FN’s topchef amok på islamkritik: Anti-muslimsk snæversynethed og islamofobi har nået epidemiske proportioner, siger han

António Guterres, FN (Foto: Wikimedia)

Ønsker man at orientere sig om, hvad der rører sig på den store scene udi forklædning og maskerade, så skal man bare kigge indenfor hos FN.

 

Her er chefen, generalsekretær Antonio Guterres, alvorligt bekymret, og bruger ordet epidemiske proportioner.

 

Det er imidlertid ikke covid-19 han taler om.

 

Det er had og forfølgelse mod muslimer. Jihad Watch

 

“Had og diskrimination mod muslimer er vokset til epidemiske proportioner”, udtaler han den 18 marts 2021. Yeni Safak

 

Han taler om voldsomt stigende anti-muslimsk hykleri på globalt plan.

 

Over en bred kam, er der sket “en genopblomstring i nationalisme (ethno-nationalism), ny-nazisme (neo-Nazism), stigmatisering og hadtale som rammer sårbare folkeslag deriblandt muslimer, jøder, nogle kristne minoritetssamfund, såvel som andre”, sagde Guterres til FN-mødet der skulle markere “the International Day to Combat Islamofobia”.

 

Undtagelsesvist var der et modangreb. Det var i Christchurch, New Zealand, hvor to moskéer blev angrebet den 15 marts 2019 og 51 mennesker blev dræbt, og 49 andre blev såret.

 

Det angreb har det internationale samfund nu gjort til en mindedag, mens de hyppige, i mange tilfælde daglige angreb på kristne, jøder, hindu’er, buddister, yasidier stort set forties på verdensarenaen.

 

Når jøder og kristne, i officielle anledninger, altid flettes ind, som det også skete i Guterres udtalelse på mindedagen mod islamofobi, så er det et kunstgreb der har til hensigt at sløre.

 

For i virkeligheden så er det ikke hensynet til de andre trosretninger man arbejder for, men muslimer og islam.

 

Muslimer betegnes som en sårbar minoritet, selvom islam som system er i en permanent krigstilstand, og mere eller mindre befinder sig i et konstant angreb på alle andre i Verden dvs Dar al-harb, og selvom denne gruppe udgør over 1,5 milliarder på verdensplan.

 

At betegne islam som fjendtlig er ikke en fobi

Heldigvis er ikke alle muslimer på krigsstien. Men det ændrer ikke ved, at de i relation til islam, er forpligtet til krigen mod vantro og deres samfund.

 

Koranen 2:216 “Jeres forskrift er at føre krig, selv om det skulle være jer imod”.

 

En lille gruppe muslimer, ahmadiyyaerne, kommer om ved den fjendtlige forpligtelse gennem tolkning. Man kan sige, at de læser koranen og andre dele af de hellige islamiske skrifter, som freds-engle ville gøre det.

 

De aftjener så at sige ikke deres værnepligt.

 

At stille sig udenfor Allahs fjendtlige påbud på denne måde, er det modsatte af at være en god muslim (lydig og rettroende), hvorfor ahmadiyyaerne generelt blandt andre muslimer regnes som frafaldne.

 

De er derfor lige så forfulgt, som alle andre ikke muslimer.

 

En fobi er en irrationel frygt.

 

Frygt for islam, er alt andet end irrationel.

 

Et særligt klædningsstykke befolkningerne aldrig har bedt om

Nej, det særlige klædningsstykke der i denne forbindelse tænkes på, er hverken hijab eller niqab.

 

Det der tænkes på, er det stykke stof, som Guterres taler om, i hvilket kulturel rigdom er syet ind, og som nu lige pludselig er blevet gjort til vores.

 

“Minoritetssamfund er en del af rigdommen i vores kulturelle og sociale klædningsstykke, alligevel ser vi ikke bare forskellige former for diskrimination, men også krav til assimilation som sigter mod at udslette de kulturelle og religiøse minoritetssamfunds identitet”, tilføjer Antonio Guterres.

 

Flere og flere rammes af “multikulturen”, og syntes aldeles ikke det er en berigelse, at få islam syet ind i klædningsstykket.

 

De fleste er udmærket godt klar over, at muslimske medlemslande udgør majoriteten i FN, og de fleste er også godt klar over, at den “minoritet” som generalsekretæren fægter for, er den muslimske.

 

“Som den hellige koran minder os om : nationer og stammer var skabt for at kende hinanden. Diversitet er en rigdom. Ikke en trussel”, tilføjer FN-chefen afslutningsvist.

 

Fordrejning og overgreb som metode

Mange har nok gættet, at den forklædning og maskerade der hentydes til, er FN der har taget islams gevanter på.

 

Alt hvad der kommer derfra nu er anti-Israel og pro globalisering, dvs en globalisering som i virkeligheden er islamisering af Verden – altså et arbejde frem mod verdensumma’en og Dar al-Islam.

 

Der er i virkeligheden ikke tale om et helhjertet hensyn til minoriteter, når det er jøder, kristne eller yasidier der forfølges og slås ihjel.

 

Det vidner FN og det øvrige verdenssamfunds tavshed om.

