Et forslag fra Venstre om et skrappere krav til statsborgerskab blev mødt med venstreorienteret propaganda på TV2

Alle tilgængelige data peger i retning af, at danske journalister politisk ligger langt til venstre for befolkningen som helhed. Det samme mønster finder vi i andre europæiske lande.

 

Hvad værre er: Deres politisk korrekte og venstreorienterede holdninger slår alt for ofte igennem i den journalistik, de laver.

 

Dette alvorlige problem understreges af en aktuel sag:

 

Venstre har stillet en række forslag, der skal sikre, at ansøgerne til statsborgerskab er fortrolige med danske værdier og indstillede på at følge dem. Det skal ske gennem en ny udgave af indfødsretsprøven.

 

Fremover skal ansøgerne til dansk statsborgerskab svare på en række spørgsmål, der skal vise, om de er indstillet på at følge dansk lovgivning – også når den strider mod deres medbragte værdier.

 

Der er bred opbakning i de borgerlige partier til at gå mere kritisk ind i, hvilke holdninger og værdier asylansøgere har med i bagagen, når de kommer til Danmark og søger danske statsborgerskab.

 

Men partiernes kamp mod en indvandring, der kan svække det danske demokrati alvorligt, støder på alvorlig modstand. Den kommer i væsentligt omfang fra de politisk korrekte journalister, som dominerer de store danske medier – ikke mindst TV.

 

Alvorlige faresignaler

Der er i den grad behov for at understrege kravet om, at når man vil være en del af det danske samfund, så skal man også vise sin troskab mod de grundværdier, som samfundet er bygget på.

 

Dette er nemlig absolut ikke nogen selvfølge blandt specielt muslimske migranter til Danmark.

 

Der kommer løbende alvorlige faresignaler. Det gælder blandt andet i det såkaldte integrationsbarometer fra Københavns Kommune.

 

I 2016 mente knap hver fjerde unge med ikke-vestlig baggrund, at religiøse love skal følges, selv om de vil være i strid med dansk lovgivning.

 

Siden er det blevet endnu værre. I 2019 sagde hver tredje ikke-vestlige indbygger i København i alderen 18-28 år, at religiøse love skal følges, selv om de vil være i strid med dansk lovgivning. Og religiøse love vil helt overvejende sige islams love.

 

I 2017 erklærede kun 82 procent af de unge ikke-vestlige indvandrere sig for demokratiske. Det var et fald på fire procentpoints i forhold til året før.

 

Samtidig er der langt færre unge ikke-vestlige indvandrere end der er unge danskere, som erklærer sig demokratiske: 82 procent af indvandrerne mod 94 procent af danskerne.

 

En anden chokerende oplysning kom i Udlændinge- og Integrationsministeriets årlige undersøgelse af medborgerskab fra 2019:

 

Ifølge Kristeligt Dagblads referat erklærede 48 procent af de ikke-vestlige efterkommere sig ”helt/delvist enige i”, at det bør være forbudt at kritisere religion. Kun 31 procent erklærede sig ”helt/delvis uenige”.

 

Tendensen går i retning af, at de nye generationer blandt specielt muslimske indvandrere går mere ind for et religiøst (islamisk) styret samfund end de ældre generationer!

 

I en undersøgelse gennemført af Ytringsfrihedskommissionen i 2020 mente 76 procent af de herboende adspurgte muslimer, at det bør være ulovligt at kritisere islam.

 

Alvorlige problemer i muslimske miljøer

De forskellige undersøgelser kan ikke sammenlignes fuldstændig indbyrdes. Men tendensen er klar: Der er alvorlige problemer med det demokratiske sindelag i muslimske miljøer i Danmark.

 

På den baggrund er der al mulig grund til at give høj prioritet til den debat, som Venstre – og andre borgerlige partier – rejser.

 

Men det synes de politisk korrekte journalister i TV tilsyneladende ikke. Tværtimod gjorde flere af dem en ihærdig indsats for at miskreditere Venstres tanker hos seerne.

 

TV-Avisen forsøgte at miskreditere Venstre

Lad os tage et opsigtsvækkende indslag i TV-Avisen tirsdag kl. 18.30 som et strålende eksempel, der forsøgte at miskreditere Venstres tanker.

 

Det havde ikke et klap med ordentlig journalistisk at gøre. Det var venstreekstrem og politisk korrekt propaganda. Der er grund til stærk bekymring over, at sådan noget bare får lov at passere på et af landets største medier – ovenikøbet et offentligt medie.

 

Indslaget fortav fuldstændig, hvad det var, Venstre advarede imod. Der var ikke et ord om antidemokratiske islamiske holdninger. Venstres Morten Dahlin fik i det hele taget ingen mulighed for at forklare seerne, hvad baggrunden var for partiets forslag.

 

Studieværten og journalisten bag indslaget raflede lynhurtigt forslagene fra Venstre af sig. Derefter gik journalisten hurtigt over til at stille V-forslagene i det dårligst tænkelige lys. Til det brugte han to kilder fra  Enhedslisten og Det radikale Venstre! Journalisten nøjedes med at holde mikrofon for dem.

 

”Ikke desto mindre …”

Måske var journalisten, der hedder Stefan S. Jørgensen, godt klar over, at det var at stramme den, at han kun brugte de to yderligtgående politisk korrekte partier til at kommentere Venstre forslag.

 

Men det var der råd for!  Han solgte den radikale repræsentant på, at hun som indvandrer ”selv havde prøvet det”.

 

Han holdt mikrofon for hende som radikale politiker, og han holdt mikrofon for hende som en indvandrer, der ”selv havde prøvet det”.

 

Oven i fik vi så også oplysningen om, at hun havde modtaget Venstres frihedspris i 2017. ”Det er jeg taknemmelig for,” lyder det fra hende.

 

Der blev rigtig bygget op til sympati med den radikale politiker og asylansøger. Og så kom det endelige politisk korrekte fremstød fra journalist Stefan A. Jørgensen:

 

”Men ikke desto mindre vil Venstre nu skærpe kravene med en obligatorisk demokratisamtale.”

 

Ikke desto mindre…!

 

Væk er enhver debat om indvandringens problemer. I stedet forsøger journalisten at give seerne skyldfølelse over, at de ikke overtager holdningerne hos De Radikale, Enhedslisten og den muslimske indvandrer.

 

Det er ikke kritisk journalistik. Det er politisk korrekt propaganda.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…