyst. Han prædiker, at folket simpelthen nu skal lære og acceptere at Danmark er multikulturelt og at det kun blive værre, hvis vi ikke giver los for indvandringen og åbner landets grænser. Han mener at landets udlændingepolitik er et moralsk forfald, der legitimerer fremmedhad og stigmatisering af muslimer.

 

Det er jo ikke noget nyt, at en såkaldt kunstner serverer disse påstande, som er forkerte, men som kun skyldes hr. Leths behov for at være bedre end andre dødelige og vise sig frem som et helt igennem ”godt menneske”.

 

Dette læserindlæg ville ikke været blevet skrevet hvis det ikke var på grund af en udtalelse, der kom 37 minutter inde i udsendelse. Her kommer hykleriet og dobbeltmoralen frem i hr. Leths ringeagtelse af danskerne.

 

Han udtalte som det naturligste i verden: ”JEG BOR SELV I NEW YORK”. Yderligere kommentarer er vist unødvendige!


 

Hurra for Inger Støjberg

Af Robert Højland

Det er min overbevisning at Inger har truffet det fornuftigste valg øjeblikket taget i betragtning.

Cafe latte “Venstre” i storbyerne bør med rette være urolige for deres Venstres fremtid, for det store flertal af ægte Venstrefolk i såvel Jylland som på Fyn, samt andre landdistrikter står hundrede procent bag Inger S. Så måske skulle cafe latte brødrene se sig om efter et andet parti, det kunne f.eks. være det fallerede parti De Radikale, det er lige efter cafe latte folkenes ønske tilstrækkeligt humanitært vattet.
Inger har ret, ISLAM har ingen berettigelse i såvel Danmark som resten af Europa, se hvor ‘fint” det går med integrationen i f.eks. Frankrig og Sverige alle de andre lande i Europa følger trop undtagen landene i det forhen kaldte Østeuropa som kan se, at hvis man vil bevare et demokratisk samfund, er det en bydende nødvendighed at lukke ISLAM ude fra Europa.
Desværre er der alt for mange mennesker der stoler på de etablerede medier, selv om disse kun bringer nyheder der tjener den såkaldte globaliseringssag.
Vores regering, samt resten af den røde fløj har være gode elever overfor deres lærermestre i USA. De såkaldte demokrater (de rigeste i verden) nåh ja det er jo klart de er socialister!
Af andre lærermestre kan blandt andet nævnes Antifa, en supervoldelig organisation støttet af demokrater, Gorge Soros, samt high tech verdenen. Men glemmes skal ikke BLM som ikke står tilbage for Antifa med hensyn til voldelighed. Desværre viser de danske medier at det er højrefløjen der står bag volden i USA, det selv om det beviseligt er de røde der er de absolut mest voldelige.
VÅGN OP HOLGER DANSKE
Kl. er ved slå tolv!

Verden med Trumps gerninger

 

På mit modersmål har vi en talemåde: “Først når koen er død, savner man den mælk den gav” Det er vist det samme med afgåede præsident Trump.

 

Fred i mellemøsten var en by i Rusland. Men under Trumps 4 år har vi ikke hørt om nogen krig der. Siden Muhammeds død i år 632, kæmpede Shia og Sunni muslimer mod hinanden om, hvem der skulle arve den enorme rigdom, han skaffede sig i sin levetid, og hvem skulle have ledelsen af den muslimske verden.

 

Den krig kæmpes endnu selv i 2021, Saudi Arabien og Iran står på hver sin side og fremkalder “proxy” krigen i mellemøsten og belaster og påvirker hele vestlige civilisation. Nu foregår det i Yemen, Saudi Arabien og Iran kæmper sådan proxy krig.

 

Det var på meget lavt blus under Trump, nu under Biden blusser den op, idet præsident Biden indirekte støttede Iran ved at erklære, Iransk støttet oprørsgruppe i Yemen fjernes fra terrorist listen, som Trump i sin tid holdt dem nede med. Nu er Jo Biden ved at give fri hænder til Iran. FN råber, at millioner af børn står til døden i Yemen, kan FN eller vi stoppe den krig? Hvad stiller man op?

