Frihedskamp anno 2021

Det var tilbage i 80’erne.

 

Ingen nationalkonservative fra dengang blev hørt i deres advarsler.

 

Tværtimod, så blev en moderne udgave af inkvisitionen indledt.

 

Alt indenfor patriotisme blev mere og mere udskammet. Ord som danskhed blev fyord.

 

Som tiden gik kom nye frihedskæmpere til, men også de blev på forskellig vis chikaneret og forfulgt.

 

Det har været, og er, en mærkelig forfølgelse.

 

Det er mærkeligt, fordi dem der fra første færd, og op gennem tiden frem til nu, er blevet heksejagtet, alle har været samlende og bevarende. Alle har de været forsvarere af det gode gamle Danmark og danskernes ældgamle kristent funderede kulturgrundlag.

 

Det er mærkeligt, at det er blevet yt og fy.

 

Men der er noget der gør det hele endnu mærkeligere.

 

Det er mærkeligt, at virkeligheden så larmende har bekræftet et vidnedsbyrd om, at de nationalkonservative har haft så frygtelig ret.

 

Og alligevel har stærke kræfter kunne holde den ødelæggende kurs fuldstændig støt og uændret.

 

Det er så mærkeligt. Det er så ulogisk.

 

Uanset den såkaldte elite – journaliststanden, størstedelen af politikerne, uddannelsesinstitutionerne eller erhvervsledernes forskellige andel i den ødelæggende kurs, så er det nu et faktum.

 

Samfundet er ødelagt.

 

Det er mærkeligt, at så mange har ville ødelægge et velfungerende, trygt og harmonisk samfund.

 

Nu har næsten alle nationalkonservative opgivet pippet.

 

Og de få der er tilbage, gør overøvrigheden – den moderne inkvisition – sit yderste for at tilintetgøre de sidste rester af.

 

Al modstand mod Danmarks globalisering og islamisering skal knuses.

 

Allerede nu er de sidste rester af det gamle Danmark blot et skindemokrati der bliver mere og mere totalitært dag for dag.

 

Som popgruppen “Love Shop” synger, “så faldt Danmark i søvn på en sommerdag, og vågned op i et kvælertag”.

 

Vore politikere viste sig ikke at være vores politikere 

Om Muhammed faktisk har eksisteret omkring 700-tallet, eller om Muhammed er opfundet til lejligheden i 900-tallet for at modgå kristendommen, er et fedt.

 

For “vantro” er problemet lige stort, om muslimerne er glødende fans stammende fra en virkelig historisk person, eller et fantasifoster.

 

Problemet er akkurat lige stort, og truslen fra islams snart 2 milliarder medlemmer er lige overhængende.

 

Diskussionen om Muhammeds egentlige eksistens er desværre udelukkende teoretisk, og vil ikke i praksis komme til at hjælpe hverken Verden i relation til den ondsindede krigeriske ideologi eller de stadigt færre ikke muslimer.

 

Muslimerne behøver ikke vide, men blot tro, og det er mere end nok til magtovertagelse og ødelæggelse af alle verdens før så fri lande.

 

At politikerne ikke har formået at holde den fri verden adskilt fra den ufri islamiske verden, bliver de fri verdeners ødelæggelse.

 

Alle der før kunne tænke, tegne, skrive og tale frit, vil gradvist blive indlemmet i mørket.

 

Vore politikere har længe ikke været vores politikere.

 

Her er friheden tvang

Det er livsvigtigt, at forstå hvad islam er.

 

Forstå islams inderste væsen.

 

Når der på et skur midt i ghetto’en, som noget af det første, bankes et skilt op, “Dansk Arabisk Venskabsforening”, så er det ikke for at knytte bånd og etablere venskaber.

 

Det gælder erobring og magtovertagelse.

 

Skiltet på skuret er ansigtet udadtil.

 

Erobring og magtovertagelse er islams skjulte dagsorden.

 

Formålet er at islamisere alt og alle, det vil sige, lidt efter lidt, at forvandle det danske samfunds livsstil, lovgivning og styreform.

 

Endemålet er et kalifat med sharia, hvor Muhammed er model for det perfekte menneske og Allah er diktatoren alle underkaster sig.

 

Metoden der tages i anvendelse er et langt stykke hen ad vejen fredelig. Stille jihad.

 

Den stille snigende jihad er langt den farligste, og det er det der foregår med skiltet – det venlige ansigt udadtil – “Dansk Arabisk Venskabsforening”.

 

Det er list. Det er bedrag. Det er krig.

 

Det er krig som der står i et centralt hadith. ( Bukhari 4.52.269)

 

Flere ting kan standse dette “drab” på Danmark og resten af Europa.

 

Politisk vækkelse, massiv magtanvendelse eller påtvungen frihed.

 

Frihed er langt det mest effektive.

 

Frihed er også det farligste for islam, og samtidig det mest humane.

 

Hedder det sig ; “at slår du dig ned her, og ønsker du at bo her i Danmark iblandt os danskere, så er friheden tvang”.

 

Hvis man i andre ord, ikke er i stand til at tage Muhammed lidt afslappet, og lægge det islamiske tørklæde og alt det som tildækningspåbuddet repræsenterer på hylden, så har man slået sig ned det forkerte sted.

 

Så skal du have hjælp til at få fodfæste i et islamisk samfundssystem, og du skal have hjælp til at komme derhen.

 

Kan man ikke selv finde ud af at adskille, så må man udskilles.

 

For her i Danmark er friheden tvang.

 

Politisk vilje 

Er der da slet intet håb for fremtiden ?

 

Jo, et spinkelt et.

 

Der vil aldrig være politisk vilje til massiv magtanvendelse i Danmark i dette spørgsmål.

 

Håbet ligger i politisk vilje til frihedstvang.

 

Hvis frihedstvang medfører remigration, og der derefter etableres et nyt jerntæppe – denne gang vendt mod syd, så er der på længere sigt et spinkelt håb for de frie samfund i Vesten.

 

Ellers ikke.

 

Fundamentalistisk islam, hvor erobring og magtovertagelse er en pligt, må og skal adskilles og isoleres i Verden.

 

Ellers dør også de sidste rester af den fri verden inden længe.

 

Så vil Danmark som nation dø af islams kvælertag, og danskerne vil uddø som et folk.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…