Vladimir Putin og coronakrisen

Vladimir Putin (Foto: Colourbox)

Putins passivitet

Den russiske præsident Vladimir Putin virker i de officielle medier i bedste fald defensiv og i værste fald nærmest hjælpeløs i forbindelse med den nuværende coronakrise. Ganske vist hersker i Rusland i mere end en måned et absolut ”lockdown” med strenge straffe, hvis forbuddene bliver brudt, men dette skete først længe efter, at Putin ved krisens udbrud nærmest ignorerede denne. I Rusland kendte man helt hen i april måned skam ikke noget til nogen coronavirus.

 

Humanitært hykleri

Udadtil agerede Rusland som et coronafrit land, der til gengæld var villig til at bistå de stakkels vestlige lande, der var ramt af virussen. Således kunne de russiske seere i det statslige fjernsyn Rossiya se containere forsynet med ordene ”From Russia with Love”, lånt fra en James Bond-film fra 1963, som indeholdt medicinsk udstyr og beskyttelsesdragter. Disseblev sendt til Italien, Serbien og selv ærkefjenden USA. Her scorede den Putin nogle billige propagandapoint.

 

Men hvad det russiske fjernsynspublikum ikke blev informeret om var, at amerikanerne såmænd betalte med kontante dollars for leveringerne, og at den velrenommerede italienske avis La Stampa i Turin kunne afsløre, at der blandt de russiske ”eksperter”, der ledsagede leveringerne, både var spioner og specialister trænede i biologisk krigsførelse. Endvidere kunne La Stampa meddele, at 80% af leverancerne var af en så ringe kvalitet, at de ikke kunne anvendes. 

 

De officielle tal

Da det stigende antal af coronasmittede russere i april måned ikke længere kunne skjules, måtte myndighederne krybe til korset og allerede d. 6. maj bekendtgjordes, at antallet af smittede nu var højere end 10.000 og for hver af de flg. dage kom 10.000 nye smittede til; idag er tallet højere end 230.000 og mindst 2.100 døde er blevet registreret – og dette er kun de officielle tal!

 

Nu var der tale om en landsomfattende pandemi, der end ikke gjorde holdt ved de højeste embeder. I begyndelsen af maj ramtes således Ruslands ministerpræsident Mikhail Mischustin og yderligere fire regeringsmedlemmer af virussen.

 

Nu måtte Patin handle og han gjorde det på den måde, at han uddelegerede forkyndelsen af de dårlige nyheder til medarbejdere, embedsmænd og andre repræsentanter for de officielle myndigheder. Krisens epicenter var og er Moskva med dets 12.5 mio. indbyggere, hvor ca. halvdelen af alle smittede bor. Her måtte byens borgmester Sergei Sobyanin rykke ud og officielt meddele, at det tidligst i midten af maj kunne komme på tale at slække på forbuddene. Ja, Sobyanin indrømmede, at de reelle tal på smittede og døde var langt højere end hidtil kendt og man skulle regne med, at langt flere end 250.000 mennesker var smittet.

 

Putin vasker sine hænder 

I flere uger har Putin således overdraget upopulære beslutninger til bekæmpelse af coronavirussen til andre, netop til borgmestre og til de mange regionale guvernører rundt omkring i det kæmpestore land, som egentlig ikke har større magtbeføjelser. Nu var det op til dem at træffe de upopulære forholdsregler. Disse har medført, at kun  apoteker og levnedsmiddelbutikker har lov til at holde åbent, hvorimod andre forretninger og private industrivirksomheder, der alle måtte lukke, fik påbud om ikke at fyre medarbejdere, men derimod fortsætte med at betale deres løn.

 

Dette er den lige vej til en økonomisk katastrofe i et land, hvis produktivitet i forvejen langtfra er imponerende og hvis bruttoindlandsprodukt (BNP) i 2020 menes at ville falde med 10 % – hertil bidrager også de lave oliepriser på verdensmarkedet, der også rammer den russiske olieproduktion med et milliardtab. 

