Evakueringen fra Kabul misbrugt til at snige afghanere ind i Danmark – både regeringen og medierne har svigtet fatalt

Nyhederne på TV2 kunne lørdag fortælle om afghaneren Ahmad, der udnyttede evakueringen fra Kabul til at få hele syv familiemedlemmer med til Danmark.

 

De syv afghanere havde ingen adkomst til at komme til Danmark. De har intet at gøre med Danmark, og der foreligger i øvrigt ingen oplysninger om, at de skulle være i akut livsfare.

 

Men Ahmad udnyttede tilsyneladende det almindelige kaos i Kabuls lufthavn til at få hele storfamilien igennem de danske soldaters kontrol. Formentlig med hjælp fra andre, der også befandt sig i lufthavnen.

 

Den Korte Avis er ikke bekendt med, hvad der helt nøjagtig skete, da Ahmads familie uretmæssigt kom igennem lufthavnen.

 

Det har været Udenrigsministeriet, der foretog sorteringen af dem, der kunne komme med flyet. Men i lufthavnen stod der soldater, der overvågede processen.

 

Men uanset hvem der havde hvilken rolle i forbindelse med den konkrete evakuering i lufthavnen, så var det utvivlsomt en meget vanskelig opgave under de kaotiske forhold.

 

De danske soldater i lufthavnen befandt sig i en ekstremt vanskelig situation, der gav muligheder for at misbruge systemet. Så man skal ikke bebrejde dem for det passerede.

 

Derimod har regeringen et medansvar for, at soldater kan have følt sig presset til at lade flest mulige slippe igennem kontrollen ved gaten – herunder altså Ahmads familie, der ikke havde nogen ret til at blive evakueret.

 

Hele regeringens fokus var nemlig rettet mod at få så mange som muligt med i evakueringen. Det var det absolutte succeskriterium, som hele tiden blev fremhævet.

 

Ikke et ord om den stramme udlændingepolitik

Derimod forsømte de ansvarlige ministre fuldstændig opgaven med at sikre den stramme udlændingepolitik i forbindelse med evakueringen.

 

Regeringen formulerede ikke nogen målsætning om, at evakueringen skulle foregå på grundlag af den stramme udlændingepolitik. Det vil sige, at man skulle håndhæve strikte krav om, hvem der kunne blive evakueret.

 

Dermed gjorde man forskel på folk: De mennesker, der havde dristigheden og de gode forbindelser til at sno sig igennem kontrollen, blev belønnet. De, der holdt sig tilbage, blev sorteper.

 

Kofod og Bramsen har ansvaret

Slapheden i håndteringen af Ahmads familie skyldes ikke de soldater, der udførte ordrer og instrukser. Ansvaret lå hos de politikere, der udstak målsætninger og retningslinjer.

 

Udenrigsminister Jeppe Kofod og forsvarsminister Trine Bramsen havde tilsyneladende slet ikke den tanke, at de skulle indskærpe hensynet til den stramme udlændingepolitik i forbindelse med evakueringen. Således, at personer uden ret til at være i Danmark, fik et nej.

 

Det var ikke en fejl hos soldaterne ved gaten. Det var en politisk fejl, som frem for alt var ministrenes ansvar. Populært sagt var ministrene alt for optaget af, at de skulle vise, hvor ivrige de var til at evakuere – med det resultat, at folk, der ikke var berettiget til evakuering, slap med ud.

 

Dermed beskyttede man ikke det danske samfund, sådan som man burde have gjort. Man sikrede ikke, at evakueringen af afghanere holdt sig inden for rammer, som danskerne kan acceptere og leve med.

 

”For demokratiet er det ekstremt afgørende, hvem er bor i landet, og hvad de tror på”

Østrigs markante forbundskansler Sebastian Kurz har lagt en helt anden linje i forhold til evakueringen.

 

Hans udgangspunkt er, at man ikke skal tage imod nye afghanske migranter i Østrig. Landet har i forvejen mange migranter, og Kurz nægter at tage imod yderligere tilstrømning, der vil forandre det østrigske samfund i en retning, som han og det store flertal af østrigerne ikke ønsker.

 

Han understreger, at demokratiets fremtid i Østrig i den grad afhænger af, ”hvem der bor i landet, og hvad de tror på” – altså hvilken kultur og hvilke værdier de har. (Die Welt)

 

Sagt på en anden måde: Hvis man får en befolkning, hvor en betydelig andel tror på sharia, islamisk lov, så vil det undergrave landets kultur, sammenhængskraft og demokrati.

 

Derfor må man aktivt beskytte sit samfund og dets værdier.

 

De toner hører man slet ikke fra den danske regering

Det får Kurz til at afvise, at Østrig skal tage mod flere flygtninge, herunder fra Afghanistan. Han vil simpelt hen ikke acceptere den voldsomme ændring af det østrigske samfund, som en ny stor migrationsbølge herfra ville medføre.

 

Den østrigske kansler bygger sin holdning på de alvorlige problemer, som indvandringen af afghanere allerede har givet hans land. Herunder skræmmende sager om seksualforbrydelser.

 

Toner som disse hører man slet ikke fra den danske regering. Her har man været fuldstændig ensidigt optaget af evakueringerne, som blandt andet sender flere afghanere til Danmark.

 

Fuldstændig uholdbart

Kurz mener, at man først og fremmest må satse på at give afghanske flygtninge en plads i de lande, der ligger i Afghanistans geografiske og kulturelle nærområde. Det gælder således Turkmenistan og Uzbekistan.

 

Han afviser fuldstændig Storbritanniens planer om at åbne landet for tusindvis af afghanske flygtninge.

 

Danske journalister har på skærmen talt og talt om at tage imod flere afghanere uden så meget som at berøre kernespørgsmålet: Skal vi have et Danmark, som gennem indvandring gøres mere afghansk? Ønsker danskerne det?

 

Spørgsmålet om, hvad det danske samfund kan bære, har været ikke-eksisterende både hos regeringen og hos Journalistisk Venstreparti i medierne.

 

Det er fuldstændig uholdbart.

 

Hvad siger den danske regering – og hvornår?

Hvis regeringen skal have troværdighed i håndteringen af presset fra Afghanistan, rækker det slet ikke, at man bare bliver ved med at fremhæve, hvor mange man har evakueret.

 

Man må fortælle, hvordan man vil sikre Danmark mod en ny bølge af ikke-vestlig, overvejende muslimsk indvandring.

 

Nogle lande er i gang med at bygge hegn for at værne om deres grænser. Det gælder blandt andet Grækenland og Tyrkiet. Andre lande vil beskytte deres grænser på anden vis.

 

Men mange lande kommer med de samme advarsler mod en afghansk indvandring i større skala.

 

Hvad siger den danske regering? Og hvornår siger den noget?

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…