Bring børnene i sikkerhed og brænd alle broer til landsforræderne

Af Flemming Jansen

 

Den politiske debat og kamp om, hvorvidt de syriske børn og dermed også deres forældre skal tages hjem, er intens, Ifølge  især regeringens støttepartier er de som danske statsborgere berettiget til, at Danmark beskytter dem og dermed tager ansvar for egne statsborgere. Alle er dog enige om, at børnenes forældre skal straffes for deres ugerninger som soldater i Islamisk Stat og bag lås og slå. Alle er også enige om, at børnene er uskyldige ofre for deres forældres uansvarlige ugerninger.

 

Landsforræderi bør føre til fratagelse af statsborgerskab

 

Problemet er ikke blot dansk, men europæisk. Således har EU-Parlamentet stemt om sagen, og et flertal bakkede op om hjemtagelse. Venstres medlem af parlamentet, Søren Gade, fortæller i Jyllands-Posten, at han stemte imod. Argumentationen for den stillingtagen er lige så overbevisende, som den er enkel. De voksne personer, der frivilligt og helt bevidst har tilsluttet sig Islamisk Stat – en terrororganisation, der fører åben krig mod alle de værdier, det danske samfund bygger på – har kort og godt gjort sig skyldige i landsforræderi. Samtidig har de ved at tage deres børn med ind i en krigszone gjort sig skyldige i et fundamentalt omsorgsvigt af langt grovere karakter end de fleste, der fører til tvangsfjernelser herhjemme. – Derfor skal børnene tvangsfjernes fra deres uansvarlige forældre, Og derfor skal forældrene også fratages deres danske statsborgerskab. Som  notoriske landsforrædere er der naturligvis ingen rimelighed i, at de samtidig kan påberåbe sig, at den danske stat har en moralsk forpligtelse over for dem.

 

Bring børnene i sikkerhed og brænd alle broer til landsforræderne

 

Med andre ord: Hent børnene hjem og i sikkerhed , men brænd alle broer til deres landsforræderiske forbryderforældre, som aldrig bør have lov til at sætte deres fødder på dansk jord igen. – Hvor svært kan det være?

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…