Dommen over Messerschmidt annulleret: Dommeren havde et horn i siden på Messerschmidt og DF, fastslår Landsretten

Kritik af dommeren der dømte i Morten Messerschmidt sagen

Dommer Søren Holm Seerup ved Retten ved Lyngby var ikke upartisk, da han den 13. august i år idømte Morten Messerschmidt (DF) seks måneders betinget fængsel for EU-svig og dokumentfalsk.

 

Det har Østre Landsrets dommere i enighed i dag, onsdag, afgjort og dermed slettet dommen fra Retten i Lyngby.

 

Sagen skal dermed gå om.

 

Udtalelser og likes på Facebook om Messerschmidt og DF

Landsretten lægger til grund for sin afgørelse, at dommer Søren Holm Seerup var inhabil til at dømme i sagen på grund på grund af en offentlig udtalt modvilje mod både Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti.

 

Blandt andet har Lyngby-dommeren i fire tilfælde på Facebook fremsat markante udsagn om Morten Messerschmidt, ligesom han med likes og kommentarer vedrørende Meld har bevæget sig ind over straffesagen mod Morten Messerschmidt.

 

”Flere af udtalelserne er flertydige, men kan efterlade det indtryk, at A (dommer Søren Holm Seerup – red.) ikke har sympati for Dansk Folkeparti og tiltalte,” skriver Landsretten blandt andet i sit resume.

 

Ligeledes anfører Landsretten, ”at der foreligger konkrete objektive omstændigheder, hvorefter der kan rejses en sådan tvivl om dommerens fuldstændige upartiskhed, jf. retsplejelovens § 61, at han ikke måtte handle som dommer i sagen.”

 

Må gerne udtale sig om politik, men ikke om tiltalte

Sagen mod dommer Søren Holm Seerup og Landsrettens afgørelse betyder dog ikke, at dommere ikke må deltage i den offentlige debat, præciserer Landsretten i sin afgørelse:

 

”I almindelighed vil en dommers generelt holdte udtalelser om politik og samfundsforhold ikke i sig selv medføre inhabilitet,” understreges det således, men:

 

”Udtalelser om tiltaltes person og navnlig om den omhandlede sag eller forhold, der vedrører denne, vil derimod efter en konkret vurdering kunne indebære, at dommeren er inhabil,” anfører Landsretten og fortsætter:

 

”I vurderingen kan både kommentarer og likes på sociale medier indgå. Ved vurderingen må der anlægges en helhedsvurdering af de pågældende kommentarer og likes.”

 

På denne baggrund konkluderer Landsretten, at:

 

”Herefter – og uanset at det ikke er påvist, at dommeren også rent faktisk har ladet sig påvirke af uvedkommende hensyn ved behandlingen af sagen – tager landsretten påstanden om ophævelse af dommen og hjemvisning af sagen til byretten til følge.”

 

Formandsvalget i Dansk Folkeparti

Sagen vil formentlig blive genoptaget ved Retten i Lyngby en gang i marts måned næste år.

 

Det er endnu uvist, hvorvidt annulleringen af dommen over Morten Messerschmidt vil påvirke formandsvalget i Dansk Folkeparti i januar næste år.

 

Her er Morten Messerschmidt som bekendt opstillet som formandskandidat.

 

Du kan læse Østre Landsrets domsresume her:

https://domstol.dk/oestrelandsret/aktuelt/2021/12/hjemvisning-af-straffesag-om-eu-svig-og-dokumentfalsk/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…