Fra snak til handling – med atomkraft!

I 2012 deltog jeg i en thorium energi konference i Shanghai: Turning Talk into Action. Det var kort tid efter jordskælvet ved Fukushima, hvor den efterfølgende tsunami dræbte 19.000 mennesker. Det var ikke atomkraftværket, der dræbte, men ulykken fik Angela Merkel i Tyskland til at bebude lukning af de tyske atomkraftværker fra 2022. Angela Merkels eftermæle vil være, at hun svigtede klimaet globalt og lokalt ved at erstatte ren atomkraft med forurenende brunkul, russisk gas og VE.

 

Dr. Jiang Mianheng, tidl. formand for Kinas videnskabernes akademi indledte konferencen med at vise et billede fra Beijung, som pga luftforurening lignede smogfyldte London i 1950erne. Han sagde, det var Kinas mål at udvikle thorium for at få ren energi. Det er 9 år siden, og Kina er i dag nået langt med udvikling af atomkraftværker for at bremse den globale opvarmning og sikre ren energi til befolkningen. 60% af energien kommer dog stadig fra kul, men Kina er godt på vej.

 

Siden 1991 har Kina udviklet ny teknologi i atomkraft, og præsident Xi Jinping har i samarbejde med russiske Vladimir Putin plan om atomkraftværker, som kan bygges i tørre ørkener uden vand til køling. Den nye generations atomkraftværker har høj stabilitet, fordi det bruger thorium i stedet for uran. Thorium kan ikke nedsmelte som Fukushima og ikke bruges til våben. Produktionsprisen er reduceret til 1/100 i forhold til et atomkraftværk med uran.  Kina har over 50 atomkraftværker med uran, men en thorium reaktor i Wuwei bliver måske en af de første i verden med en molten salt reaktor, som mange, også 2 danske forskergrupper, er ved at udvikle og klar til produktion fra 2025.

 

Mange af de forskere, der holdt tale i Shanghai i 2012, er nu med til at udvikle 4. generations reaktorer med thorium, og de fleste har deres udgangspunkt i USA fra Alvin Weinbergs Oak Ridge laboratorium i Tennessee, hvor den første thorium reaktor blev udviklet. En NASA rumingeniør Kirk Sorensen (dansk afstamning) fandt Weinbergs håndskrevne notater, lånte dem, renskrev dem og startede sit Flibe firma (flibe-energy.com), der udvikler thorium energi. Samme Kirk Sorensen sagde på thorium konferencen i Geneve 2013, at thorium er det mirakel, vi har ventet på: En bæredygtig energi, der er ren, sikker, stabil, effektiv og rigelig, da der er energi til over 1000 år.

 

Der er ca. 54.000 t thorium i Kvanefjeldet i Grønland, hvis ellers grønlænderne giver tilladelse til minedrift – men det kunne jo sikre deres økonomi. I Danmark, der har haft en Niels Bohr, ville det være naturligt at gå i spidsen med udvikling af den super thorium energi, som om få år vil kunne erstatte alle fossile brændstoffer. Verdens ledere skal handle omgående, for vi er nået til the tipping point, hvor man ikke længere kan redde klimaet. Thorium vil også kunne medvirke til fred i verden, når man ikke længere skal slås om olien, og selv arabiske lande er interesseret, så efter thorium konferencen i Shanghai rejste en af hovedtalerne, den japanske forsker Takashi Kamei (Research Institute of Applied Sciences, Kyoto) til nogle arabiske lande for at informere om thorium energi.

 

Forskerne fra thorium konferencen ønsker at redde jorden fra en truende klimakatastrofe, og det haster. I de arktiske egne har temperaturstigningen været så høj, at permafrosten smelter og danner jordfaldshuller på mange kilometer i diameter. Både i det nordlige Canada og i Sibirien synker husene, fx er den gamle storby Jakutsk grundlagt i 1632 og med en befolkning på ca. 312.000 mennesker i fare. Byen har et underjordisk mammut-museum, The Melnikov Permafrost Institute med bl.a. en frossen mammut kalv. Beboerne i Jakutsk bor som på en isflage, der er ved at smelte! Når permafrosten smelter, udløses milliarder af tons metan – en drivhusgas værre end CO2, hvilket for alvor kan sætte gang i den globale opvarmning. Det er langt værre end de danske køers bøvsen.

 

Atomkraft er vejen frem, og det har man fattet i Australien, hvor man dropper en ordre i Frankrig på levering af dieseldrevne ubåde til 90 mia. dollars og i stedet køber atomdrevne ubåde fra USA. Det er en naturlig udvikling for at stoppe udledning af drivhusgasser. Det kan kun undre, at Frankrig ikke er med på dette område i betragtning af, at det meste af landets energi kommer fra atomkraft. Atomkraft kan levere ren, stabil og billig energi! Det kan diesel og vedvarende energi ikke.

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…