Danmark skal ikke gøres mere og mere muslimsk – vi står foran en stor frihedskamp, og her kan vi hente inspiration i Frankrig

Arkivfoto fra Frankrig

Islam er ikke bare en religion på linje med kristendommen. Det bilder mange af de politisk korrekte sig ellers ind.

 

Islam er meget mere end en religion i vores normale forstand. Den er et sæt dogmer og regler for, hvordan man skal leve sit liv.

 

Islam foreskriver, hvordan man må gå klædt, hvad man må spise, og hvordan man i øvrigt underkaster sig Allah.

 

Islam foreskriver også, at kvinder skal dække sig til over for fremmede mænd. Kvinderne tilhører nemlig mændene i deres egen familie – ægtefællen, faderen, brødrene. De må derfor ikke blotte dele af deres krop for andre mænd.

 

Derfor ser man så mange kvinder, der er strømmet til Danmark og andre europæiske lande, gå med islamisk tørklæde.

 

I Danmark har vi begrænset dette med et burkaforbud. Men muslimske kvinder kan i øvrigt bevæge sig rundt i næsten alle dele af vores samfund med tørklæde på.

 

Repræsentanter for det offentlige med islamisk tørklæde

Her i landet tillader man sågar, at kvinder, der repræsenterer de offentlige myndigheder, skilter med deres tilhørsforhold til islam, når de arbejder. De sidder med tørklæde på, og borgeren skal så finde sig i at blive ekspederet af en person, der markerer sin muslimske identitet.

 

Indtil videre er det dog lykkedes at undgå, at også dommere skilter med islam gennem deres påklædning, når de skal træffe retlige afgørelser.

 

Men generelt har Danmark en ganske slap holdning til, at vores frie fællesskab i den offentlige sektor bliver blandet godt og grundigt op med islam.

 

Islam med kaffe og kage

Samtidig ser vi i hverdagen, hvordan danske idealer om frihed og lighed bliver skubbet til side for at give plads til islamiske dogmer og sædvaner. Kønsopdelt svømning er ét blandt mange eksempler på denne kulturelle eftergivenhed.

 

Man kan sige, at islam gradvis erobrer større dele af det danske samfund.

 

Eller rettere: I det venlige Danmark behøver man ikke at erobre. Her bliver islam i nogle kredse snarere inviteret indenfor med kaffe og kage – og man gør sig umage for, at muslimer ikke kan føle sig trådt på, når de ønsker mere islam i det danske samfund.

 

For eksempel finder man ud af at lave kønsopdelt svømning med dødssyge begrundelser om, at det på en eller anden måde er mere ”praktisk”.

 

Ministres tåkrummende kommentarer til islam

Men der er trods alt tegn på, at flere danskere begynder at reflektere over, hvor vi egentlig er på vej hen. Generelt er der en kritisk holdning til islamisering af samfundet.

 

Det kniber imidlertid med at udmønte denne holdning i nogle klare rammer. Man vil helst ikke diskutere islam for åbent. Og man foretrækker at holde debatten på et nedtonet og uformelt plan – burkaforbuddet var her en undtagelse.

 

Konsekvensen er, at det danske samfunds holdning til islams rolle er ret tåget. Og sådan vil de fleste politikere helst have det.

 

De har ikke lyst til at sætte sig ind i islam. Og de har da også jævnligt demonstreret deres næsten totale uvidenhed. Man mindes tåkrummende kommentarer om emnet fra politikere – herunder statsministre som Lars Løkke og Poul Nyrup og ministre som Kristian Jensen.

 

Befolkningen er bolværket mod islamisering

De uvidende politikere er heldigvis blevet holdt ganske godt på plads af en befolkning med stærke frihedsværdier og en absolut ulyst til at opleve et mere islamisk Danmark.

 

Det er ikke danske politikere, men den danske befolkning, der har fungeret som et bolværk i den forbindelse. De fleste politikere spreder forvirring.

 

Tørklædeforbuddet i Frankrig – en tordnende succes

I Frankrig er man fra politisk hold gået meget mere klart og aktivt til værks for at bekæmpe islamisering.

 

Frankrig er netop nu i gang med at lukke seks moskéer og opløse flere organisationer, der mistænkes for at producere islamistisk propaganda. Det oplyste indenrigsminister Gérald Darmanin tirsdag til Le Figaro/AP.

 

En skelsættende begivenhed i den forbindelse fandt sted i 1994, hvor man forbød ”demonstrative religiøse symboler”. Det var først og fremmest et forbud mod, at piger bar islamisk tørklæde i skoler og på gymnasier.

 

Nu har en fransk samfundsforsker, Éric Maurin, i en ny bog undersøgt, hvordan det er gået med dette forbud. Bogen hedder: ”Trois lecons sur l’école républicaine”.

 

Maurins konklusion er opsigtsvækkende: Tørklædeforbuddet har været en tordnende succes.

 

Forbuddet har begrænset islams indflydelse blandt eleverne i de franske skoler og gymnasier. Det religiøse åg er blevet lettet fra deres skuldre, hvilket har givet dem større frihed i deres daglige liv og deres tanker.

 

Det er godt for dem. Og det er godt for bestræbelserne på at rulle islams indflydelse på samfundet tilbage.

 

Uddannelsesløft til pigerne

Men derudover peger Éric Maurin på endnu en bemærkelsesværdig effekt:

 

Tørklædeforbuddet har givet mange muslimske piger et løft i deres uddannelse. Langt flere af dem har taget en studentereksamen efter forbuddets indførelse.

 

Dette er ikke i sig selv nogen garanti mod, at de fortsat er underlagt islamiske dogmer. Men det ruster dem bedre til at sejle op mod imamer og andre islamiske mørkemænd og mod korantro islamisk lov.

 

I Danmark har vi ikke noget forbud mod at bære islamisk tørklæde i skoler og gymnasier. Hverken blandt elever eller lærere.

 

Vi har heller ikke noget generelt forbud mod, at repræsentanter for de offentlige myndigheder bærer islamisk tørklæde. Det er dog lykkedes at forhindre tørklæder på dommere. Men et sådant forbud, der burde være indlysende, har der faktisk også været modstand imod – herunder fra visse dommere.

 

Ellers tak!

Danmark bør lade sig inspirere af Frankrig. Tiden er inde til at diskutere mulige regler og lovbestemmelser.

 

Vi skal ikke have islamiske tørklæder i vores skoler.

 

Vi skal ikke have islamiske tørklæder på hovederne af myndighedspersoner og andre repræsentanter for det offentlige.

 

Og vi skal ikke have kønsadskillelse i svømmehaller eller på andre offentligt tilgængelige steder.

 

Ellers tak!

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…