Enhedslisten misbruger konventionerne for at få børn fra Islamisk Stat til Danmark

Skærmprint fra video fra Al-Hol lejren

Under parolen ”Det er ikke børnenes skyld”, forsøger Enhedslisten at presse Danmark til at lade IS-børn komme hertil. Det er børn, hvis forældre har haft en tilknytning til Islamis Stat og nu lever i en af lejrene i Syrien.

 

Ingen lades dog formentlig uberørt af, at der er børn i Al-Hol og Al-Roj lejrene i Syrien. Det har Enhedslisten ikke patent på.

 

Der er næppe heller tvivl om, at hvert eneste barn i lejrene er skadet på den ene eller anden måde. Denne forfærdelige tilværelse er imidlertid dét, deres forældre har valgt for deres børn.

 

De tilbagetagne børn

Politikerne accepterede, at en somalisk familie i Danmark kunne får lov til at hente et familiemedlems forældreløse spædbarn i den syriske lejr, selv om barnets mor kun havde opholdstilladelse i Danmark og dermed var somalisk statsborger.

 

Herefter blev en hårdt såret 13-årig dreng hentet ud af lejren. I henhold til nyhederne blev han bragt til behandling i et ”andet land”, hvor hans herboende familie så kan hente ham, når han kan udskrives.

 

Drengens mor indvilligede i, at hendes søn blev hjulpet, selv om hun og hendes andre børn ikke kom med.

 

En lille pige på 4 år med PTSD

Så heldig er den lille 4-årige syge pige ikke, som DR-nyhederne fortalte om. Hendes mor vil nemlig med tilbage til Danmark, ellers vil hun ikke udlevere barnet til behandling.

 

Hvis moderen virkelig ønskede alt godt for sit barn, ville hun overgive det til de danske myndigheder til behandling i Danmark.

 

Men hun bruger sit PTSD-syge barn som rambuk for at komme ind i Danmark og er så heldig, at lægelige eksperter kan bekræfte, at barnet har brug for sin mor, og derfor kan de ikke adskilles. Naturligvis har et barn brug for sin mor, når der ikke er andre omsorgsgivere, og når moderen er det eneste faste holdepunkt i en morderkult som Islamisk Stat.

 

Næppe nogen ville have noget at udsætte på, at så lille et sygt barn kom tilbage til Danmark, selv om det formentlig ikke er dansk statsborger (se nedenfor).

 

Men moderen, nej tak.

 

Som konvertit er hun jo formentlig etnisk dansker og dermed landsforrædder. Hvis det lykkes hende at flygte fra lejren og efter en travetur gennem mange lande, når frem til Danmark, skal hun lukkes ind. Forhåbentlig får hun en meget lang straf, hvis det sker.

 

I Danmark har barnet formentlig familie, der med omsorg og kærlighed kan hjælpe den lille til et sundt og værdigt liv.

 

Hvad angår de somaliske tvillinger, der stak af som 16-årige, kan det undre, at myndighederne ikke for længst har frataget dem deres danske statsborgerskab.

 

Er IS-børnene danske?

Hvis vi skal tage udgangspunkt i loven (og det skal vi vel, da ”lov er lov og lov skal holdes”), så er Lov om indfødsret nr. 821 af 9. juni 2020 gældende:

 

Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 1029 af 10. juli 2018, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 1735 af 27. december 2018, § 2 i lov nr. 173 af 27. februar 2019, § 1 i lov nr. 1057 af 24. oktober 2019, § 1 i lov nr. 63 af 28. januar 2020 og § 2 i lov nr. 821 af 9. juni 2020 (her er godt med læsestof).

 

  • 1. Et barn erhverver dansk indfødsret ved fødslen, hvis faderen, moderen eller medmoderen er dansk, jf. dog stk. 2.

 

Stk. 2.  Et barn født i et område omfattet af straffelovens § 114j, stk. 3, erhverver ikke dansk indfødsret ved fødslen efter en forælder, hvis denne forælder uden tilladelse (…) er indrejst eller opholder sig i området, medmindre barnet derved bliver statsløst (mine fremhævelser).

