Afghanistan:  TV2’s Simi Jan og andre journalister forsøger at påtvinge danskerne holdninger, som går stik imod kernen i vores samfund

Tv2's logo

Den store tyske samfundsforsker Max Weber skelnede mellem to former for moral:

 

Den ene er sindelagsmoral. Groft sagt: Man går efter at flage med de fine hensigter og rigtige meninger.

 

Den anden form for moral kaldte Weber for ansvarsmoral. Den lader sig ikke nøje med, at man vifter med de rigtige meninger. Når man skal vurdere, hvad der er moralsk rigtigt, må man se på de konkrete konsekvenser af de holdninger, man fremfører.

 

Disse to former for moral står over for hinanden i den aktuelle danske debat om Afghanistan. De ligger i det hele taget under en meget stor del af vores politiske debat.

 

Dansk sammenhængskraft og tillid

På det folkelige plan har Danmark en stærk tradition for ansvarsmoral. Det ligger også i begrebet samfundssind, som er så central en del af dansk kultur.

 

Danskerne er ikke meget for at svinge med de rigtige meninger uden at tage hensyn til konsekvenserne. Det viste sig i den ansvarsbevidste adfærd i forhold til coronaen.

 

Og det viser sig i det stærke folkelige krav om stram udlændingepolitik. Grundholdningen er: Det er fint at være hjælpsom og imødekommende over for mennesker fra andre lande. Men vi skal ikke tage imod migrantstrømme, der undergraver de centrale kvaliteter i vores eget samfund.

 

Man vil under ingen omstændigheder sætte den stærke sammenhængskraft og tillid i vores samfund over styr.

 

Simi Jans kritik af Danmark

Nu støder sindelagsmoral og ansvarsmoral sammen i debatten om Afghanistan.

 

Et eksempel er den voldsomme kritik, som TV2’s Afghanistan Simi Jan har rettet mod … ja, adressen er ikke helt klar, men det må vel være Danmark og danskerne. Hun skriver i forbindelse med den kaotiske evakuering fra Kabul:

 

”Det her er ikke bare en tragedie, der ved at udfolde sig. Det her er et svigt uden sammenligning. Jeg skammer mig. Som dansker. Som europæer. Som kvinde. Som mor. Som datter. Som menneske. Det her sker i vores alles navn. Og det kunne have været undgået.” (Twitter)

 

Desværre står det ikke klart, hvad det mere præcist er, som Simi Jan kritiserer, og hvem hun kritiserer. Men man kan i hvert fald forstå, at Danmark og danske myndigheder (herunder danske soldater) har optrådt ”skamfuldt” i forbindelse med evakueringen.

 

Hendes forargelse er skruet meget højt op. Men hun fortæller ikke meget om, hvorfor hun mener, at de danske soldater har optrådt ”skamfuldt”.

 

Hun mener jo tilsyneladende ikke bare, at der er begået fejl i forbindelse med evakueringen. Hun mere end antyder, at der er udvist svigtende moral fra de danske myndigheders side. Ellers giver det vel ingen mening at kalde det ”skamfuldt”.

 

To udlægninger

Der er to mulige udlægninger af hendes hårde anklager:

 

Den ene er, at hun simpelt hen mener, at de danske soldater og andre myndigheder lavede et elendigt arbejde i Kabuls Lufthavn. At de altså var professionelt inkompetente. Men det er vel ikke det, hun siger? Også Simi Jan må vel medgive, at vilkårene i lufthavnen var ekstremt vanskelige.

 

Den anden mulighed er, at hun er moralsk forarget over, at de danske myndigheder og soldater ikke sørgede for at få mange flere afghanere til Danmark. Hun kritiserer vel frem for alt, at mange afghanere, der gerne ville til Danmark, blev afskåret fra det.

 

Måske mener Simi Jan begge dele. I hvert fald står hun her for en sindelagsmoral: Det ville efter hendes mening være godt for disse afghanere at komme til Danmark.

 

Men Danmark ville ikke slå dørene op for en bred gruppe af afghanere. Den danske målsætning var først og fremmest, at man skulle evakuere tolke og andre afghanere, der havde arbejdet direkte for Danmark, specielt på ambassaden.

 

I virkeligheden gik man videre end det. Således er det meddelt, at også menneskerettighedsaktivister er taget med – og her bliver grænserne for, hvem der skulle evakueres, allerede mere flydende.

 

Men de danske myndigheder lagde op til, at kun et begrænset antal afghanere skulle evakueres. Det er helt i tråd med den generelle danske udlændingepolitik:

 

Indvandring og ansvarsmoral

Danmark ønsker ikke en migrantstrøm, der tåler sammenligning med den fra 2015-16. Det er et afgørende, selvstændigt mål for dansk udlændingepolitik at begrænse antallet af ikke-vestlige migranter meget kraftigt.

 

Det bunder i ansvarsmoral. I det danske samfund er den helt overvejende holdning, at det vil være ødelæggende for vores samfund, hvis den ikke-vestlige tilstrømning kommer ud af kontrol.

 

Det er muligt, at denne holdning støder sammen med Simi Jans sindelagsmoral. Og det er muligt, at denne sindelagsmoral har stor opbakning i journalistkredse med deres venstreorienterede og politiske korrekte meninger.

 

Men man kan vist uden overdrivelse sige, at det er en meget udbredt holdning blandt danskerne, at den ikke-vestlige indvandring skal holdes nede.

 

Danskerne kræver ansvarsmoral af deres politikere. De kræver, at politikerne sikrer mod, at Afghanistan fører til en ny migrantbølge.

 

Mette Frederiksen og ansvarsmoralen

I Østrig har forbundskansler Sebastian Kurz formuleret denne ansvarsmoral meget direkte. Han siger klart nej til masseindvandring fra Afghanistan.

 

Derimod har Mette Frederiksen, der ellers ofte allierer sig med Kurz, været påfaldende tavs i denne debat.

 

Hun må på banen og gøre det klart, at debatten om Afghanistan ikke står mellem de ’gode’, der gerne vil tage mange afghanere til Danmark, og de ’onde’, der vil modsætte sig, at det afghanske kaos medfører ny indvandring til Danmark

 

Debatten står mellem ansvarsmoral og sindelagsmoral. Mette Frederiksen må gå i brechen for ansvarsmoralen og støtte Kurz’ holdning.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…