Danmarks vaccineindsats får ros i stor europæisk avis – men der er ingen grund til at falde i svime over os selv

Den danske vaccine-hemmelighed" - sådan lyder overskriften på en artikel i Die Welt

Den Korte Avis har kritiseret en række mangler i håndteringen af coronakrisen og vaccine-indsatsen fra danske politikere og myndigheders side.

 

Disse mangler skal der ændres på. Men samtidig skal vi holde fast i, at vi gør en række ting rigtigt. Ikke mindst har de fleste danskeres ansvarlige adfærd bidraget stærkt til, at vi foreløbig har klaret os bedre end langt de fleste lande.

 

Vi er alt i alt et velorganiseret samfund præget af sund fornuft frem for stive regler og pedantisk bureaukrati.

 

Det bliver vi mindet om af en artikel i den store tyske avis Die Welt. Avisens ledende udenrigskorrespondent, Clemens Wergin, har været på besøg her i landet.

 

Anerkendelse til Danmark

Wergin omtaler den danske tilgang til vaccine-indsatsen i rosende vendinger. Specielt fremhæver han, at Danmark har været hurtigere og mere effektive til at få bragt vaccinen ud til befolkningen end langt de fleste andre lande, herunder Tyskland.

 

Derfor er en væsentlig større del af den danske befolkning blevet vaccineret i den første fase, end tilfældet er i Tyskland. Wergins positive vurdering er tilsyneladende blevet hjulpet godt på vej af et interview med den fra TV så kendte virolog, professor Jens Lundgren.

 

Det er der ikke noget forkert i. Det er en kendsgerning, at Danmark ligger i den bedste europæiske ende, når det gælder denne første indsats for at få vaccinen ud til befolkningen. At der så findes højeffektive lande, som overgår os – specielt Israel – ændrer ikke ved dette.

 

Den danske vej

Clemens Wergin fortæller sine læsere, at det såmænd ikke er, fordi vaccineproceduren i Danmark har været væsentligt anderledes end i andre europæiske lande. Og det er jo rigtigt.

 

Men den tyske korrespondent, hjulpet på vej af Jens Lundgren, har blik for Danmarks fortrin: En stærk organisation, en oplyst og ansvarlig befolkning, et udbredt samfundssind og en forholdsvis ubureaukratisk og snusfornuftig tilgang til tingene.

 

I en række andre europæiske lande har der været væsentlige problemer med at få vaccinedoserne ud til brugerne.

 

I Danmark har der været et udfald i form af, at en gruppe mennesker ikke blev indkaldt til vaccinering på grund af en teknisk fejl hos Statens Serum Institut. Derudover har vi først og fremmest haft udfordringer, der er skabt af problematisk håndtering i EU.

 

Som Den Korte Avis har kunnet fortælle, har der kørt et politisk spil på EU-plan, hvor især Frankrig tilsyneladende har presset på for at varetage sin store nationale vaccineproducents interesser.

 

Det har skabt vanskeligheder med tilstrækkelig vaccineforsyning, som kunne have været undgået.

 

Men den praktiske organisering af vaccine-indsatsen har generelt været bedre i Danmark end i det meste af det øvrige Europa.

 

Vi har behov for nytænkning og stærkere ledelse

Til gengæld har vi et andet problem, som blev kritiseret i Den Korte Avis onsdag morgen:

 

Vi står nu over for en stærkt øget trussel fra corona. De nye varianter af coronavirus, der er opstået i England og Sydafrika ved mutation, stiller Danmark over for kolossale udfordringer.

 

Det er udfordringer, som vi ikke kan tackle ved bare at gøre, som vi plejer. Der skal nytænkning og stærkere politisk ledelse til. Vi har efterlyst, at der kommer meget mere gang i denne proces.

 

Vi har mange gange påpeget, at Danmark i den forbindelse burde lære af andre lande – ikke mindst en række asiatiske lande, som har haft betydelig succes i bekæmpelsen af coronavirus. Det gælder således Sydkorea og Taiwan.

 

I disse lande har man nået ret imponerende resultater med omfattende testning og smitteopsporing.

 

Vi har også henvist til New Zealand, der fik reduceret coronasmitten kraftigt med vidtgående grænselukninger og omfattende kontrol med, hvem der fik adgang til landet.

 

Vigtige anbefalinger fra to eksperter

Vi noterer os, at en fremtrædende dansk ekspert understreger, at man i høj grad bør gå den vej. Det drejer sig om Astrid Iversen, der er professor ved det ansete Oxford Universitet.

 

Astrid Iversen anbefaler ”test og karantæne af indrejsende til landet” og ”øget fokus på smitteopsporing”. Professor i immunologi, Rune Hartmann fremfører lignende synspunkter: ”Enten skal man lukke grænserne helt, eller også skal vi simpelt hen blive bedre til at teste ved grænserne” (Berlingske).

 

Så sandt, så sandt. Hellere i dag end i morgen. Hvis vi ikke hurtigt slår ind på den vej, tegner der sig uhyggelige perspektiver med både den engelske og den sydafrikanske mutation fejende gennem Danmark.

 

Her har de danske politikere og myndigheder i vidt omfang svigtet.

 

Der er brug for ændringer – og det skal gå hurtigt

I forlængelse af Clemens Wergins artikel i Die Welt kan man nok konkludere følgende:

 

Den danske indsats med coronavaccinen har været bedre end i de fleste lande på de områder, hvor vi i forvejen har stærke traditioner: bred folkelig indsats, ansvarlighed og omhu, mindre bureaukrati og færre formaliteter.

 

Derimod står Danmark væsentligt svagere, når det gælder om at omsætte lærerne fra især lande i Asien – med omfattende smitteopsporing og resolut grænsekontrol, når det er påkrævet.

 

Det må ændres, og det kræver stærkere politisk ledelse, end vi har set indtil videre.

 

Hvis danske myndigheder og politikere ikke lærer meget hurtigt på de områder, hvor vi hidtil har stået svagt, mens asiatiske lande har stået stærkt, så ser fremtiden truende ud.

 

Det er fint at få god omtale i en stor europæisk avis. Men det kan vi ikke bruge til noget, hvis vi ikke formår at tage kampen op mod de engelske og sydafrikanske mutationer.

 

Der er ingen grund til at falde i svime over os selv.

 

https://www.welt.de/politik/ausland/plus223779844/Daenemark-Warum-das-Land-viel-schneller-impft-als-Deutschland.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…