Der er en grund til, at Mette F. vandt corona-slaget i dansk politik – og der er en grund til, at hun nu er kommet under pres

Et folketingsår slutter. Det har i ekstrem grad stået i coronaens tegn. Og det været præget af en usædvanligt stærk opbakning til den siddende regering.

 

Mette Frederiksens regering har gennemgående  ligget med en vælgertilslutning på over 30 procent.

 

Én ting har været helt afgørende for S-regeringens kraftige fremgang: corona.

 

Men det var ikke en selvfølge, at coronaen skulle styrke regeringens position så kraftigt.

 

Journalister ynder ind imellem at tale om, at store kriser i samfundet styrker den siddende regering. Men sådan er det langt fra altid. Det var heller ikke sådan, at coronaen automatisk gav Mette Frederiksen medvind.

 

Derfor styrkede Mette Frederiksen sin position

Hun styrkede sin position af to grunde:

 

For det første forstod hun og hendes departementschef Barbara Bertelsen tidligt, hvor alvorlig truslen fra corona var – dette i modsætning til Sundhedsstyrelsens chef, Søren Brostrøm.  Og de indså, at der skulle en kraftig nedlukning til for at bremse smitten.

 

Det havde ikke så meget at gøre med Mette Frederiksens partifarve. Det handlede om realitetssans og handlekraft.

 

For det andet indså regeringen, hvor afgørende det var at mobilisere befolkningen til kampen mod corona. Og det kunne kun ske, hvis politikerne formåede at appellere til danskernes bedste og stærkeste værdier.

 

Nøgleordene var samfundssind, ansvarlighed og sammenhold. Det var ikke noget, Mette Frederiksen kunne trylle frem. Det var noget, som borgerne selv skulle mobilisere. Og det gjorde de.

 

De gjorde det ikke mindst, fordi de så coronaen som en trussel for selve fundamentet for det gode liv: sundheden. De støttede Mette Frederiksens linje, fordi hun satte sundhedspolitikken i centrum – og ikke nødvendigvis, fordi hun var socialdemokrat.

 

Blå partier og erhvervskredse forærede Mette F. en masse points

Enhver kunne se, at coronaen også havde store konsekvenser for andre ting end sundhed: økonomi, uddannelse osv. Men kampen mod sundhedstruslen var afgørende. Den var hele forudsætningen for, at danskerne igen kunne komme til at leve et mere normalt liv.

 

Det forstod langt de fleste danskere. Men desværre havde mange borgerlige politikere og erhvervsrepræsentanter svært ved at erkende det klart.

 

Mens befolkningen så sig selv i en indædt kamp mod sundhedstruslen fra corona, talte de mest om hurtig åbning af samfundet af hensyn til økonomien.

 

Her var der alt for lidt bevidsthed om, at sundhedspolitikken var afgørende – og at der skulle en kraftig nedlukning til i en periode for at få styr på sundhedstruslen.

 

Dermed forærede man Mette Frederiksen en masse points.

 

Sundhed og værdier

For danskernes drejede kampen mod coronaen sig frem for alt andet om sundhed.

 

Enhver kunne se, at coronaen også havde konsekvenser for andre ting: økonomi, uddannelse osv. Men nøglen til at komme igennem krisen drejede sig om sundhedspolitik. Kun hvis smitten blev holdt nede, kunne man få styr på de store følgevirkninger, som coronaen kunne få.

 

Mette Frederiksen scorede mange vælgerpointspoints på, at hun satte sundhedspolitikken i centrum. Det svarede til de fleste vælgeres prioriteringer.

 

Samtidig stod det klart, at dette ikke bare var almindelig sundhedspolitik. Det var i høj grad værdipolitik.

 

Kampen mod corona skulle føres ved at mobilisere danskernes kerneværdier. Frem for alt samfundssindet – hensynet til samfundshelheden, ansvaret over for medborgerne, sammenhold og tillid.

 

Denne kamp blev en test for sammenhængskraften i det danske samfund. Og selv om der kunne være lidt slinger, bestod danskerne denne test.

 

Samtidig anerkendte de Mette Frederiksens prioritering. Nemlig, at dette frem for alt drejede sig om sundhed, sammenhold og samfundssind.

 

Udlændingepolitikken igen i centrum

De blå partier blev i første omgang straffede for at have alt for lidt blik for dette. Og erhvervslivet blev i høj grad hængt af den folkelige debat, fordi man hele tiden snakkede om økonomi uden at forbinde det med sundhed og sammenhold.

 

Men nu begynder den politiske hverdag at indfinde sig igen, og det præger afslutningen på folketingsåret.

 

Kampen mod corona fylder stadig meget – selvfølgelig. Men den har ikke længere en så totalt dominerende position i debatten som før.

 

Andre temaer vejer tungt på den politiske dagsorden. Først og fremmest er udlændingepolitikken igen kommet i centrum.

 

Udrejsecentre og IS-kvinder

Debatten domineres i øjeblikket af temaer som hjemsendelse af syriske krigsflygtninge, udrejsecentre, modtagelse af kvinder og børn fra Islamisk Stat.

 

Men helt grundlæggende drejer denne debat sig faktisk om de samme temaer og værdier som debatten om corona. Nemlig sammenhængskraften i det danske samfund.

 

Kampen mod corona blev ført ved at appellere til sammenhængskraft og samfundssind i befolkningen. Det gav Mette Frederiksen medvind.

 

Men nu står Mette Frederiksen i problemer: Hun er havnet i en situation, hvor hun støder sammen med danskernes store vægt på sammenhængskraft og samfundssind.

 

Danskerne er vrede

De fleste danskere siger klart nej til at få kvinderne fra Islamisk Stat her til landet.

 

De fleste danskere støttede langelændernes kamp mod udrejsecenteret – den sag håndterede regeringen elendigt.

 

De fleste er også kritiske over for de mange udlændinge, der sidder på Kærshovedgård, fordi de nægter at rejse hjem. Og de er meget trætte af, at disse udlændinge laver kriminalitet og chikanerer lokalbefolkningen.

 

Ovenikøbet skal de udsættes for indslag på TV2, der fremstiller danskernes som de grusomme skurke, når migranter gør alt for at sabotere de danske regler og undgå at blive sendt hjem.

 

Danskerne er vrede over den slags. Og de kan blive endnu mere vrede, hvis det viser sig, at regeringens nye reform af de sociale ydelser ender med at sende flere penge til offentlig forsørgelse af migrantfamilier.

 

Skydeskive for frustrationer

Problemerne med udrejsecentrene, IS-kvinderne og den offentlige forsørgelse af indvandrere rammer regeringen. Mange synes ikke, at den gør nok for at sikre danskernes hverdagsliv og værdier. Især ikke i de områder, der er særlig hårdt ramt som nu Midtjylland med Kærshovedgård.

 

Mette Frederiksen kæmper i øjeblikket for at flytte den politiske dagsorden væk fra disse emner. Hun forsøger at levere positive historier om blandt andet decentralisering med udflytning af uddannelser.

 

Men hun har fået det sværere. Den alvorlige corona-krise gjorde hende til samlingspunkt. Nu skal hun kæmpe for ikke at blive skydeskive for de frustrationer, der melder sig, fordi folk oplever andre trusler mod danskernes sammenhængskraft.

 

Mette Frederiksens politiske situation er blevet mere åben og usikker ved afslutningen på folketingsåret.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…