Grunden begynder at skride under fødderne på Mette Frederiksen – nu står hun over for endnu en trussel

Corona-pandemien havde store konsekvenser for dansk politik. I takt med, at corona-faren voksede, voksede også opbakningen til Mette Frederiksen og hendes røde blok.

 

I meningsmåling efter meningsmåling lå rød blok tårnhøjt over blå blok. Socialdemokratiet fik tilslutning fra over 30 procent af vælgerne.

 

Men nu har billedet ændret sig. Ser man på den seneste måling fra Voxmeter, bevarer rød blok stadig et forspring. Men det er slet ikke længere i samme størrelsesorden, som det var, da coronaen dominerede den politiske dagsorden.

 

I en Voxmeter-måling fra 20. september lå rød blok hele 8,5 procentpoints over blå blok. I den seneste måling fra 25. oktober er det røde forspring skrumpet ind til bare 2,2 procentpoints.

 

Socialdemokratiet, der på et tidspunkt fik en tilslutning på over 30 procent, ligger i den seneste måling på lige over 27 procent (27,1).

 

Grunden begynder at skride under fødderne på Mette Frederiksen.

 

Mette Frederiksens fremgang

Der er flere årsager til denne mærkbare ændring i det politiske billede. Men den vigtigste årsag er … Mette Frederiksen.

 

Da pandemien stod i fuldt flor, reagerede hun med en kontant nedlukning af det danske samfund og en stærk appel til danskerne om at vise ansvarlighed og samfundssind.

 

Dette ramte i høj grad stemningen i befolkningen. Danskerne var i den grad indstillede på at gøre, hvad der skulle til, for at få smitten under kontrol.

 

Men så gik det galt for statsministeren.

 

Hårdtslående departementschef

Opmuntret af den succes, som hendes hårde corona-linje havde haft, satsede hun på at få elimineret mink-problemet én gang for alle. Det skulle ske ved at aflive alle mink i Danmark – altså ikke kun dem, der befandt sig i de smitteramte områder eller i risikozonerne.

 

Den 4. november 2020 meddelte Mette Frederiksen på et pressemøde, at alle mink skulle aflives.

 

Men der var ikke lovgrundlag for dette. Statsministeren lagde op til en ulovlig beslutning.

 

Bagefter arbejdede hendes departementschef, Barbara Bertelsen, med særdeles kontante midler på at få andre til at tage ansvaret for en sådan beslutning.

 

Specielt forsøgte hun at få miljø- og fødevareminister Mogens Jensen og hans ministerium til at tage ansvaret, så fokus blev fjernet fra Mette Frederiksen.

 

Men via Minkkommissionen – også kaldet ”granskningskommissionen” – er det kommet frem, at det var Statsministeriet og dermed Mette Frederiksen, der pressede på for at få alle mink aflivet.

 

I en mail, som cirkulerede i Finansministeriet, hed det allerede den 30. september 2020: ”Tilsyneladende meget tæt på, at statsministeren sendte militæret ind for at gasse alle mink i aften.”

 

Frederiksen og Bertelsen med alvorligt problem

Men manøvren mislykkedes. Og nu er det så kommet frem, at der ikke var noget lovgrundlag for at få aflivet alle minkene.

 

Det efterlader Mette Frederiksen og hendes departementschef med et alvorligt problem: En statsminister kan ikke diktere en beslutning, som savner lovgrundlag, uden at komme i strid med grundloven.

 

Advokat Claus Guldager, der har haft adgang til regeringens interne papirer i sagen, påpeger ifølge B.T.:

 

”Der står jo, at ’nødplanen vurderes at ville forudsætte fravigelse fra en række gældende regler og retningslinjer på miljø- og dyreområdet’, og i bilaget står der, at det er ’vurderingen, at det hverken er muligt at tvangslukke eller lægge minkerhvervet i dvale med hjemmel i gældende lov’”.

 

Så da regeringen traf beslutning om aflivning af minkene, vidste man, at der ikke var lovgrundlag for at gøre det.

 

Det røde flertal politiserer lov og ret

Dette er jo en meget alvorlig sag for Mette Frederiksen. Hun insisterede på, at alle mink i Danmark skulle aflives uden at have lovgrundlag for det. Den slags hedder grundlovsbrud.

 

Inger Støjberg fik en rigsretssag på halsen med henvisning til, at hun brød loven i sit forsøg på at forhindre barnebrude.

 

Nu ser det ud til, at Mette Frederiksen selv arbejdede på at bryde loven for at få alle mink aflivet hurtigt.

 

Hvorfor insisterer et flertal i Folketinget ikke på, at hun bliver stillet til ansvar for dette?

 

Det er udmærket, at man har nedsat Minkkommissionen. Det er i hvert fald bedre end ingenting. Men det sikrer jo ikke, at Mette Frederiksen stilles til ansvar for at ville aflive alle mink uden det fornødne lovgrundlag.

 

Det er krænkende for retsbevidstheden, at det røde flertal i Folketinget lader som ingenting, når en ”venneregering” på den måde handler lovstridigt i en så alvorlig sag.

 

Det røde flertal praktiserer her en dybt betænkelig politisering af lov og ret.

 

Mette Frederiksen og Inger Støjberg

Inger Støjberg er blevet sendt for Rigsretten på et meget tyndt grundlag. Men når det gælder Mette Frederiksens planer om lovbrud i minksagen er Folketingets røde flertal tilsyneladende helt anderledes ”tolerant”.

 

Mette Frederiksen er kommet under voksende pres fra vælgerne, hvilket afspejler sig i meningsmålingerne.

 

En vigtig grund til dette er givetvis, at corona-krisen, som kraftigt styrkede statsministerens opbakning, er aftaget. Mette Frederiksen står ikke længere på samme måde som den samlende skikkelse i en stor krise.

 

Nu risikerer Mette Frederiksen at komme under yderligere pres på grund af minksagen. Især, hvis man ser den i sammenhæng med rigsretssagen mod Inger Støjberg.

 

Støjberg forfølges nidkært af Folketingets røde flertal. Det samme flertal holder hånden over Mette Frederiksen og hendes planer om ulovlig aflivning af alle mink.

 

Tiden får vise, om det får Mette Frederiksens vælgergrundlag til at skrumpe yderligere.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…