 

Alligevel har der i længere tid ikke været tegn på social uro. Befolkningen har i umindelige tider har været vandt til at snøre livremmen ind, og Putin har fortsat lovet guld og grønne skove. Men nu er kritikken ved at formere sig – i første omgang rettet mod sundhedsvæsnet, der slet ikke var rustet til coronabekæmpelsen.

 

Hospitalspersonalet i Moskva skal åbent have kritiseret, at Rusland eksporterer medicinsk udstyr, mens egne læger og sundhedspersonale mangler alt lige fra ansigsmasker til respiratorer – en kritik, som den modige oppositionsleder Alexei Nawalny har tilsluttet sig: ”Vi sender respiratorer til New York, som byer som Saratow og Woronesch mangler!”

 

Fra coronapandemi til coronakrise

Ganke vist er Rusland i den heldige situation at have guld- og valutareserver i en størrelsesorden, der svarer til 500 mia. dollars, men Putin drømmer åbenbart ikke om at åbne for godteposen på trods af de titusinder af nødråb i de sociale netværk, delt af fortvivlede mennesker, der trues af en økonomisk katastrofe. I mange regioner er der på initiativ af de lokale guvernører ovenikøbet etableret offentlige bespisningssteder og uddelt gratis levnedsmiddelpakker.

 

Alexei Nawalny har derfor fremlagt en plan for Rusland med overskriften: ”Fem skridt for Rusland” – Til redning af dets borgere og dets økonomi”. I denne kræver han, at hver borger omgående skal modtage et beløb på 17.000 rubel, dvs. ca. 1.600 kr. Men Kreml har afvist Nawalnys forslag som værende ren populisme. Nationalbankdirektøren, Elwira Nabliullina, har advaret om, at sådanne udbetalinger vil føre til ”en eksplosionsagtig inflation”. Putin selv har ikke udtalt sig, men hylder sig i majestætisk tavshed.

 

Lige siden han i året 2000 blev præsident har Putin været ved magten enten som ministerpræsident eller præsident og forstået både at konsolidere sin magt og gøre alt for at lukke munden på oppositionen. Det gik ud over politiske aktivister som f.eks. netop Alexei Nawalny, der utallige gange har været arresteret, løsladt og arresteret igen.

 

Også udenrigspolitisk har Putin forstået at spille med musklerne. Det er nærmest gået i glemmebogen, at Rusland i marts måned 2014 med våben i hånd annekterede den ukrainske halvø Krim med total foragt over for international lov og ret. Da der kort tid senere opstod uro blandt lokale prorussiske separatistgrupper i Donbass-regionen i det østlige Ukraine, pustede Putin igen til ilden. Russiske tropper, kampvogne og tungt artilleri trængte ind over den ukrainsk-russiske grænse og der udbrød voldsomme kampe, der endte med udråbelsen af Folkerepublikken Donetsk i april 2014. Endelig bør der peges på den samvittighedsløse måde Rusland har understøttet Syriens diktator Bashar al-Assad på og dermed gjort sig medskyldig i dennes utallige krigsforbrydelser siden 2011.

 

Alle disse magtdemonstrationer har givetvis frem til i dag styrket Putins position i den russiske befolkning, men billedet af ham som supermand er nu begyndt at blegne og han er ved at miste den hidtidige goodwill han har nydt. Det er ganke enkelt coronapandemien, der er blevet til en coronakrise for ham.

 

Hvor er supermanden Putin?

Årsagerne til Putins svindende popularitet er mange: det manglende lederskab i virusbekæmpelsen, det bankerotte sundhedsvæsen, den truende arbejdsløshed, der kan føre til 10 mio. arbejdsløse i løbet af få måneder, og endelig de lave oliepriser, der er med til at trække Ruslands økonomi endnu længere ned i kælderen.

 

Og her i begyndelsen af maj har Putin måtte bide i endnu et surt æble og aflyse den store militærparade, der skulle have fundet sted på Den Røde Plads d. 9. maj i forbindelse med 75årsdagen for Ruslands sejr over Nazityskland. Soldaterne, der i ugevis har trænet op til paraden, er selv blevet sendt i karantæne. Ironien kan næppe være mere blodig, og personligt har Vladimir Putin klart spillet fallit som krisemanager.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…