Forkert klimastrategi kan øge den globale opvarmning

USA’s nye præsident Joe Biden er optaget af klimaet, har igen tilmeldt USA til Parisaftalen 2015 og ønsker et nyt klimatopmøde på Earth Day 22. april 2021. Joe Biden var i 8 år vicepræsident under præsident Barack Obama, som ville øge USA’s forskning i den nye generation af nuklear teknologi for at afhjælpe klimaproblemerne, mens Joe Biden – måske af populistiske grunde – ønsker en grøn omstilling med 60.000 vindmøller og 400 mio. solceller. I Michael Moores seneste film ‘Planet of the Humans’ vises, hvor mange skove, der skal ryddes for at give nødvendig backup til ustabile vindmøller og solceller. For at garantere forsyningssikkerhed skal der fældes millioner af træer.

 

Der er kommet et nyt problem med skrot fra solceller og vindmøller og også det betonfundament, som ikke bør efterlades i jorden, hvis den bagefter skal bruges til landbrugsjord. Genbrug er ikke altid muligt, og skrotning burde være planlagt allerede ved produktionen. I dag graves det ofte ned.

 

Klima- og energiminister Dan Jørgensen er blevet udnævnt til formand i det internationale energiagenturs (IEA) nye globale kommission til at sikre en grøn og socialt retfærdig omstilling af verdens økonomier. ‘Our inclusive Energy Future: The Global Commission on People-Centred Clean Energy Transitions.’ Dan Jørgensen har ved klimatopmøder fremhævet dansk lederposition på den grønne omstilling, men han fortæller ikke, at over halvdelen af den grønne energi er backup af træ/biomasse. Hvis Dan Jørgensen får indflydelse til global udbygning af vind og sol, vil det betyde endnu større rydning af verdens skove inkl. biodiversitet i form af dyr og planter.

 

Uden backup af biomasse kan vind og sol ikke fungere, men med backup af træ som biomasse vil den globale opvarmning øges! Danske kraftværker importerer årligt millioner af tons træflis o.a. fra Amazonas, USA, Ghana, Estland o.a. steder, som ikke regnes med i vort klimaregnskab, da EU i 2009 bestemte, at biomasse er CO2 neutral. Man besluttede, at sort er grønt!

 

Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen sagde på det ekstraordinære landsmøde den 24. januar 2020, hvor Venstre valgte ny næstformand, at Danmark bør holde på sine iværksættere. Det er en god ide, og vi har i Danmark to grupper af iværksættere, der kunne bruge støtte fra regeringen – bl.a. ved at ophæve loven fra 1985 om ikke at have atomkraft i Danmark. Loven havde dog en tilføjelse: … med den nuværende teknologi… og der er sket meget på området siden 1985.

 

Seaborg Technologies og Copenhagen Atomics er ved at udvikle verdenssensationer indenfor energi med deres minireaktorer med uran og thorium, hvor forskning og udvikling kan foregå i Danmark, mens produktionen skal udføres i udlandet, som får glæde af arbejdspladser og indtjening, som produktionen kan generere. CEO Troels Schönfeldt, Seaborg Technologies har udtalt, at den første minireaktor vil være klar i 2025 og typegodkendt i 2026. I serieproduktion vil den blive billigere end nogen anden energitype. Den kompakte reaktor i 20 fods containerstørrelse er let at transportere rundt i verden med hver ca. 200 MWe Power og vil i løbet af 24 år kunne spare 33.600.000 til 43.600.000 tons CO2. Den kan arbejde i 12 år uden ‘refueling’ og kan omdanne gammelt atomaffald til ny energi. https://vimeo.com/user118604076/review/483926429/db76e6e871

 

Forskning i thorium energi begyndte i 1960erne med den amerikanske atomfysiker Alvin Weinberg (1915-2006), og præsident John F. Kennedy var interesseret, men efterfølgende præsident R. Nixon foretrak uran og lukkede forskningen, idet thorium ikke kan bruges til våben. Det var under den kolde krig, hvor man tænkte mere på våben end på energi. I dag vil det have interesse for Danmark, da Grønland har uran og thorium, som kunne sikre dansk forsyningssikkerhed af energi i 1000 år.

 

Politikerne ønsker at finde nye energiformer men udelader den nærliggende løsning med atomkraft, som med den nye teknologi kan opfylde alle kategorier om at være stabil, ren, billig og rigelig. Atomkraft er blevet et tabu bl.a. pga. Tjernobyl, hvor et mindre område blev lagt øde – men hvor vilde dyr i dag trives. I dag risikerer man, at store dele i verden bliver ubeboelige ved den globale opvarmning pga. CO2 udledninger, hvilket man kunne undgå med ren og stabil atomkraft.

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…