Befolkningerne siger nej til slagtning uden bedøvelse – men vi kan fortsat ikke stole på EU i kampen for dyrevelfærd

Atter hører vi trusselstrommerne fra EU om at vi risikerer at skulle acceptere slagtning uden bedøvelse i de forskellige religioners navn. Og endnu engang er det slået fast at den lille smule må dog godt bestemme selv.

 

De etiske hensyn til religioners trang til at mishandle dyr, har hvilet tungt, helt tilbage fra de først love om slagtning blev indført. Og det er sjovt nok ikke vores egen religion der blander sig i de dyreetiske spørgsmål – det er altid andre religioner.

 

Lad os se lidt på historien.
Danmark indførte krav om bedøvelse i loven i 1953 – men allerede i 1954 fik man lavet en undtagelse, så den af loven kun gjaldt de konventionelle slagtere. Jøder og muslimer behøvede ikke at følge den del af loven.

 

Først i 2014 blev det ved lov krævet at ALLE dyr skal bedøves før slagtning,

 

Kort tid efter kunne jøder og muslimer i forening forbande den danske lovgivning og kræve den ændret. Man fandt endda ”Beviser” frem der skulle vise at slagtning uden bedøvelse var bedre dyrevelfærd, end slagtning med forudgående bedøvelse. Og det tålmodig og overbærende djøf´iserede Danmark kom dem i møde, ved at behandle ”beviserne”, og sende dem til nærmere undersøgelse ved Århus Universitet. Den derfra kommende vidensyntese slog det fast alle ved, at slagtning uden bedøvelse er dyremishandling.

 

Nu skulle den så køre en gang til. Og på trods af at en undersøgelse viser at 89% af europæerne mener at det bør være obligatorisk at bedøve dyr før slagtning skulle kravet møllen igennem igen. Men heldigvis var udfaldet, denne gang, til fordel for dyrevelfærden.

 

Var det så en positiv afgørelse?
Der er dog en lille hage ved sejren. EU slår fast at ”Med henblik på at fremme dyrevelfærden i forbindelse med rituel slagtning kan medlemsstaterne uden at tilsidesætte de grundlæggende rettigheder, der er fastsat i chartret, kræve anvendelse af en reversibel bedøvelsesmetode, som ikke kan medføre dyrets død”
– Bemærk den sidste sætning… “som ikke kan medføre dyrets død” EU kræver altså at vi SKAL have halalgodkendte bedøvelsesmetoder. Og på trods af, at disse bedøvelsesmetoder er dårligere en dem vi kender fra konventionel slagtning, så ser vi slagterier som Danmarks største kreaturslagteri i Holsted bruge dem på alle kvæg, uanset om det er til halaleksport eller ej. Det er egentlig en omgåelse af EU direktivet om slagtemetoder, hvilket vi har påpeget overfor Fødevarestyrelsen – Men det er Fødevarestyrelsen ligeglade med.

 

Kan man sige at vi sejrede ad helvede til?

http://odense.dk/ChristelGall

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…