 

Jo Biden gav mere eller mindre Iran fuldmagt til at skaffe sig atombomber. Nu må vi se, hvem der vil udsættes for atomangreb fra Iran? mon det er Saudi Arabien eller Israel? Mon vil disse to sidde med hænderne i skødet uden at foretage sig noget? Hvis det ender med atomkrig, kan vi så sikre os at det evt. atoms støv ikke blæser ind over Europa lige som Tjernobyl i 1986?

 

Trump gav dødsdom til teorien om to stater i Israel ved at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad. Andre præsidenter før ham har sagt de ville, men de turde ikke. To stater er en uvirkelig tilstand for en demokratisk stat om Israel.

 

To naboer, hvor en er islamisk og den anden jødisk, fred mellem dem er en utopi. Man kan se på Indien og Pakistan. Man har siden 1947 troet, at der blev fred, men endnu i dag er der en krigslignende situation mellem dem. Hvor stupid skal man være for at tro, der vil være fred mellem to stater, evt. jødisk og muslimsk? Man kan være stupid, men ikke så stupid at tro, der vil være fredelig sameksistens mellem den.

 

Vi bør huske, Trump medvirkede til, at nogle muslimske stater endelig anerkendte Israel som en stat og udvekslede ambassader. Ingen anden præsident kunne præstere så unik en dåd.

 

Burma/Myanmar, jeg har ikke en gammel hat, men jeg vil købe en ny og æde den, hvis sådan et militærkup kunne have fundet sted under Trump. Kina vil gerne have mulighed for en korridor til det Indiske Ocean en highway til Arabien og Afrika, men Kina turde ikke under Trump. Nu føler Kina at Biden giver dem fuldmagt til opfylde deres ambitioner om verdens magt.

 

Med hensyn til klimaet, falder alle i verden blind for Paris aftalen som om, det redder verdens klima. Men ingen tør stå imod og modsiger det. Den CO2, som udledes af Vesten, USA, Indien og Kina er mindre farlig end, hvad vi mennesker, 8 milliarder i hele verden hver dag og nat afgiver hvert eneste sekund i verdensrummet. Det er her, hunden er begravet.

 

Her tør man ikke tale imod alle verdens religioner som forbyder børnebegrænsning. Pudsigt, alle religioner peger på et forstående ragnarok på den sidste dag. Men de gør intet for at forhindre det.

 

Da Indien blev selvstændigt, var der en befolkning på 45 millioner, nu 1,3 milliarder. Sådan er det i næsten alle U-lande, hvor kommer føde fra til alle disse 8 milliarder mennesker, hvis Vesten indskrænker landbrugsproduktion for klima ? Man skulle næsten tro, at Gud har sendt Coronaen, som siges at nedsætte forplantningsevnen, det siges at Corona nedsætter mænds sædkvalitet.

 

Selvfølgelige hjælper det, at I-lande skærer ned på overforbrug, men det løser ikke hele problemet, vi bør sende en halv snes tons P-piller og kondomer til disse lande og lære dem at bruge det i stedet for at angribe Trump. Paris aftalen er simpelthen, sagt på godt gammel dansk “at tisse i bukserne for at få varmen”. Afvises af Trump men Biden befaler.

 

Det, der faldt hele verdens mennesker for brystet, var Trumps ambition om at gøre USA great. Arbejdsløshed var lav, USA’s industrier på vej op, billige kinesiske varer blev pålagte importtold, så de ikke oversvømmede det Amerikanske marked.

 

Jeg husker en gang en amerikaner sagde til mig, hvis du klikker en US-made Ronson lighter er der flamme hver gang, men tager du en kopi, skal man klikke 10 gang for at få ild. Det er det Trump sættet pris på. Han vil have America først. Ønsker vi ikke, at Mette Frederiksen gør det for Danmark og Dansk erhverv?

