Den Korte Avis fik ret – nu strammer Europa kraftigt op i asylpolitikken, og selv de politisk korrekte bruger drabelige ord om grænsekontrol

Via samnytt.se

I hele Den Korte Avis’ levetid fra 2012 har vi været fortalere for en stram udlændingepolitik.

 

Vi har understreget, at masseindvandring fra ikke-vestlige lande skaber enorme kultursammenstød i Danmark og andre europæiske lande. Kultursammenstød, som har ødelæggende virkning på vores samfunds fundament af frihed, ligestilling, demokrati, kritisk fornuft og tillid mellem borgerne.

 

Vi har peget på, at den massive indvandring fra den muslimske verden i særlig grad bidrager til disse voldsomme kultursammenstød.

 

Og vi har stærkt kritiseret den slappe og eftergivende holdning hos europæiske politikere over for en udvikling, der undergraver vores samfund.

 

”Wir schaffen das”?

Da flygtningestrømmen væltede ind i Europa, slog vi fast, at det var nødvendigt at lukke grænser og styrke grænsebevogtningen – ellers ville vi blive løbet over ende, kulturelt og politisk. Vi var og er stærkt kritiske over for Angela Merkels slappe: ”Wir schaffen das.”

 

I den forbindelse pegede vi på, at en række af de stramninger, der blev gennemført af den ungarske ministerpræsident Viktor Orbán, var nødvendige. Herunder en meget stram grænsekontrol.

 

Dengang var Orbán prügelknabe for folk med alle de rigtige meninger – frem for alt journalister med deres venstreekstreme og politisk ultrakorrekte holdninger.

 

Behovet for stærk grænsekontrol

Også Den Korte Avis blev beskyldt for alt muligt grimt.

 

Nok var vi måske ikke helt ”så slemme” som djævlen Orbán. Men man fandt det åbenbart stærkt provokerende, at vi understregede de store kultursammenstød, som masseindvandringen førte med sig.

 

Mindst lige så provokerende var det tilsyneladende, at vi talte for stram grænsekontrol for at få styr på den ikke-vestlige indvandring.

 

Vi brugte ikke voldsomme udtryk som ”Fort Europa”. Men vi insisterede på, at der skulle skabes en langt stærkere kontrol med migrationsstrømmene, og at en stærk grænsekontrol var forudsætningen for dette.

 

”Lad os få et Fort Europa”

Den Korte Avis er ikke veget en tomme i forhold til det, vi allerede sagde, da den massive migrantstrøm satte ind i 2015-16.

 

Vi var også tidligt ude med advarsler om, hvad den seneste udvikling i Afghanistan kunne komme til at betyde for vores eget samfund. Ikke mindst i form af nye migrantstrømme af mennesker med mere eller mindre radikal islamisk baggrund. Mennesker, hvis holdninger og tankesæt bygger på sharia.

 

I de politisk korrekte medier blev denne trussel i første omgang kraftigt underbelyst eller slet og ret fortiet.

 

Men på det seneste er der trods alt sket noget. Selv mange af de politisk korrekte synes at få kolde fødder og sved på panden over den udvikling, som Afghanistans kaos fører med sig.

 

Nu giver medier nærmest en temmelig neutral fremstilling af, at flere lande er i gang med at bygge grænsemure for at holde migrantstrømmene ude – blandt andet Grækenland og Tyrkiet.

 

De politisk korrekte er sikkert stadig lige så politisk korrekte. Men de er blevet bange og går mere stille med dørene.

 

EU-møde

EU’s ministre for flygtninge og indenlandsk sikkerhed har netop holdt møde i Bruxelles, også her lød der nye toner. For eksempel optrådte formuleringer såsom:

 

”Baseret på de erfaringer, vi har gjort os, står EU og dets medlemslande fast på i fællesskab at forhindre en gentagelse af de ukontrollerede illegale migrationsbevægelser i stor skala, som man før har stået overfor.”

 

Farvel til ”Wir schaffen das”. Virkeligheden trænger sig på.  Og politikerne bliver bange.

 

Vi får så se, hvor meget EU-landene vil stramme deres kurs, når det kommer til stykket. Blandt andet skal det vise sig, hvor Tysklands næste forbundskansler og regering placerer sig.

 

Men man kan i hvert fald slå én ting fast: Fra politikere til lederskribenter er der en stigende erkendelse af, at udviklingen er meget alvorlig, og at man ikke længere kan klare sig med luftig snak og skræmmekampagner mod dem, der gennem årene har haft modet til at sige sandheden.

 

”Kun sådan kan vi undgå et nyt 2015”

Danmark spiller en aktiv rolle i denne proces, og det er godt.

 

Den danske regerings og folketingsflertallets udlændingepolitik er slet ikke så konsekvent, som den burde være. Men den har mere mod til at gå i lag med de reelle problemer end det store flertal af EU-lande.

 

I forbindelse med tirsdagens ministermøde i EU slog udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye blandt andet fast: ”… ingen af os skal sende signaler om, at døren til velfærdsstaterne er åbne. Kun sådan kan vi undgå et nyt 2015.”

 

Han er også åben for, at mure er ”en del af løsningen”, og samtidigt kalder han kritikken af Ungarn for ”fejlagtig”.

 

Danmark afviser da også konsekvent at tage imod afghanere, der flygter fra elendigheden i deres hjemland. En række andre EU-lande deler denne holdning.

 

Vi kan ikke hjælpe folk i nød ved at ødelægge vores eget samfund

Den Korte Avis har konsekvent bekæmpet den politisk korrekte eftergivenhed over for migrationspresset fra den muslimske verden.

 

Det har aldrig været, fordi vi ikke ville hjælpe folk i nød. Men vi kan ikke hjælpe folk i nød ved at ødelægge vores eget samfund.

 

Masseindvandring til et land som Danmark er ikke en holdbar løsning på verdens problemer.

 

Mange politisk korrekte mennesker kan ikke hurtigt nok kan få undergravet det stærke samfund, som vi har bygget op i Danmark – med dets frihedsværdier, dets humane grundlag og dets sammenhængskraft.

 

De hylder en masseindvandring, der med stor sikkerhed vil få disse enorme kvaliteter til at smuldre. De har mistænkeliggjort mennesker, der har taget kampen op mod denne masseindvandring.

 

Og de bliver sjældent stillet til regnskab. Blandt andet fordi det store flertal af medier og journalister selv er en del af den virkelighedsfornægtende politiske korrekthed.

 

Rystelser i den politiske korrekthed

Men nu er nogle af disse kræfter blevet så bange, at nogle ligefrem kræver et Fort Europa.

 

Lad os nu se, hvad de drabelige ord bliver til. Men noget tyder i hvert fald på, at Afghanistan skaber rystelser i den politiske korrekthed.

 

Den Korte Avis vil med glæde følge op på disse rystelser.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…