En guldrandet forsikring til kriminelle mod udvisning – i morgen giver et flertal i Folketinget dansk statsborgerskab til over to tusinde indvandrere

Mmigranter på vej gennem Europa (Arkiv/skærmprint fra YouTube)

Når Folketinget mødes i morgen tirsdag, er det blandt for at sikre, at det fremover vil blive endnu sværere at udvise kriminelle udlændinge.

 

Det er den traditionelle halvårlige uddeling af danske statsborgerskaber, der nu står for døren, og i denne ombæring er der tale om i alt 2.104 udlændinge.

 

De kan nu se frem til at få dansk indfødsret og dermed det eftertragtede rødbedefarvede pas, når loven med deres navne træder i kraft den 1. januar 2022.

 

Under årets første uddeling den 6. maj fik i alt 1.944 indvandrere dansk statsborgerskab.

 

Det betyder, at der i år vil blive uddelt lidt over fire tusinde danske statsborgerskaber.

 

Men antallet er langt højere

Selvom det ifølge Grundloven kun er Folketinget, der kan uddele statsborgerskaber, fungerer det i virkelighedens verden noget anderledes.

 

På landets fødegange uddeles der automatisk danske statsborgere til nyfødte, hvis blot en af deres forælder har dansk statsborgerskab ved barnets fødsel.

 

Seneste opgørelse over levendefødte og etnicitet er fra 2020.

 

Den viser, at ikke-vestlige kvinder med dansk statsborgerskab fødte 3.341 børn, som dermed automatisk fik danske statsborgerskab,

 

Samme år gav Folketingets flertal dansk statsborgerskab til i alt 4.096 personer af ikke-vestlig oprindelse.

 

Tilbage står, at takket være landets fødegange blev uddelingen af danske statsborgerskaber til personer af ikke-vestlig oprindelse således næsten fordoblet i forhold til det antal, Folketinget havde uddelt.

 

Denne praksis har været gældende siden 1. juli 2014 og blev indført af regeringen Helle Thorning-Schmidt (S).

 

Indtil da havde forældrene selv skullet ansøge om dansk statsborgerskab til deres børn og i den forbindelse opfylde en række krav.

 

Mørketal øger antallet

Desværre oplyser Danmarks Statistik kun moderens statsborgerskab, og det betyder, at der er et mørketal i de tilfælde, hvor moderen til den nyfødte har udenlandsk statsborgerskab, medens faderen har dansk,

 

Det barn vil som nævnt også blive født med dansk statsborgerskab, selvom det ikke fremgår af statistikken.

 

Forholdet med faderens statsborgerskab oplyses således ikke i tilgængelige kilder.

 

Det betyder, at antallet af ikke-vestlige børn født med dansk statsborgerskab meget vel kan være noget højere end de 3.341 født i 2020, og som det har været muligt for avisen at registrere.

 

Tak for passet – nu kan jeg trygt begå kriminalitet

Det kan virke, som om besiddelsen af et dansk pas og dermed dansk statsborgerskab for nogle virker som en anspore til at begå kriminalitet.

 

Fakta er således, at inden for fem år efter, at de havde fået dansk statsborgerskab, havde ikke færre end lidt over fire tusinde ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i 2019 fået en strafferetlig afgørelse.

 

For ikke-vestlige indvandrere er det helt præcise tal på 3.924, medens det for deres efterkommere ligger på 411 strafferetlige afgørelser.

 

For vestlige indvandrere og efterkommere er tallene noget mere beskedne med i alt 197 strafferetlige afgørelser fordelt med 183 afgørelser til indvandrerne og 14 til deres efterkommere.

 

Seksualforbrydelser og vold

Personfarlig kriminalitet står højt på listen, når statsborgerskabet og dermed den guldrandede forsikring mod udvisning er i hus.

 

Således blev i alt 690 nye danske statsborgere i 2019 dømt for seksual- og voldsforbrydelser inden for fem år efter, at Folketingets flertal havde givet dem statsborgerskabet.

 

Narko ligger også højt på listen med 369 domme, medens 167 blev dømt for overtrædelser af våbenloven.

 

Den største post vedrører dog ejdomsforbrydelse, altså indbrud med videre. Her blev 1.858 indvandrere og efterkommere i 2019 dømt inden for fem år efter, at de havde fået dansk statsborgerskab.

 

Og nu gentager historien sig altså i morgen i Folketinget, hvor yderligere over to tusinde indvandrere og efterkommere vil få en guldrandet forsikring mod udvisning, uanset hvor grov kriminalitet nogle af dem efterfølgende begår.

 

Denne artikel er baseret på følgende kilder:

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20211/lovforslag/l56/20211_l56_som_fremsat.pdf

 

https://www.folketingstidende.dk/samling/20201/lovforslag/L227/index.htm

 

https://www.statistikbanken.dk/20017 (Tabelkode: FODIE)

 

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp

 

https://www.statistikbanken.dk/20338 (STRFNA25)

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…