 

Hvad er det, der er så svært at forstå i stk. 2? Man går umiddelbart ud fra, at selv når barnet er født af en etnisk dansker, så er barnet dansk? Det er det ikke ifølge loven. Medmindre det altså bliver statsløst.

 

Så inden man udråber barnet til at være dansk, burde myndighederne som det første få undersøgt, om barnet vil blive statsløst. Der er jo også en far. Hvad er hans statsborgerskab? Hvis ikke etnisk dansk, har han jo en eller anden nationalitet.

 

Børnekonventionen

Blot til orientering er Børnekonventionen den konvention, Sverige anvender i barnebrudssager. I Danmark ses helt bort fra denne konvention, når det gælder barnebrude. Man foretrækker Menneskerettighedskonventionen, artikel 8 om familieliv, for under denne artikels hat kan stort set alt puttes ind.

 

Så når Enhedslisten, Red Barnet og advokat Foldschak påberåber sig børnekonventionen i IS-børnesagerne, viser det, at konventionerne (mis)bruges efter forgodtbefindende.

 

Hvilke børn er det så, deltagerstaterne har ansvar for:

 

Artikel 2, stk. 1. Deltagerstaterne skal respektere og sikre de rettigheder, der er fastsat i denne konvention, for ethvert barn inden for deres jurisdiktion, uden forskelsbehandling af nogen art og uden hensyn til barnets eller dettes forældres eller værges race, hudfarve, køn, sprog, religion, politiske eller anden anskuelse, national, etnisk eller social oprindelse, formueforhold, handicap, fødsel eller anden stilling (min fremhævelse).

 

Vi kan vist roligt gå ud fra, at i hvert fald advokaten ved, at ”jurisdiktion” betyder “Danmark”.

 

Vi har altså forpligtet os til at sikre rettigheder for børn, der er i vores land. Selv om det ofte ser ud, som om børn i fremmede lande (jo mere fremmede og jo længere væk, jo bedre) har førsteprioritet, mens vores egne børn glemmes i humanitetens navn, så er vores forpligtelser ifølge Børnekonventionen altså børn, der er i Danmark (jurisdiktion).

 

Er IS-krigerne en bombe under danskernes sikkerhed?

Når der presses på for at få en hvilken som helst regering til at gøre noget, der ikke er i danskernes interesse, bruges en ganske særlig taktik fra mediernes og Venstrefløjens side. Og i særlige tilfælde, som her, også en advokat.

 

Afpresningen foregår i etaper.

 

Først påkaldelse af medfølelse: Barnet er sygt. Moderen skal med.

 

Virker det ikke, så udskamningen over vores dårlige moral: Så kan det gå ud over andre befolkninger i Europa, hvis de ikke får lov til at komme ind. Underforstået, at hvis IS-krigere, der har fået dansk statsborgerskab, ikke kan komme til at udøve terror i Danmark, så skal de nok finde et sted, hvor det kan lykkes. Det bliver altså vores ansvar.

 

Virker det stadig ikke, så trusler: De vil hævne sig, når de bliver store/voksne, fordi de ikke fik lov til at komme ind. De bliver radikaliseret i lejrene, jo længere de er der, siger PET.

 

Ja, her er en 7-årig med afhugget hoved. Den indoktrinering og de oplevelser barnet har været udsat for, gør ham utrolig farlig for australierne, hvis det lykkes for faderen at nå frem dertil.

 

Så har godhedssegmentet været hele repertoiret igennem, indtil de finder på noget nyt.

 

Danskerne har også børn og børnebørn, de vil beskytte

Det er forståeligt, at forældre/bedsteforældre her i landet er dybt bekymrede for deres døtre og børnebørn i de syriske lejre.

 

Men i stedet for at blive skammet ud, burde der være forståelse for, at danskerne er bekymrede for, hvordan det skal gå deres egne børn og børnebørn, hvis IS-støtter og deres børn kommer tilbage til Danmark.

 

Det er en sølle trøst, at mænd og kvinder vil blive stillet for en domstol. Ingen her i landet kan bevise noget som helst, hvis ikke deres fotos har været lagt ud på nettet. Og bliver de endelig dømt, får de korte straffe, så er de ude igen og kan fortsætte terroren mod danskerne.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…