Rigsretsdommen mod Støjberg giver medvind til ekstrem islamisk kvindeundertrykkelse

Skærmprint fra video om barnebrude

I Koranen kan man finde denne nøglesætning i islam: ”Mænd står over kvinder, fordi Gud har givet nogle fortrin frem for andre.”

 

Den juridiske overklasse i Danmark, repræsenteret ved Højesteret, har formentlig aldrig gjort sig bekendt med denne barske islamiske trossætning. Den er nok aldrig nået frem til Hellerup, Klampenborg, og hvor de høje dommere ellers lever.

 

Heller ikke de store mediers redaktioner synes at tage notits af dette nøglebudskab i Koranen. I hvert fald er deres dækning af sagen om Inger Støjberg og barnebrude fuldstændig støvsuget for enhver kritisk journalistik om dette emne.

 

Men sådan er det. Ifølge Koranen står mænd over kvinder. Og for rettroende muslimer er Koranens ord lov.

 

Det har en række vidtgående konsekvenser, herunder ødelæggelse af et stort antal kvinders liv.

 

Det har en stor del af danskerne forstået. Det viser sig blandt andet i den massive opbakning til Inger Støjberg som politiker.

 

På den måde er sagen en demonstration af den store modsætningen, der er mellem de elitære, politisk korrekte fortalere for mere indvandring og de indvandringskritiske danskere.

 

Tvangsægteskaber

Det er ikke normalen i den muslimske verden, at ægteskab simpelt hen indgås, fordi en mand og en kvinde er blevet forelskede i hinanden og vil være sammen.

 

Normalt er familierne i høj grad inde over beslutningen om ægteskab. Det er ikke nok, at de unge mennesker er glade for hinanden. Ægteskabet skal stille familien tilfreds.

 

Man kan i og for sig sige, at ægteskabet ikke indgås mellem manden og kvinden. Det indgås mellem manden og kvindens familie.

 

Det er de to parter, der afgør sagen. Ofte er der også en tredje vigtig part ind over: imamerne. De rådgiver og træffer afgørelser i mange sager. Og de gør det med stor konsekvens ud fra den holdning, der formuleres i Koranen (4:34): ”Mænd står over kvinder.”

 

Man kunne udbygge dette: ”Mænd står over kvinder, og mænd har ret til at gifte sig med ganske unge piger, hvis bare pigernes forældre samtykker.” Se video i bunden af artiklen.

 

Politiserende DR-journalistik

Da Støjberg var blevet dømt, leverede en journalist Olivia Høi en begejstret dækning på DR’s hjemmeside under overskriften: ”Adskilte asylpar jubler efter Støjbergs dom”. Læser man artiklen, finder man dog ud af, at det ikke er asylparrene, der udtrykker sig jublende. Det er mændene, der siger noget. Den ene, der hedder Alnour Alwan, ses med et bredt grin over Støjbergs dom.

 

Faximili fra DR.dk

Alnour Alwan siger: ”Måtte det blive en læring for de andre, så de ikke bare tager forkerte beslutninger.”

 

Han siger ”læring”, men han mener vist ”lære” eller ”lærestreg”. Han er tydeligvis glad for, at Højesteret har tugtet Inger Støjberg.

 

Også et andet par udtaler sig – eller rettere sagt: manden udtaler sig. Han hedder Rami Yunes. Parret blev gift i Syrien, da han var 25 år og hun var 16 år. Hun var altså stadig et barn.

 

Det er et almindeligt fænomen i islamisk kultur, at piger bliver bortgiftet i en meget ung alder.

 

Inger Støjberg vendte sig imod, at denne praksis slog rødder i muslimske indvandrermiljøer i Danmark. Hun talte om, at vi ikke skal have barnebrude her i landet.

 

Men det fandt Olivia Høi, som DR-journalisten altså hedder, ingen grund til at omtale i forbindelse med Støjberg-dommen.

 

Derimod fandt hun plads til at oplyse offentligheden om, at Rami Younes og hans kone Aya Chabaan ”så sig nødsaget til at flygte til Danmark” for at undslippe krigen i Syrien.

 

Læg mærke til, at journalisten ikke skriver, at det syriske par siger eller hævder, at de var nødsaget til at flygte til Danmark. Hun gør det til et faktum, at ”de så sig nødsaget til at flygte til Danmark”. Kendsgerningen er ellers, at et betydeligt antal syrere har søgt mod Danmark uden at være krigsramte.

 

Det er politiserende DR-journalistik, som vi kender den.

