Mette F. og Brostrøm stødte sammen over corona – det kunne være gået helt galt, hvis Brostrøms linje havde sat sig igennem – ny bog

Søren Brostrøm og Mette Frederiksen

En ny bog beskriver konflikterne mellem statsminister Mette Frederiksen og Sundhedsstyrelsen direktør, Sørn Brostrøm, om håndteringen af corona-konflikten. ”Det første år”, skrevet af Anne Sofie Kragh, udkommer mandag 31.5.

 

Den Korte Avis har tidligere afdækket denne konflikt – i en artikel fra 8. februar 2021.

 

Her påpegede vi de alvorlige fejl, som under forløbet blev begået af Brostrøm og Sundhedsstyrelsen. Og vi gjorde det klart, hvorfor Mette Frederiksens stramme linje over for corona var den rigtige.

 

Vi beskrev, hvordan Sundhedsstyrelsen begik fejl på fejl. Og vi påpegede, hvor lidt den forholdt sig til erfaringerne fra de lande, som var meget hurtigere til at få greb om pandemien end Danmark. Herunder flere asiatiske lande, hvis vigtige erfaringer fuldstændig blev ignoreret af Sundhedsstyrelsen under Brostrøm.

 

Vi gjorde det klart, at det først og fremmest var Statsministeriet – med statsministeren og departementschef  Barbara Bertelsen i spidsen – der så situationens alvor i øjnene og tog de skridt, som var nødvendige for at bremse pandemien. Her fik de støtte fra en række virologer og den ny ledelse på Statens Serum Institut.

 

Men hvis Brostrøms linje var blevet fastholdt, ville Danmark have oplevet en udvikling, der lignede den dybe corona-krise, som man har set i Sverige. Vi skrev:

 

Det kunne være gået gruelig galt med corona i Danmark, hvis regeringen havde fulgt Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Danmark er et af de lande i den vestlige verden, der indtil videre har klaret sig forholdsvis godt gennem corona-pandemien.

 

Men det er ikke på grund af de anbefalinger, der er kommet fra de danske sundhedsmyndigheder. Det er i vidt omfang på trods af de anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen og andre er kommet med undervejs.

 

Sundhedsstyrelsen tog i vidt omgang fejl af corona-pandemien. Men en alliance mellem politikere og befolkning holdt fast i, hvad der skulle til for at komme bedst muligt igennem pandemien.

 

Den såkaldte ”Grønnegård-rapport”, der blev fremlagt forleden, giver et indblik i dette.

 

Men mange danske journalister har åbenbart svært ved at se denne kendsgerning i øjnene. De kredser om, at regeringen ikke har fulgt anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen, og de lader forstå, at det er noget værre noget. Dette præger også omtalen af Grønnegård-rapporten.

 

En del journalister er helt bidt af at afsløre, at regeringen i vidt omfang ikke har fulgt sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Men de synes ude af stand til at se, at vi skal være glade for dette.

 

I betydelig grad var sundhedsmyndighedernes anbefalinger nemlig forkerte. Med Søren Brostrøm i spidsen begik de fejl på fejl. Det skabte en situation, hvor det var politikernes pligt at skære igennem vildfarelserne.

 

”Coronageneralen”

Måske har den misvisende mediedækning hængt sammen med, at de fleste journalister er lige så politisk korrekte som Sundhedsstyrelsens chef, Søren Brostrøm. Så de har følt stor trang til at gøre ham til en helteskikkelse – ”coronageneralen”, som han blev døbt i medierne.

 

Da corona-pandemien dukkede op i Asien, vurderede denne ’coronageneral’, at det var ”meget usandsynligt”, at coronavirus kom til Danmark! Det kan man da kalde en fejlvurdering.

 

Siden sammenlignede Søren Brostrøm coronaen med en influenza. Også det var en fatal undervurdering.

 

I Statsministeriet begyndte det at dæmre for statsminister Mette Frederiksen og departementschef Barbara Bertelsen, at situationen var langt mere alvorlig end som så. På Den Korte Avis mente vi det samme og slog alarm.

 

Brostrøm fortsatte med at undervurdere corona-pandemiens alvor. Den sundhedsfaglige indstilling var at afvente, skrev han.

 

Men han fortav fuldstændig, at ”den sundhedsfaglige indstilling” i de lande, der allerede var blevet hårdt ramt af corona, absolut ikke var at vente.

 

I Kina, Sydkorea, Taiwan, Singapore og andre asiatiske lande indledte man en meget aktiv politik for at få slået smitten ned. De var langt foran os. Men danske sundhedsmyndigheder lukkede øjnene for dette.

 

”Inddæmningsstrategi” og ”afbødningsstrategi”

I Danmark begyndte Søren Brostrøm i Sundhedsstyrelsen så småt at tale om en ”inddæmningsstrategi” over for smitten. Når man opdagede smittetilfælde, skulle man gribe ind og afsondre patienten fra andre.

 

Men inden længe fik man en ny idé. Nu skulle man i stedet bruge, hvad der blev kaldt en ”afbødningsstrategi”. Man overlod det i vidt omfang til patienten selv at vurdere, om han/hun følte sig så sløj, at der skulle søges læge.

 

Resultatet var, at der slet ikke var styr på sygdommens udbredelse og smittekæderne.

 

Denne tilstand udspillede sig, mens en stribe asiatiske lande var i fuld gang intensiv testning af befolkningen og opsporing af smittekæder.

