Enhedslistens ny leder fører sig frem på landbrugets bekostning

Mai Villadsen (Foto: Enhedslisten)

Alle folketingsmedlemmer burde følge Enhedslistens rotationsregler om kun at sidde i Folketinget i to perioder, hvorefter man skal ud i det virkelige liv. Det burde dog være i omvendt rækkefølge, således at man skal ud i erhvervslivet i 5-7 år, før man kommer ind i Folketinget. Mange unge er i dag så veltalende og sikre i deres ideologiske dømmekraft helt tilbage fra deres tid i elevrådet i folkeskolen, men de ved ikke meget om, hvad der foregår på en arbejdsplads eller på en bondegård.

 

Enhedslistens Mai Villadsen er et eksempel, hvilket også fremgår af hendes CV. Aht. klimaet vil hun nedlægge store dele af landbruget, ‘de fleste bønder er alligevel gamle og skal snart på pension’. Lavtliggende jorder kan opkøbes og evt. omdannes til søer, så vi får mindre CO2 ud i luften. Vi skal have færre køer, som prutter metan, men vi kan måske som med anden industri flytte landbruget til udlandet eller aflive køerne. Vi kender jo proceduren fra minkene. Landmændene er nervøse!

 

Danmark er et landbrugsland, og selvfølgelig skal udslippet af CO2 minimeres, men hvis det hele skal være økologisk, skal der bruges større arealer. Vi skal finde en balance, så man kan fortsætte med at producere og eksportere – og ikke skal importere mere. Det gør vi allerede i dag, hvor grøntsager og frugt flyves over store afstande. Det er dog ikke kun køer, der udleder metan. I DR Viden 16.4.2021 beskrives, at kraftig drivhusgas strømmer ud af rismarker og fra fiskeopdræt, men ligefrem at forbyde dyrkning af ris vil betyde en katastrofe for mennesker, der overlever pga. risen.

 

Hvad angår metangas, som har en 25 gange kraftigere drivhuseffekt end CO2, stammer op til 50% af den globale udledning fra våde områder på land og i havet. En undersøgelse i tidsskriftet Nature Geoscience viser, at forskellige økosystemer under vand står for 50% af den globale metanudledning. Metan er ca. 25 gange så kraftig som CO2, men vi mennesker udleder langt mere CO2 end metan. Derfor er CO2 den største udfordring i forhold til klimaforandringer. Vi skal dog ikke fjerne alle drivhusgasser, for uden CO2 og metan ville vi ikke kunne leve her på jorden. Der ville være alt for koldt, og derfor skal vi være glade for drivhusgasserne. Problemet opstår, når der bliver for stor en koncentration af dem i atmosfæren, så der i stedet bliver for varmt her på jorden.

 

I min barndom – nu er jeg altså også meget gammel – var der respekt om landbruget og respekt for fødevarerne. Folk skal i alle lande have noget at spise, men i dag kan vi måske bare dyrke lidt karse og persille i et højhus inde i København. I min barndom var der skibsværfter, der byggede store handelsskibe, vi havde endda fabrikker i Aarhus og Randers, der byggede tog, og mange husker, at Herning var byen for tekstiler med strik og undertøj. Nu er megen industri flyttet til Asien og især Kina – og skidt med arbejdspladserne, for vi kan jo bare blive forsørget af det offentlige på den ene eller den anden måde. Selv ophugning af skibe og elektronisk affald er flyttet til Østen, hvor der er megen arbejdskraft til ofte underbetalte lønninger. Et land som Kina har været dygtig til at samle mange erhverv op og sende de færdiglavede produkter tilbage til de vestlige lande.

 

Der er en eller to politikere, der har udtalt sig negativt om cementfabrikken Aalborg Portland, som udleder en del CO2, men den bliver nok ikke udflyttet, så længe Mette Frederiksen er opstillet i Aalborg. Nok er alle lige, men nogle er stadig mere lige end andre – frit fra bogen Kammerat Napoleon af George Orwell, hvor grisene tager magten over de andre dyr på gården!

 

Danmark er et landbrugsland, som vi skal være stolte af. Det betyder dog ikke, at vi ikke kan forbedre vore produkter, og der bør absolut forskes i fødevareudvikling, så der udledes mindre CO2, og det kan måske ske ved at ændre kosten til køerne og andre husdyr, producere renere produkter og også tage hensyn til dyrene – uden at skulle aflive en hel bestand som med minkene. Vi kan jo risikere, at produktionen måske standser i Danmark men så produceres i udlandet. Vi bør lave sunde fødevarer og i en kvalitet, som vi gjorde med Lurmærket smør. Danske fødevarer bør kendetegnes som sunde og gode til gavn for alle – også for vor eksport og økonomi.

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com

https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/kraftig-drivhusgas-stroemmer-ud-af-rismarker-og-fiskeopdraet-vi-har-lavet

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…