 

Der står i nyhederne, at FN søger 100 millioner $ til at eksportere 2,9 millioner afrikanske muslimer til EU. Netop det Trump gerne ville standse – eksport af muslimer. Nu står Jo Biben sikkert med en pose penge til FN for deres bestræbelse på at oversvømme EU med muslimer?? Trump så FN som et kontamineret sygt element i verden og forsøgte at sætte stop for deres indførelse af umenneskelig sharia lov i USA og EU.

Alverdens medier, forført af røde, for at importere sine stemmekvæg, falder blind for anti Trump propaganda, men man glemmer, hvis islamisk Sharia indføres, bliver det som i Iran eller Saudi, snigmordere eller forgiftning eller fængslet for at importere en walki-talki ligesom hende i Myanmar. .

Man har kæmpet for at save den gren over, man sidder på. Det lykkes. TILLYKKE.

Dhamu Chodavarapu
DK 9600 Aars, Danmark

Migrantkristendom
Flere gode kræfter i Folkekirken er ved at samles om en ny opgave, der består i at skabe kontakt til de kristne flygtninge og migranter, som også er kommet til landet, omend i mindre omfang end muslimer. Man burde måske have forventet, at disse af sig selv opsøgte Folkekirkens fællesskab, men det gør de ikke.

Og grunden hertil kan meget vel være den, at Folkekirkens fællesskab i de seneste mange år er blevet opdelt i en spraglet vifte af tilbud, der ikke umiddelbart har kunnet friste. Nogle har påpeget, at Folkekirken i stigende grad er blevet en aktivitetskirke mere end et fællesskab om troen og gudsdyrkelsen alene.

Selvfølgelig er aktiviteter ikke i sig selv noget negativt. Men et uforpligtende, pragmatisk, dansk liv omkring kirke og tro, passer åbenbart ikke umiddelbart som hånd til handske for kristne fra lande, hvor kristendommen ikke har været kulturbærende i tusind år som hos os.

Man kan sige, at deres form for kristentro mere går i retning af den subjektive kristendomsopfattelse, som ses og udleves især i frikirkekredse, hvor der hersker en mindre dogmatisk og en friere form for bevidst trosliv end i Folkekirken, hvor en lidt mere uforpligtende kulturkristendomsopfattelse er fremherskende.

At få inddraget kristne flygtninge og migranter i de folkekirkelige fællesskaber er derfor ikke helt så ligetil. Men måske kunne det have den gensidigt befrugtende sideeffekt, at en mere konkret og levende tro igen kom i fokus i Folkekirken.

Visti Christensen

Migrantkristendom
Flere gode kræfter i Folkekirken er ved at samles om en ny opgave, der består i at skabe kontakt til de kristne flygtninge og migranter, som også er kommet til landet, omend i mindre omfang end muslimer. Man burde måske have forventet, at disse af sig selv opsøgte Folkekirkens fællesskab, men det gør de ikke.

Og grunden hertil kan meget vel være den, at Folkekirkens fællesskab i de seneste mange år er blevet opdelt i en spraglet vifte af tilbud, der ikke umiddelbart har kunnet friste. Nogle har påpeget, at Folkekirken i stigende grad er blevet en aktivitetskirke mere end et fællesskab om troen og gudsdyrkelsen alene.

Selvfølgelig er aktiviteter ikke i sig selv noget negativt. Men et uforpligtende, pragmatisk, dansk liv omkring kirke og tro, passer åbenbart ikke umiddelbart som hånd til handske for kristne fra lande, hvor kristendommen ikke har været kulturbærende i tusind år som hos os.

Man kan sige, at deres form for kristentro mere går i retning af den subjektive kristendomsopfattelse, som ses og udleves især i frikirkekredse, hvor der hersker en mindre dogmatisk og en friere form for bevidst trosliv end i Folkekirken, hvor en lidt mere uforpligtende kulturkristendomsopfattelse er fremherskende.

At få inddraget kristne flygtninge og migranter i de folkekirkelige fællesskaber er derfor ikke helt så ligetil. Men måske kunne det have den gensidigt befrugtende sideeffekt, at en mere konkret og levende tro igen kom i fokus i Folkekirken.

Visti Christensen


Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…