FN’s klimapanel anbefaler atomkraft for at løse klimaproblemerne, men den politiske vilje er endnu ikke til stede

Atomkraftværket i Oskarshamn / Wikimedia

Klodens og vore klimatiske udfordringer

 

Vi står overfor store klimatiske problemer, men mennesket har før klaret udfordringer, ikke blot med teknologiske løsninger men også ved at bruge den sunde fornuft. Lige nu synes den sunde fornuft at være lagt til side, og man glemmer ofte helheden, når problemer skal løses. Reduktion i udledning af CO2 er lige nu hovedformålet, og landbruget har været i fokus som en stor udleder af CO2. Mange ønsker at skære ned på antallet af husdyr, især køer og grise, men deres gylle bruges til produktion af biogas – og er sammen med halm den største andel i biogassen, som man satser meget på. Færre husdyr betyder mindre gylle og mindre biogas.

 

I klimaplanen indgår nye teknologiske opfindelser eller genbrug af gamle! Vindmøller er jo et levn fra fortiden, som har fået nyt liv, også mere end de fortjener, da vindkraft er en variabel energi til gene for naboer, fugle og insekter, og så holder de kun 20-25 år afhængig af slitage. Nu kommer så brint og også ammoniak, som kan produceres af brint og luft og evt. bruges som motorbrændstof. Begge er problematiske: brint er letantændelig og ammoniak giftig, så lækage skal helst undgås.

 

Jeg besøgte for 10 år siden Hanstholm, hvor en bølgebryder skulle lave energi ud fra bølgernes bevægelser. Det var ret interessant, men den holdt ikke så længe og blev sendt til skrot i 2016. Nu prøver man så et nyt bølgeprojekt Floating Power Plant ved De Kanariske Øer. Projektet er blevet forhåndsgodkendt til en skattekredit på ca. 130 mio. kr. Hvorfor tror man, det går godt 2. gang?

 

En anden interessant energitype er geotermiske anlæg, hvor man får gratis varmeenergi fra dybt nede i jorden – ikke det samme som jordvarme. Man har prøvet det i Thisted, Sønderborg, Amager og Viborg, men kun anlægget i Thisted arbejder fortsat, dog ikke uden problemer. Sådan fortsætter forsøgene, mens millionerne fosser ud af statskassen. Man vil prøve alt – bortset fra kernekraft, som stadig er et kæmpetabu, selvom den nye teknologi med thorium kunne levere ren energi i 1000 år.

 

I Tyskland lukkes atomkraftværkerne i 2022, mens man har åbnet nye brunkulsminer og satser på det fossile brændstof gas fra Rusland, hvilket vil gøre Tyskland afhængig af russisk velvilje. Man har øget den vedvarende energi med flere vindmøller og solceller, men det er variable energier afhængige af vind og sol – og jo flere vindmøller og solceller, jo mere backup af biomasse som i Danmark, hvor millioner af tons træflis importeres fra USA, Canada, Rusland, de baltiske lande o.a.

 

Atomkraftværket Indian Point ved New York lukkede 30.4.21 efter at have leveret energi i 58 år, selvom det kunne have leveret CO2 fri energi i flere år endnu. Den grønne bevægelse har vundet over fornuften, men måske var det heller ikke den bedste placering tæt på New York. Man satser på, at solceller, havvindmøller, batterilagring og energieffektivitet kan give forsyningssikkerhed, men det bliver nok med backup af det fossile brændstof gas, når næste hedebølge rammer New York.

 

Det franske firma EDF har givet tilbud om at bygge 6 atomreaktorer (9,6 GW) i Indien. Frankrig fører i EU, hvad angår atomkraft, da 70% af deres elektricitet kommer fra atomkraft, der leverer billig, ren strøm. I Indien skal atomkraftværket forsyne 70 mio. indiske husstande med strøm.

 

I Tjekkiet vil en forskergruppe anvende brugt atomaffald til fjernvarme i byerne. Atomkraft er en grøn energi, og jo hurtigere vi kommer i gang med den, jo større er sandsynligheden for, at vi kan bremse den globale opvarmning. De nye minireaktorer med thorium vil bruge langt færre ressourcer end sol og vind, hvoraf vindkraft bruger store mængder af cement og stål samt glasfiber.

 

Energiøen ude i Nordsøen kan ende som et kostbart misfoster. Man behøver bare at tænke på Ørsteds nuværende kabelproblemer, hvor stenene gnaver hul i kablerne. En energiø med Dannebrog til tops 80 km ude i Nordsøen betyder vel heller ikke, at vort territorialfarvand flyttes tilsvarende?

 

FN’s klimapanel IPCC anbefaler atomkraft, hvilket er nødvendigt for at løse klimaproblemerne, men den politiske vilje er endnu ikke til stede.

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…