Vollsmose er for alvor blevet et parallelsamfund, hvor imamerne har overtaget det danske retssystem og kører deres egen sharialovgivning

Vollsmose (foto: Privat)

Af en eller anden grund kommer det helt bag på politikerne i Odense, at Vollsmose for alvor er blevet et parallelsamfund, hvor imamerne har overtaget det danske retssystem og kører deres egen sharialovgivning.

 

Borgmester i Odense Kommune, Peter Rahbæk Juel (S), har ”hørt om”, at der eksisterer en parallel ”mæglingskultur” i Odense, og det huer ham ikke: ”Man kan ikke lave sine egne regler og vedtage love uden om demokratiet. Reglerne skal gælde for os alle, ellers er det jo tosset,” skrev Berlingske Tidende i lørdags den 19. september

 

Udtalelsen fra den socialdemokratiske borgmester i Odense falder blot en måned efter, at en ekstern ekspertgruppe, som Odense Kommune har nedsat, den 20. august i år offentliggjorde en rapport, der burde have fået alle alarmklokker til at ringe

 

Unge kvinder bliver dræbt – men ikke et ord om imamer

I rapporten fra den eksterne arbejdsgruppe om negativ social kontrol i Odense, som byrådet sikkert har betalt en pæn sum penge for at få udarbejdet, nævnes imamernes indflydelse ikke med et ord.

 

Man konstaterer, at minoritetsetniske børn og unge bliver begrænset i fritidsaktiviteter, piger får ikke lov til selv at vælge uddannelse og kvinder bliver overvåget.

 

”Vi har i yderste konsekvens set unge piger blive dræbt, og det viser på grusomste vis, at vi skal sætte bedre ind,” skriver formanden for ekspertgruppen, Halima el Abassi.

 

Hun er socialrådgiver og forkvinde, som det hedder i de kredse, for Rådet for Etniske Majoriteter, og hendes anbefaling til Odense Kommune er at nedsætte en enhed, der kun arbejder med negativ social kontrol.

 

I en kommentar til den såkaldte ekspertgruppes anbefalinger skiver Odenses Socialdemokratiske borgmester, Peter Rahbæk Juel, blandt andet:

 

”Vi skal tage opgøret med de misforståede æreskodekser, der ofte ligger til grund for problemerne. I Odense har vi allerede en lang række indsatser, og jeg er glad for, at ekspertgruppen nu hjælper os med at sætte fokus på problemerne og pege på de steder, vi især bør sætte ekstra ind.”

 

Men det kommer helt bag på borgmesteren, at det er imamerne, der styrer showet

Af en eller anden grund undlader formanden for ekspertgruppen, Halima el Abassi med marokkansk oprindelse, at pege på den grundlæggende årsag til problemerne, der ikke handler om ”misforståede æreskodekser,” som den socialdemokratiske Odense-borgmester har fået opfattelsen af, men om imamernes magt.

 

I lørdagens udgave af Berlingske bekræfter islamforsker Jesper Petersen, at der findes et religiøst råd i Odense.

 

”Det er et religiøst råd, hvor man trækker på autoriteter, der er fokuseret på islamiske skilsmisser, men som også foretager mægling i andre sager. Rådet kan også invitere religiøse autoriteter fra andre steder i landet, hvor man afholder nogle højrådsagtige møder,” siger ph.d. Jesper Petersen, som er en af landets mest vidende eksperter om netop religiøse råd.

 

Som Berlingske formulerer det, så kommer ”de nye oplysninger” helt bag på Odenses socialdemokratiske borgmester:

 

”Det er til at græde over, at de ældste og ”klogeste” er med til at etablere en parallel samfundsstruktur. Man kan ikke lave sine egne regler og vedtage love uden om demokratiet. Reglerne skal gælde for os alle, ellers er det jo tosset,” siger han til Berlingske.

