Hvis vi skal redde Danmark fra masseindvandringens ødelæggende konsekvenser, er vi i 11. time

Tilfældigt gadebillede fra København (Foto: Steen Raaschou)

Mon ikke det må være gået op for selv de mest virkelighedsresistente politikere, at tilstanden i Danmark nu er så farefuld og truende for mange danskere, at det ikke længere er nok med lapperier?

 

Hver dag sin plage i form af overfald (også på børn), voldtægt og forsøg herpå (også af børn), røveri, ghettomord, hærværk, chikane, vanvidskørsel, den såkaldte road-rage, mord, mordforsøg, hverdagsterrorbanderelaterede forbrydelser, afpresning, bedrageri især mod ældre, m.v. Selv om medierne forsøger at skjule forbrydernes etnicitet ved at betegne dem som ”unge”, er der for danskerne ingen tvivl om, at der er tale om indvandrere ofte fra ikke-vestlige muslimske lande, hvilket forbrydelsernes karakter ofte vidner om, fx slag og spark på en person, der er slået ned.

 

(De indsatte links er blot en brøkdel af de forbrydelser, som danskerne hver dag året rundt udsættes for. Og det ser bestemt ikke bedre ud i de andre vesteuropæiske EU-lande – her Sverige).

 

Når disse forbrydere i de tilfælde, de bliver fanget, kommer for en domstol, sker der sjældent alverden, selv ikke, når der er tale om en migrant, politikerne endnu ikke har nået at meddele dansk statsborgerskab.

 

Selv om dommerne skønner, at der er tale om meget grove forbrydelser mod danskerne, munder dommene oftest ud i ikke udvisning eller betinget udvisning (og dem kan der uddeles mange af), der i øvrigt af en eller anden grund nu kaldes ”advarsel”.

 

Dømt til udvisning

Hvis byret eller landsret dømmer til udvisning, bliver dommen sandsynligvis anket til Højesteret.

 

Derfor er der ingen grund til at glæde sig over, at landsretten dømmer en forbryder til udvisning, for måske stadfæster Højesteret ikke denne. Og hvis den endelig gør, så har forbryderen endnu et skud i bøssen: Menneskerettighedsdomstolen.

 

Den sjældne udvisningsdom kan gælde for blot X-antal år (anonymiseret domsudskrift – scroll ned til slutningen), som også er tilfældet med den pakistanske leder af LTF Shuaib Khan.

 

Hans synderegister er alenlangt, men det hindrer ikke Godhedssegmentets eget medie Information i at finde det forkert, at han langt om længe blev udvist, da det ”denne gang” ikke var så slem en forbrydelse.

 

Efter 6 år kan disse forbrydere vende tilbage til Danmark og den befolkning, de hader, og fortsætte, hvor de slap.

 

Men nogle forbrydere behøver slet ikke rejse ud af Danmark, selv om de har fået en udvisningsdom. Det forhindrer konventionerne, herunder især Menneskerettighedskonventionen og dens utallige metastaser.

 

For hvis forbrydernes hjemland har dødsstraf, eller der ikke bliver taget med fløjlshandsker på indsatte i fængslerne, så er vi forpligtet til at beholde dem. De kommer derfor på såkaldt tålt ophold.

 

Dømt til udvisning er derfor ofte ikke lig med ”udrejst af Danmark”.

 

Og det er farligt for befolkningen, for personer på tålt ophold opholder sig i åbne centre. En del vil forsvinde ud i samfundet, så ingen ved, hvor de opholder sig. Eller måske helt ud af landet, hvilket – set fra befolkningens side – nok er at foretrække.

 

Begrænsningerne for forbryderne på tålt ophold er få og små. Der er meldepligt, hvis ellers den udviste forbryder har lyst til det, og natten skal tilbringes på udrejsecentret (her er myndighederne også meget langmodige).

 

Har han familie i Danmark, har Højesteret sørget for, at han, efter nogle år, kan flytte hjem til familien. Han må dog ikke tage lovligt arbejde. Den slags er der råd for.

 

Udvisning på tålt ophold er næsten lige så godt som en opholdstilladelse til evig tid.

 

Større fokus på udvisningsområdet

De danske domstole og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er i mere end et årti blevet kritiseret for ikke at udvise kriminelle i det omfang, som nok de fleste i  befolkningen og en del af partierne på Christiansborg har ønsket.

 

Nu har praksis på området imidlertid ændret sig. Det skriver Information, som har gennemgået domme og opgørelser fra 2018 på udvisningsområdet.

