Danmark har i årtier åbnet sig for en islamisk voldskultur – vi skal ikke åbne for en ny trussel ved tage imod børn af IS-krigere og deres mødre

Skærmprint YouTube
I årtier har tankeløse politikere importeret en voldskultur til Danmark. Nu vil de have endnu mere voldskultur.

Gennem den ikke-vestlige indvandring er Danmark i stigende grad blevet præget af en islamisk voldskultur. Den slår igennem på en række fronter:

 

Væbnede bandekrige

 

Voldsdyrkende islamisme – herunder støtte til Islamisk Stat og dets tankegods

 

Voldelig undertrykkelse af kvinder – herunder koner og ofre for voldtægter

 

Vold mod sagesløse borgere, for eksempel på åben gade

 

Voldelig afstraffelse i opdragelsen af børnene

 

Voldspræget dominans i det offentlige rum – for eksempel ved at true, skræmme og tæske selv helt unge mennesker på S-togstationer

 

Vold og trusler mod fængselspersonale og andre myndigheder

 

Listen er lang, og den kan uden videre fortsættes.

 

Hovedløs udlændingepolitik

Disse meget alvorlige problemer med en voldskultur, der er meget fjern fra dansk tradition, er helt overvejende et resultat af masseindvandringen fra ikke-vestlige-lande. Især lande i Mellemøsten.

 

Det danske samfund har ikke styr på denne importerede voldskultur. Det kan blandt andet aflæses i statistikkerne over voldskriminalitet og anden voldelig adfærd.

 

Men denne voldskultur er blevet en fast bestanddel af det danske samfund. Det skyldes først og fremmest en fuldkommen hovedløs og uansvarlig indvandringspolitik.

 

Og nu breder den mellemøstlige voldskultur sig så at sige af sig selv. Nye generationer fødes med en baggrund, der gør, at denne voldskultur præger en stadig større andel af befolkningen i Danmark.

 

Det er ikke sket ved en tilfældighed. Det er sket i kraft af fuldkommen uansvarlige politiske beslutninger.

 

Nu står Danmark igen over for politiske beslutninger, der afgør, om islamisk voldskultur breder sig i landet.

 

IS-kvinderne og deres børn

Denne gang er spørgsmålet, om vi skal tage imod børn og deres mødre fra de lejre i Syrien, der huser familier med baggrund i Islamisk Stats uhyggelige terrorregime.

 

Dette regime repræsenterer den mest afskyelige form for mellemøstlig voldskultur.

 

Mødrene i lejrene har i meget stort omfang identificeret sig med den ekstreme voldskultur i Islamisk Stat – samtidig med, at de har været dens ofre ved at være underkastede deres ekstremistiske og voldelige mænd.

 

Deres børn er formentlig ligeledes dybt præget af den islamistiske voldskultur og den form for heltedyrkelse, der knytter sig til deres fædres forfærdende handlinger.

 

Den slags voldsomme påvirkninger slår selvfølgelig meget stærkt igennem i et barns modtagelige sind. Der er al mulig grund til at frygte, at børnene er stærkt præget af den ekstreme islamiske voldsdyrkelse, som deres fædre har praktiseret.

 

Hvis de kom til Danmark, ville de bære denne arv med sig i et samfund, der er alt for blødt til at kunne sætte sig i respekt hos børn og unge med denne baggrund.

 

Islamisk Stats voldskultur ville i højere grad holde sit indtog i Danmark – den findes her jo allerede i radikaliserede miljøer, herunder blandt en del ganske unge.

 

Hvis mødrene fik lov til at slå sig ned i Danmark sammen med deres børn, ville de kunne udgøre et meget farligt potentiale for udbredelsen af islamisk radikalisering og voldskultur.

 

Den katastrofale udlændingepolitik skal ikke gentages

Det bør være helt udelukket at give disse mødre adgang til Danmark. Det ville være et knæfald for islamisk voldskultur i den helt ekstreme udgave.

 

Danske politikere har begået fejl på fejl på fejl ved i stigende at lukke bærere af denne voldskultur ind i vores samfund

 

Der er heldigvis kommet en stigende bevidsthed i befolkningen om, at dette har været en fatal fejltagelse. Derfor kræver de fleste danskere stram udlændingepolitik.

 

Det ville være en katastrofal fejl, hvis politikerne lod sig presse af den propaganda, som i dele af medierne føres for at få de børn og mødre til Danmark, som er blevet fuldstændig gennemsyret af Islamisk Stats barbariske ideologi.

 

Venstreekstreme journalister synes ikke at have betænkeligheder ved endnu engang at smække Danmarks døre op for den islamistiske voldskultur, som er massivt til stede i disse lejrmiljøer i Syrien.

 

I hvert fald agiterer nogle af dem ivrigt for, at både børnene og deres mødre skal hertil.

 

På samme måde som de hele vejen har agiteret for en voksende muslimsk indvandring til Danmark uden på nogen måde at problematisere den voldskultur, der er fulgt med.

 

De politisk korrekte journalister har ikke lært noget. De arbejder ufortrødent for et Danmark, hvor voldskulturen bliver stærkere. Det gør de i alliance med Det radikale Venstre, Enhedslisten, og SF.

 

Mette Frederiksen må for alt i verden ikke lade sig presse

Mette Frederiksen bør under ingen omstændigheder give efter for denne alliance, hvis mål reelt betyder mere islam og mere voldskultur i Danmark.

 

Mødrene til de børn, der er blevet hjernevasket til at dyrke en islamisk voldskultur, skal selvfølgelig ikke have en fod inden for de danske grænser.

 

Men deres børn skal heller ikke hertil. Deres opdragelse har meget ofte været en massiv og hårdhændet indoktrinering i Islamisk Stats totalitære og bestialske ideologi.

 

Vi skal ikke give denne afskyelige ideologi nogen form for fodfæste i Danmark.

 

Vi skal hjælpe disse børn i de mellemøstlige områder. Vi skal ikke åbne så meget som en lille dør på klem for, at de kan bidrage til at sprede den islamiske voldskultur i Danmark.

 

Mette Frederiksen bør ikke lade sig presse af De Radikale, Enhedslisten og SF.

 

Disse partier har forholdt sig vigende og skønmalende til den islamiske voldskultur. Det er det sidste, vi har brug for i den aktuelle situation.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…