 

I dag har også Danmark fundet ud af, at denne meget aktive strategi var absolut nødvendig. Men vi spildte alt for megen tid med irrelevante skrivebordsdebatter om ”inddæmningsstrategi” og ”afbødningsstrategi”. Imens fortsatte smitten med at sprede sig.

 

De danske sundhedsmyndigheder har undervejs været alt for uvillige til at tage ved lære af de meget vigtige erfaringer med corona i de asiatiske lande. Erfaringer, som Den Korte Avis gang på gang har fremhævet.

 

Flere asiatiske lande har haft væsentligt bedre styr på smitten. Og så er Danmark endda et af de lande i den vestlige verden, der har klaret sig forholdsvis godt i kampen mod corona.

 

Politikerne vågnede op

De danske myndigheder er kommet meget mere op i gear, når det gælder tests og smitteopsporing. Det fortjener regering, folketing og embedsværk ros for.

 

Samtidig har det været en stor styrke, at den danske befolkning har så stærkt et samfundssind. Man har i vidt omfang optrådt ansvarligt og fulgt myndighedernes anvisninger.

 

Denne kombination af samfundssind, tests og smitteopsporing er et meget stort aktiv i den danske kamp mod corona.

 

Men det er ikke Sundhedsstyrelsen, der har været drivende i denne udvikling. Det er derimod den politiske ledelse af landet.

 

Den stadig mere aktive linje i kampen mod corona udgik ikke fra Sundhedsstyrelsen eller for den sags skyld Statens Serum Institut. Den udgik især fra Statsministeriet.

 

Statsminister Mette Frederiksen og hendes departementschef Barbara Bertelsen pressede på for den aktive linje. Og Folketingets partier har i stigende grad tilsluttet sig, at det er den vej, man skal gå.

 

Alligevel bliver journalister ved med at fremstille det som et stort problem, at Mette Frederiksen og de andre ansvarlige politikere gik deres egne veje uden at lade sig hæmme af Sundhedsstyrelsens fejlopfattelser.

 

Grænselukning

Det er sandt, at Mette Frederiksen i en række tilfælde ikke havde den rygdækning hos Sundhedsstyrelsen, som hun gav udseende af.

 

Men når centrale dele af sundhedsmyndighederne er galt afmarcherede i så alvorlig en situation, så skal man være glad for, at politikere i regering og folketing er sig deres ansvar bevidst.

 

Dette gælder ikke kun i forhold til tests og smitteopsporing. Det gælder også i andre af de store spørgsmål, som har brændt på siden marts sidste år.

 

Ændringen af epidemiloven, hvor sundhedsstyrelsens magt blev fjernet og flyttet over til regeringen, er et af dem.

 

Den omfattende lukning af Danmarks grænser er et andet og meget afgørende eksempel.

 

Også her protesterede Sundhedsstyrelsen. På et pressemøde mente Søren Brostrøm, at der ikke var ”særlig god dokumentation” for noget sådant.

 

Ikke det?

 

En række af de lande, der har haft størst succes i kampen mod corona, har indført omfattende grænsekontrol og delvise nedlukninger. Det gælder lande som New Zealand, Sydkorea og Taiwan.

 

De færreste ville da også i dag drømme om at kræve, at Danmark fjerner den stramme grænsekontrol igen. Den helt aktuelle debat drejer sig som bekendt om, at det har været for let at komme ind i landet ved grænseovergangen i Padborg.

 

”Flokimmunitet”

Men det er ikke Sundhedsstyrelsen, der har taget initiativ til disse lukninger. Det er politikerne og deres nærmeste embedsmænd. Og godt for det, når sundhedsmyndighederne svigter.

 

Der var også andre farlige ideer i det sundhedsfaglige miljø, som blev bremset i tide.

 

Det gjaldt således tankerne om ”flokimmunitet”. Pointen i dette begreb var og er, at smitten først kommer under kontrol, når en betydelig del af befolkningen bliver smittet – og dermed bliver immune.

 

Tanken om flokimmunitet var en overgang meget fremme i de sundhedsfaglige kredse. Nogle røster slog til lyd for, at man simpelt hen måtte acceptere en omfattende smittespredning, der så kunne skabe flokimmuniteten.

 

Også på dette punkt har Den Korte Avis kritiseret gængse forestillinger hos sundhedsmyndighederne. Og også her blev denne tendens bremset af det politiske system – fra Statsministeriet, over Sundhedsministeriet til Folketinget.

 

Flokimmuniteten forstået som massesmitning af befolkningen er nu en død sild i den danske debat. Nu koncentrerer alle kræfter sig om flokimmunitet gennem vaccinerne.

 

Det kunne være gået helt galt

Historien om Danmark og corona er en historie om, at politik kan gøre en forskel.

 

Vores sundhedspolitik skal ikke overlades til eksperter, der jævnligt gribes af flyvske og politisk korrekte ideer. Folkets politiske repræsentanter og dermed folket selv må have hånd i hanke med beslutninger, der har meget stor rækkevidde for samfundet og for den enkelte.

 

Når Danmark hidtil har klaret sig forholdsvis godt gennem coronakrisen, så skyldes det ikke primært Sundhedsstyrelsen, der har begået alvorlige fejl undervejs.

 

Vi har klaret os forholdsvis godt, fordi politikerne hele tiden skal stå til regnskab over for befolkningen – det medfører en stor vilje til at lære af kendsgerningerne i stedet for at løbe med på fikse ideer.

 

De danske politikere greb heldigvis ind, da vigtige sundhedsmyndigheder lettede fra virkeligheden.

 

Det kunne være gået gruelig galt med corona i Danmark, hvis regeringen havde fulgt Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…