Pengene fosser ud af statskassen: Udenlandske studerende skylder staten en milliard kroner og det kan vi ‘takke’ EU for

Modelfoto/Skærmprint/YouTube

En dom i 2013 fra EU-domstolen har fået fatale konsekvenser for danske skatteborgere.

 

Dommen fastslog, at udenlandske studerende skal behandles som vandrende arbejdstagere og dermed have de samme rettigheder, som danske studerende har.

 

Og dermed også retten til at optage de såkaldte SU-lån.

 

Det har nu medført, at studerende fra både EU og det meste af verden nu skylder den danske stat en lille milliard kroner i manglende tilbagebetaling af lånene.

 

Tallet fremgår af et svar fra skatteminister Morten Bødskov (S) til Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg.

 

Dertil skal lægges den over halve milliard kroner, som studerende fra EU årligt modtager som vandrende arbejdstagere med et ti-timers ugentligt studiejob, og som ikke skal betales tilbage.

 

De fleste skyldnere kommer fra lande udenfor EU

Medens det kun er borgere fra EU plus Norge, Island og Lichtenstein, der som vandrende arbejdstagere har krav på dansk SU, kan studerende fra hele verden inklusive EU optage SU-lån fra staten.

 

Af opgørelsen fra skatteminister Morten Bødskov fremgår det, at langt over halvdelen af skyldnerne er fordelt over hele verden uden for EU-området.

 

Således havde staten ved udgangen af 2020 i alt 396 millioner kroner til gode i misligholdt gæld fra studerende i EU og de tre nævnte lande.

 

Tilsvarende skyldte studerende fra den øvrige verden i 2020 den danske stat i alt 587 millioner kroner i SU-gæld, der aldrig er blevet betalt tilbage.

 

I alt i alt drejede det sig ved udgangen af 2020 om 15.891 udenlandske studerende, som har efterladt deres gæld ved grænsen, da de rejste ud af Danmark.

 

Nu har regeringen allieret sig med en privat inkassovirksomhed

I en mail til Akademikerbladet tilbage i april i år skriver Morten Bødskov, at regeringen har fokus på inddrivelse af gælden.

 

”Derfor har Skatteministeriet i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet et særskilt fokus på netop inddrivelse af SU-gæld fra skyldnere bosat i udlandet, og der er allerede sat en række konkrete tiltag i gang,” skriver Bødskov og fortsætter:

 

”Blandt andet er der oprettet en særlig enhed under Gældsstyrelsen, der arbejder målrettet med at inddrive gæld fra skyldnere bosat i udlandet – herunder SU-gæld – og der er etableret samarbejde med privat inkassovirksomhed om inddrivelse af gæld i udlandet.”

 

Svært at inddrive gæld i Nepal og Bangladesh

Det lyder jo vældigt fint og målrettet, men det er uden tvivl omkostningstungt at forsøge at inddrive studiegæld i eksotiske lande som for eksempel Nepal og Bangladest for slet ikke at tale om Indien.

 

Siden 2019 og til og med udgangen af oktober i år har i alt 891 studerende fra Nepal fået opholds- og studietilladelse i Danmark til en række grunduddannelser og videregående uddannelser

 

Fra Bangladesh drejer det sig om i alt 293 studerende.

 

Uden for EU-området er det især studerende fra USA, Japan og Indien, der siden 2019 og til og med udgangen af oktober i år, der har fået opholds- og studietilladelse i Danmark.

 

Fra USA drejer det sig i den nævnte periode om i alt 5.725 studerende, fra Kina om 3.357 studerende og endelig om 969 studerende fra Inden.

 

Tallene indeholder udelukkende antallet af studerende og ikke antallet af låntagere. Formentlig får eksempelvis de kinesiske studerende deres ophold betalt af den kinesiske stat.

 

Statens skatteborgerbetalte finanser

Tilbage står imidlertid, at det er en dyr omgang for staten og dermed de danske skatteborgere at give både gratis uddannelse og statslån til udenlandske studerende.

 

Og ved at hyre et privat inkassofirma til at inddrive gælden, risikerer man i sidste ende blot at smide gode penge efter dårlige penge, men det er der formentlig ikke noget nyt i, når det drejer sig om statens skatteborgerbetalte finanser.

 

Kilder til denne artikel:

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/ufu/spm/121/svar/1762190/2358938.pdf

 

https://www.akademikerbladet.dk/aktuelt/2021/april/udlaendinge-skylder-danmark-1-mia-i-sugaeld

 

https://us.dk/media/9141/tal_og_fakta_2020.pdf

 

https://us.dk/media/10477/hjemmeside-oktober-2021.pdf

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…