 

Af de ovennævnte links fremgår, at praksis på området ikke umiddelbart ses at have har ændret sig nok.

 

Der er selvsagt over alle årene været forbrydere, der blev dømt til udvisning. Men set i forhold til de daglige forbrydelser, vi udsættes for, synes udvisningerne at være i fåtal. Også selv om vores egne domstole og Menneskerettighedsdomstolen altså siges at have strammet op.

 

Demonstration af en omkostningsfri humanitet

Godhedssegmentet, der bryster sig af at være langt bedre mennesker end den befolkning, der gerne vil have deres trygge land tilbage og beskytte deres børn, holder hellere hånden over fremmede forbrydere, end de har et ønske om at beskytte deres egne landsmænd.

 

Se Informations leder, som mener, at den ovenfor nævnte Shuaib Khan med et synderegister så langt som et ondt år, ikke bør udvises.

 

Godhedssegmentet ”tilhører” venstrefløjens partier. Men også i flere af de øvrige partier kan man hist og pist finde et rigtigt godt menneske.

 

Disse partier og enkeltpersoner går konstant rundt med en nej-hat på hovedet, når det kommer til at stemme for en skærpelse af love, der virkelig tager fat om ondets rod. Lykkes det endelig, er det en pjat-skærpelse på nogle måneder eller måske en tredjedel mere oveni en i forvejen meget lav straf.

 

Der må andre boller på suppen

Menneskerettighedskonventionen (EMRK) er formentligt den mest forhadte konvention. Og ønsket fra en stor del af befolkningen om at komme ud af den, er steget gennem årene. Dette skyldes nok ikke så meget de enkelte artikler, men dens mange metastaser, der beskytter forbryderne.

 

Men kun at melde sig ud af denne ene konvention gør ikke den store forskel, for der er rigtigt mange andre konventioner, der tilsammen med  EMRK en indfiltret masse, a Menneskerettighedskonventionens artikler også findes i langt de fleste af de andre konventioner.

 

Da vi næppe kan forvente, at der er et flertal af politikere, der har mod til at ”gå enegang” – eller i dette tilfælde være foregangsland – skal det blive meget, meget værre, før vi kan gøre os håb om, at konventionerne bliver sagt op.

 

Indtil det sker, bør konventionerne sættes på stand-by i fx foreløbigt et år, hvor der sker udvisning ved alle forbrydelser, der ikke kun giver bødestraf ved småforseelser, uanset familieforhold i Danmark og virkelighedsfjerne ”formildende” omstændigheder såsom ”har fået arbejde”, ”har taget 9-klasses eksamen i fængslet”.

 

Det er absolut nødvendigt, at ikke-udvisning, betinget udvisning, tålt ophold, permanent opholdstilladelse (hvor det også er næsten umuligt at slippe af med forbryderne) ikke mere finder sted.

 

Det samme gælder tusindvis af meddelte statsborgerskaber hvert år. Kun en udlænding, der har gjort et exceptionelt arbejde for at blive en del af Danmark, skal kunne opnå statsborgerskab.

 

De formelle krav til opnåelse af statsborgerskab (dansk på et vis niveau, indfødsretsprøve, arbejde m.v.) siger absolut intet om personens sindelag. Og for Indfødsretsudvalget må det være en næsten umulig opgave at gennemtrævle nettet to gange om året for flere tusinde personer, for at finde de mange uhyrlige udtalelser om Danmark og danskerne, vores ”gæster” kommer med.

 

Og grænsen til Danmark skal selvsagt overvåges døgnet rundt, så ingen kan overskride denne uden nødvendig tilladelse.

 

Politikerne ved udmærket, at de personer, der står ved grænsen og anmoder om asyl,  ikke er flygtninge. De er asylshoppere og dermed indvandrere, og vi kan stort set ikke slippe af med dem igen.  De skal derfor slet ikke lukkes ind. De søger ikke sikkerhed. Den har de allerede fået ved det første sikre land, de ankom til i Europa.

 

Efter det første år uden konventionerne og med håndfaste lovgivere vil det sikkert vise sig, at vi kan skimte lidt af det Danmark, vi kendte. Ellers må den konventionsløse periode yderligere forlænges.

 

Så vil det efterhånden vise sig, at vi har fx politi, læger og sygeplejersker i tilstrækkelig mængde til at betjene både befolkningen og de udefrakommende, der har integreret sig i Danmark.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…