 

Når jøder og kristne altid nævnes per automatik, så er det fordi, at disse automat-ord i kontekst med andre ord som multikultur, globalisering, kulturel berigelse etc. er en del af forklædningen.

 

Det er bedrag.

 

“War is deceit”, sagde muslimernes profet Muhammed. Bukhari 4.52.269

 

Mange har ikke opdaget, at det bedrag er blevet implementeret som metode i vestlige institutioner.

 

Mange har heller ikke opdaget, at det drejer sig om krig. At islam vil være i krig, indtil alt og alle er lemmet ind i islams hus.

 

Men det er det overordnede formål. Det er et påbud som udgår fra Allah, og udlevet af eksemplet på det perfekte menneske Muhammed – så det står så absolut ikke til diskussion.

 

Kompromis er udelukket. Bygges der bro, så er den ensrettet for trafik over til islam. Den anden vej er strengt forbudt.

 

Læg mærke til, hvordan Guterres taler imod, at muslimer og islam assimileres. Det er 100% i tråd med islam.

 

Alt i islam er konstrueret sådan, at islam vokser. Det har man tilsyneladende bøjet sig for i FN.

 

Når islam er kommet indenfor døren, går det kun én vej. Altid ! Derfor er islam i sig selv et overgreb.

 

Og kursen kan ikke lægges om.

 

Den fjendtlige krigeriske retning må ikke ændres. Intet må ændres. Det vil være blasfemi.

 

På den måde er islam sikret som system.

 

Også nationalt sker der en skævvridning

Antonio Guterres og FN er eksempel på, hvordan islam er blevet “syet ind” internationalt.

 

Det er også sket på nationalt plan. Eksemplerne på skævvridning er talrige.

 

Hvis oprigtigt bekymrede borgere prøver at belyse emnet islam på saglig vis, så stemples det som hadtale. I Sverige er termen “hetz mot folkgrupp”.

 

Robert Spencer formulerer det sådan her : “Den praksis som den politiske elite og eliten indenfor medieverdenen har taget i anvendelse nu om dage, er at hævde, at enhver ytring som går imod den venstreorienterede agenda, og som er kritisk overfor det som de rødradikale elsker, herunder islam, er per definition vold og opildnen til vold, mens faktisk venstreradikal og islamisk opildnen til vold, er harmløs”. jihadwatch.org

 

Når den ene side ytrer sig, er det vold. Men når det kommer fra den anden side, så er det harmløst.

 

Den skævvridning kommer ikke kun fra den politiske elite og eliten fra medieverdenen. Den kommer også til udtryk i lovgivning og politiets måde at udøve deres voldsmonopol på.

 

Ifølge en pålidelig kilde, så kom en beruset mand til at kalde en lidt voldsom kvindelig betjent for fascist.

 

Det resulterede i en voldssigtelse.

 

Det kan være på sin plads, at en betjent går voldsomt til værks. Det er en del at arbejdet og hører med til betjentens værktøj.

 

En betjent skal heller ikke finde sig i, at blive svinet til, så voldssigtelsen kan isoleret set også være på sin plads.

 

Men.

 

Problemet opstår, når det er Mohammad der siger det samme eller noget der tangerer. Det kunne være luder, racist-svin eller hvad han vil gøre ved betjentens mor.

 

Så ignoreres det meget ofte.

 

Da det kommer fra en “sårbar minoritet”, så grupperes det anderledes. Fra at være vold når det kommer fra en etisk hvid mand, ryger det over i kategorien harmløs når det kommer fra Mohammad.

 

Selv truende og voldsom adfærd overfor ordensmagten bagatelliseres tit og tales ofte ned. Kasten med sten bliver til drengestreger, og trusler bliver til “de var lidt kåde”.

 

At sigte for vold når forseelsen er mundtlig, er i sig selv voldsom fremfærd, og som straffeloven ofte administreres nu, så straffes “den hvide mand” tifold, mens Mohammad og hans venner “den brune og sorte mand” går fri.

 

Vi må konstatere, at vi er ikke længere lige for loven. Det er vi heller ikke i social henseende, når der skal søges bolig eller førtidspension.

 

At få islam “syet ind” i klædningsstoffet kan i den grad mærkes nationalt i Danmark, og flere og flere syntes så ganske afgjort ikke, at denne del af mønstret er berigende.

 

Danskerne diskrimineres i eget land. Det gør de øvrige europære også i deres.

 

Og når folk protesterer, så stemples og fordømmes de. Kaldes racister, islamofobe og sågar nazister. Det er overgreb oveni overgrebet.

 

FN’s generalsekretær Antonio Guterres har ret i det med epidemiske proportioner, men det gælder raseriet.

https://www.yenisafak.com/en/news/bigoted-hatred-of-muslims-at-epidemic-level-says-un-chief-3562922

Bigoted hatred of Muslims at ‘epidemic’ level, says UN chief

Hatred and discrimination against Muslims has risen to “epidemic proportions,” UN Secretary-General Antonio Guterres warned on Wednesday. Guterres described skyrocketing anti-Muslim bigotry as …

www.yenisafak.com

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…