 

Uvidenhed om islam

Men den omtalte DR-journalist står på ingen måde alene. Mediernes dækning af Støjberg-sagen har mildt sagt ikke anstrengt sig for at levere ordentlig information om det alvorlige problem, som Støjberg på linje med mange andre har peget på:

 

Muslimske kvinder er i den grad underkastet mændene. For helt unge piger kan det betyde, at de tvinges til at leve sammen med og underkaste sig en mand, der er meget ældre end dem selv.

 

”Mænd står over kvinder.”

 

Mange beslutningstagere og meningsdannere ignorerer disse brutale kendsgerninger. De ’gider’ ikke engang opsøge viden om sådanne forfærdelige ting, der foregår i vores land.

 

Det er næppe den slags temaer, der dominerer middagskonversationerne i Hellerup og Klampenborg eller frokostsamtalerne i Højesteret.

 

Stor respekt for Inger Støjberg, der har taget kampen op mod den undertrykkelse, der rammer muslimske kvinder og helt unge piger.

 

Værdier druknede i jura

Men Støjbergs forsøg på at finde en juridisk begrundelse for at adskille parrene mislykkedes. Disse forsøg var menneskeligt forståelige, men de havnede i juridiske problemer og skabte nok en vis usikkerhed i befolkningen.

 

Støjberg blev presset over i juridiske spidsfindigheder i en debat, som i virkeligheden først og fremmest handlede om danske værdier og synet på islam.

 

Støjberg tabte. Hun tabte til en alliance mellem røde partier i Folketinget, Journalistisk Venstreparti og jurister.

 

Forklaring: Konventionerne står over dansk lov

Forklaringen er især, at internationale konventioner står over dansk lov.

 

Derfor blev Inger Støjberg dømt for at have overtrådt Den Europæiske Menneskerettighedskonvention paragraf 8, der handler om ret til familieliv. Det fremgår direkte af dommens præmisser.

 

Sagen mod Inger Støjberg viser, at denne bestemmelse bliver tolket helt uacceptabelt i spørgsmålet om barnebrude.

 

Det viser, at konventionerne ofte er forældede i forhold til moderne samfunds frihed og ligestilling som for eksempel at beskytte piger og kvinder mod overgreb.

 

I Danmark er det en grundlæggende værdi at beskytte unge kvinder mod tvangsægteskaber. I dansk lov står der således, at unge under 18 år kun må gifte sig, hvis de får en særlig tilladelse.

 

Denne grundlæggende danske værdi undergraver tolkningen af konventionerne.

 

Så der nu kun ét at gøre: Det skal sikres, at konventionerne ikke kan stå over dansk lov.

 

Men det løser ikke problemet, der stikker langt dybere.

 

Mere muslimsk indvandring betyder at muslimske værdier præger Danmark

Mere islam i det danske samfund betyder alt andet lige flere barnebrude og deraf følgende overgreb på kvinder. Dermed er naturligvis ikke sagt, at enhver muslimsk mand vil have sig en barnebrud. Men barnebrude i Danmark er en realitet, som er forbundet med indvandringen fra den muslimske verden.

 

Man kan ikke bremse den muslimske kvindeundertrykkelses fremmarch i Danmark, hvis man ikke bremser den voksende muslimske befolkningsandel i Danmark.

 

Mere islam i det danske samfund betyder flere barnebrude og i det hele taget flere overgreb på kvinder.

 

Hvis der er folk i Klampenborg, Hellerup og Højesteret, der mener, at dette bliver modbevist af virkeligheden, kan vi kun opfordre dem til at melde sig ind i debatten med tørre tal og konkrete eksempler.

 

Men det gør de selvfølgelig ikke, og det kan de heller ikke. Deres opgave er at udlægge den danske lovgivning.

 

Denne juridiske udlægning er dog ikke kemisk renset for holdninger. Rigsretten har ikke gjort sig nogen anstrengelser for at se det kæmpemæssige undertrykkelsesproblem i øjnene, som fik Støjberg til at reagere.

 

Der var ikke ringeste forståelse for, at Støjberg reagerede på et problem, der vil få dramatiske konsekvenser for det danske samfund – i takt med en voksende muslimsk befolkningsandel. Hverken hos Socialdemokratiet, De Radikale, den yderste venstrefløj eller de juridiske dommere fra Højesteret.

 

Lidt spidst formuleret: De røde partier allierede sig med overklasse-juristerne.

 

Det er ikke noget kønt syn.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…