Der er ikke grænser for de projekter, der skal få indvandrere i arbejde – men det virker nyttesløse

Modelfoto: Steen Raaschou

Arbejde er ikke, hvad det har været. Menneskeheden har i 6.000 år stønnet under arbejdets forbandelse, men nu er det anderledes. Nu er det næsten en velsignelse, synes politikere. Især i indvandrerdebatten.

 

Har man blot kontakt til arbejdsmarkedet, er man på ret vej til at blive en integreret, lykkelig dansker.

 

 

Og fra visse vinkler set, er det da positivt at have noget at stå op til om morgenen. Så behøver man ikke statsbetalt krisehjælp. Det kan man ellers få til næsten alt. Både hvis man vinder i Lotto, ryger for meget eller drikker for mange bajere.

 

Men tager man det personlige ansvar fra folk, er kun dyrets dorskhed tilbage. Alligevel poster man skattekroner ud i forsøgsprojekter, der skal give folk motiveringen til en naturlig virkelyst tilbage. Og undervejs mod det hellige mål, får alt for mange alt for meget, for at lave alt for lidt.

 

 

Men for at spare på de sociale ydelser, får – især indvandrere – deltidsarbejde, skånejobs eller bliver sendt i arbejdsprøvning. Det koster, og udebliver succesen, kan fritiden fyldes ud med kriminalitet og sort arbejde hos kulturelle venner, hvor manglende skattebetaling fordobler købekraften.

 

Mogens Glistrup sagde, at så længe begrebet ’skattepligtig indkomst’ på arbejde eksisterer, lige så længe vil skattebetaling, uddeling af velfærdsgoder og tilskud være uretfærdig fordelt. For man kan ikke lukke enkelthuller i Skatteloven og samtidig åbne for alle sluser i Bistandsloven.

 

Hele skattelovgivningen, med tilskudsordninger, fradrag og skat på folkepension er molboagtigt og kræver omkalfatring. Ikke kun lapperier på gældende regler, der stritter i alle retninger og rækker ind over hinanden, uden at en eneste ekspert kan overskue alle konsekvenser ved små ændringer.

 

 

Alligevel forsøger konservative og radikale sig nu med nye forslag til afhjælpning af manglen på arbejdskraft. Grænsen for betaling af topskat skal hæves, der skal ske skattelettelser i bunden og øget beskæftigelsesfradrag mv.

 

 

Et punkt er kontroversielt. Man vil sænke beløbsgrænsen for, hvad udenlandske arbejdere skal tjene for at få permanent opholdstilladelse. Det er de radikale glade for, men konsekvensen er vist ikke gået op for de konservative, som kun fokuserer på den manglende arbejdskraft.

 

 

Men hvorfor mangler man arbejdskraft, når der er godt 100.000 ledige? Er det fordi så muslimer går ledige, melder sig syge og er godt tilfreds med socialhjælpen? Har de konservative endnu ikke sat sig ind i muslimsk kultur, etik, tankegang, adfærd og arbejdsmoral? Eller ved de ikke, at muslimske mænd ejer koner og døtre, som ikke må arbejde blandt vantro mænd?

 

 

Forleden så vi et sjældent syn. Vores skraldemand henter normalt ene mand gårdens containere. Men to morgener i træk fik han hjælp af en midaldrende muslimsk kvinde med tørklæde og lang ulden kjole. Hun ”skubbede” hjælpende bagpå. Var det en arbejdsprøvning?

 

 

Men også andre ting er synlige. Vort området har nu hele to halalkødforretninger og to frisørsaloner.  Drevet af muslimske mænd. Men de er gode samlingssteder for trosfæller, der synes at have oceaner af fritid. Til ophold og samtale. Alle ugens dage.

 

 

Eller måske er de ”på lønningslisten” i de velbesøgte virksomheder.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…