Det går den forkerte vej: Sidste år satte rekord i voldtægtsdomme, hvor den gennemsnitlig straf lå på to år og ni måneder

modelfoto/Arkiv

En gennemsnitlig fængselsstraf for voldtægt på to år og ni måneder lyder ikke af meget, men det er ikke desto mindre realiteterne i dagens Danmark.

 

Her blev der sidste år afsagt i alt 96 voldtægtsdomme, hvilket er over det dobbelte af de 46 voldtægtsdomme, der blev afsagt i 2007, hvor Danmarks Statistik begyndte denne registrering.

 

Dengang i 2007 lå den gennemsnitlige straf for voldtægt på et år og otte måneder, så der er trods alt sket forbedringer.

 

Straflængden varierer meget

Alt efter omstændighederne varierer straflængden meget.

 

Laveste straf i 2020 for voldtægt lå i et enkelt tilfælde i spektret 31 – 60 dage, medens halvdelen af dommene eller i alt 53 lå på mellem to og fire års fængsel.

 

I den hårde ende blev der afsagt i alt fire domme på mellem seks og tolv år, hvoraf den ene dom lå i spektret otte til tolv år.

 

Det er primært mænd i alderen 21 – 49 år, der blive dømt for voldtægt, men de helt unge og de helt ældre kan også være med.

 

Yngste, der i 2020 blev dømt for voldtægt, var 16 år gammel medens ældste voldtægtsdømt aldersmæssigt på i spektret 70 – 79 år.

 

Desværre oplyser statistikken ikke noget om antal dømte inden for de forskellige aldersgrupper

 

Hovedstadsområdet med en tredjedel voldtægtsdomme

Med 37 domme blev over en tredjedel af samtlige voldtægtsdomme i 2020 afsagt i retssalene i Region Hovedstaden.

 

Det svarer lidt mere end regionens andel af landets indbyggere.

 

Med et indbyggertal på 1,9 millioner i 2020 udgjorde Region Hovedstaden således cirka en tredjedel af landets samtlige 5,8 millioner indbyggere samme år.

 

I Region Sjælland med 13,8 procent af landets indbyggertal blev der afsagt 12 voldtægtsdomme. Det svarer til 12,5 af samtlige afsagte domme for voldtægt.

 

I Region Syddanmark med 20,7 procent af landets indbyggere blev der afsagt 22 voldtægtsdomme. Det svarer 23,0 procent af samtlige voldtægtsdomme.

 

I Region Midtjylland med 22,4 procent af landets indbyggere blev der afsagt 16 domme. Det svarer til 16,7 procent af samtlige domme for voldtægt.

 

I bunden med voldtægtsdomme ligger Region Nordjylland, hvor der i 2020 blev afsagt fem domme for voldtægt.

 

Det svarer til 5,2 procent af samtlige afsagte voldtægtsdomme og skal sammenholdes med, at befolkningen i regionen i 2020 udgjorde ti procent af landets samlede befolkning.

 

Fire af de 96 voldtægtsdomme, eller i alt 0,4 procent, har ikke kunnet placeres i nogen region.

 

Meget få ikke-vestlige i Region Nordjylland

Medens ikke-vestlige mænd udgør 13,4 procent af den mandlige befolkning i Regionen Hovedstaden, udgør de kun 0.5 procent af mændene i Region Nordjylland.

 

Det kan være en af forklaringerne på, at Region Nordjylland ligger så lavt med domme for voldtægt.

 

Desværre har Danmarks Statistik endnu ikke offentliggjort kriminalitetstallene for 2020 baseret etnisk oprindelse.

 

Den kommer først i december måned, men i 2019 udgjorde ikke-vestlige mænd 39,2 procent af samtlige voldtægtsdømte.

 

Men under alle omstændigheder er det i hvert fald en kendsgerning, at kvinder kan føle sig langt sikrere i Region Nordjylland end i den øvrige del af landet.

 

Denne artikel er baseret på følgende kilder:

https://www.statistikbanken.dk/STRAF49

 

https://www.statistikbanken.dk/STRAF47

 

https://www.statistikbanken.dk/20338 (Tabelkode: STRAFNA4)

 

https://www.statistikbanken.dk/20021 (Tabelkode: FOLK14)

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…