 

At det er imamerne, der regerer i Vollsmose, kommer også helt bag på Venstres politiske ordfører i Odense, Christoffer Lilleholt:

 

”Det går imod alle danske værdier, at der sidder nogle muslimske mørkemænd og bestemmer, hvordan man skal opføre sig,” siger Lilleholt til Berlingske og henviser til, at det i Halima el Bassis undersøgelse er veldokumenteret, at der eksisterer negativ social kontrol i Odense:

 

”Derfor synes jeg, at det er frygteligt, at der eksisterer sådan et råd, fordi det kan ødelægge rigtig mange unge menneskers liv, hvis de tvinges til at leve efter normer, der ikke beror på det danske værdigrundlag,” siger han.

 

At ledende politikere i Odense tilsyneladende ikke aner, hvad der i realiteten forgår i Vollsmose, kan undre, men endnu være er det, at Fyns Politi i hvert fald officielt heller ikke kender til magtforholdene i bydelen.

 

Fyns Politi: Vi har en formodning

Over for Berlingske vil politiinspektør Johnny Schou hverken be- eller afkræfte, at der findes et religiøst råd i Odense.

 

”Vi kan have en formodning om, der foregår en form for social kontrol. Vi hører om det, men vi har ikke konkrete eksempler og sager, der underbygger det,” skriver Johnny Schou i en e-mail til Berlingske.

 

For det første har Fyns Politi gennem flere år og indtil for nylig haft islamisten Asmaa Abdol-Hamid og ligeledes en politibetjent ved navn Elvir Abaz ansat i bydelen, og hvor Abaz blandt andet på sin Facebook har reklameret med, at han på lokalpolitistationen i Vollsmose under valgkampen holdt møde med den radikale leder Morten Østergaard.

 

Men ingen af disse to politiansatte i Vollsmose har tilsyneladende registreret imamernes magt som ordenshåndhævere og dommere i bydelen.

 

Det er der til gengæld andre politiansatte med danske navne, der har

At imamerne har taget magten i Vollsmose, burde ikke være noget nyt for hverken politikere eller politiledelse

 

Helt tilbage i 2008 skrev dagbladet Information under rubrikken: ”Imamer udmåler straf i Vollsmose” blandt andet:

 

”Politiet i Vollsmose oplever, at op mod 90 procent af alle anmeldelser bliver trukket tilbage efter få dage, fordi imamer og andre magtfulde mænd i området selv løser sagerne.

“Som det er i dag, er der jo kriminelle, der aldrig får en straf efter dansk retspraksis,” siger Torben Aagard, der er betjent i Odense-bydelen.

Han fortæller, hvordan der eksisterer et retsligt parallelsamfund, som gør det meget svært for politiet at udføre deres arbejde:

“Selvfølgelig er der mange herude, som lever efter dansk lov, men så længe, de ikke tør stille sig op mod de andre, er det svært at stille noget op,” siger Torben Aagaard.

Han mener, der bliver brugt penge, trusler og sommetider også vold i forsøget på at løse konflikterne internt i de muslimske miljøer.”

 

Peter Skaarup: Der findes kun én løsning – smid imamerne ud af ghettoerne

Den anbefaling, som Halima el Basis giver politikerne i Odense om at nedsætte en enhed, der kun skal arbejde med negativ social kontrol, giver Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, ikke meget for.

 

”Det er jo en helt bagvendt måde at gribe det an på. Uanset hvor mange enheder man opretter, så vil det ikke bryde imamernes og deres håndlangeres jerngreb om ghettoernes muslimske beboere,” siger Peter Skaarup til Den korte Avis og understreger:

 

”Der findes kun en effektiv løsning på det problem, og det er at smide imamerne og moskéerne ud af ghettoerne, men når det kommer til en direkte konfrontation med islam, har det store flertal af politikere det ligesom strudsen. De stikker hovedet busken og tror, at det løser problemerne.”

 

Peter Skaarup tilføjer, at det dog ikke helt gælder Morten Østergaard.

 

”Han har jo en helt anden dagsorden,” som Skaarup diplomatisk udtrykker det.

 

Læs også:

https://www.odense.dk/presse/pressemeddelelser/pressemeddelelser-2020/ekspertgruppe-odense-skal-saette-endnu-staerkere-ind-mod-negativ-social-kontrol

 

https://www.berlingske.dk/danmark/religioest-raad-i-odense-faar-toneangivende-politikere-op-af-stolen-det

 

https://www.information.dk/indland/2008/09/imamer-udmaaler-straf-vollsmose

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…