Hizb-ut-Tharir advarede muslimer mod at stemme ved kommunalvalget – det er forbudt, hedder det i en løbeseddel med Koran-citater

Arkivfoto

I en løbeseddel, der især blev delt rundt i det indvandretætte vestlige Aarhus, advarer Hizb-ut-Tahrir muslimer mod at stemme ved det netop overståede kommunalvalg.

 

For muslimer er betingelsen for at deltage i et valg ganske enkelt og klar, hedder det i løbesedlen, hvor det præciseres, at:

 

”Det er kun tilladt at stemme på en person, hvis denne skal udføre noget som er tilladt i islam.”

 

Påbuddet understreges af et Koran-citat: ”Samarbejd om retskafne handlinger og gudsfrygt. Og samarbejd ikke om synd og overtrædelse.”

 

Advarer især mod de venstreorienterede partier

Medens de venstreorienterede partier i befolkningen generelt betragtes som meget islamvenlige, har man i Hizb-ut-Tahrir en helt anden holdning.

 

Skal man tro løbesedlen er de nærmest at betragte som ulve i fåreklæder.

 

”I et forsøg på at tiltrække ”minoritetsstemmer” har særligt venstreorienterede partiet opstillet kandidater med muslimske navne, der dog på ingen måde associerer deres opstilling med islam,” hedder det i løbesedlen, som fortsætter:

 

”De samme partier har gennem de senere år både kommunalt og i Folketinget vist, at de ikke nærer det mindste ønske om at fremme muslimernes sager. Tværtimod bekæmper disse partier islamiske værdier.”

 

Menneskeskabte love er i strid med islam

For troende muslimer er det et grundlæggende princip, at Koranen indeholder Allahs definitive lovgivning til menneskeheden.

 

Af samme grund er det forbudt, haram, for mennesker at vedtage love, der ikke er i overensstemmelse med Koranen, der i denne forbindelse bedst kan betegnes som muslimernes grundlov.

 

Netop dette forhold præciseres i Hizb-ut-Tharirs løbeseddel til muslimer i Danmark:

 

”Det er utvivlsom haram at stemme på en person, hvis denne vil udføre opgaver, der er haram,” hedder det i løbesedlen, som fortsætter:

 

”At give sin stemme til en politiker eller et politisk parti er en bemyndigelse til at foretage en opgave, og ifald man ikke kan garantere, at hele opgaven er legitim ifølge islam, er det ikke tilladt at give denne bemyndigelse til nogen.”

 

Afvis demokratiet og underkast Jer Allah

Direkte oversat er en muslim en person, der underkaster sig, medens islam betyder det at underkaste sig.

 

Netop dette forhold understreges i Hizb-ut-Tahrirs løbeseddel:

 

”Den største gavn i dette liv og det hinsides findes i den fuldkomne underkastelse til vore skaber, Den Almægtige Allah (swt).”

 

Af samme grund advares der i løbesedlen mod de demokratiske partier, da demokratiet efter Hizb-ut-Tahrirs opfattelse har spillet fallit.

 

I stedet opfordres muslimerne til at skabe tillid til islams politiske model og fremlægge islams budskab til de vestlige samfund.

 

Disse samfund ”lider enormt grundet de sekulære systemer, der skaber konstante sociale og politiske kriser,” hedder det i løbesedlen.

 

Flugten fra de muslimske taberlande

Der er dog et grundlæggende problem i Hizb-ut-Tharirs vrøvl og nonsens om Koranens lyksaligheder som samfundsmodel i modsætning til vestens demokratier.

 

Netop det faktum, at det er muslimerne, der flygter fra de muslimske taberlande, hvor lovgivning baseret på Koranen ikke har skabt andet end nød og elendighed.

 

For slet ikke at tale om vold og krige med Syrien som et skoleeksempel på, hvad der sker, når Koran-galninge slippes løs med våben i hænderne.

 

Ufatteligt, at rigtigt mange muslimer i Danmark kan være så hjerneblæste, at de bakker op om Hizb-ut-Tahrir.

 

De må åbenbart ønske tilbage til de forhold, som de er flygt fra i de muslimske taberlande.

 

Du kan læse hele Hizb-ut-Tahrirs løbeseddel her:

http://www.hizb-ut-tahrir.dk/content.php?contentid=1023&caller=http://www.hizb-ut-tahrir.dk/

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…