Vi er klimamæssigt tæt på ‘the tipping point’ men mangler politisk handling!

Pandemien har optaget medier, politikere og folk i hele verden, og den er alvorlig, men i løbet at et eller to år vil den nok være forbi. Det havde derfor været klogt at fortsætte med at gøre noget for klimaet, som kan blive en katastrofe for verdens fremtid, hvis der ikke handles nu. Debatten har stået stille, for vi skulle over corona pandemien først – så måtte klimaet komme i anden række.

 

EU hører sammen med USA, Rusland og Kina til de lande, der udleder mest CO2, hvorimod de fattige lande i verden er dem, der får flest følger af klimaforandringer med oversvømmelse og tørke. Politikere og ledere bruger i dag de samme floskler som for ti år siden, da man ved COP15 i 2009 og siden har holdt møder og klimakonferencer: adaptation and mitigation – tilpasning og lindring, men ikke meget om at bremse den globale opvarmning. Siden 2009 er der blevet ca. 11 x 80 mio. (880 mio.) flere mennesker på kloden, hvilket har stor betydning for miljø, klima og biodiversitet. Jo flere mennesker jo færre dyr, så i dag er ca. halvdelen af de vilde dyr og planter borte.

 

I 1950 var jorden bæredygtig med 2,5 mia. mennesker, og i dag er tallet steget til 7,8 mio., som alle udleder CO2, forurener jorden og havene og tager plads, så der ikke er plads til biodiversitet. Skove fjernes for at skaffe plads til landbrug – og til at blive afbrændt som biomasse.

 

Udover træ til husholdningen fjernes mange træer i de fattige lande bl.a. Ghana, som eksporteres til rige lande som Danmark, hvor de brændes af i kraftværker som backup til vore vindmøller. Dette er en af de helt store skandaler, og så kaldte EU i 2009 biomasse for CO2 neutral, når den faktisk er 150% værre end kul. Biomasse er ikke indregnet i klimaregnskabet! Det er klimabelastningen fra de store handelsskibe heller ikke, da drivhusgasserne ikke udledes i Danmark

 

Hvis man medregnede alle udledninger fra rederier og transportselskaber, så ville udslippet af Danmarks drivhusgasser i det officielle klimaregnskab vokse med tre fjerdedele. Et sådant regnskab ville give et mere korrekt billede af, hvor grønt Danmark reelt er, men ville bryde med FN’s officielle opgørelsesmetode (Zetland.dk 18.12.19). Kort sagt, vi snyder, men det er lovligt!

 

Klimarådet anbefaler CO2 afgifter, som er en skat på klimabelastende produkter og lig kvoter ikke direkte stopper udledningen af CO2 men kun reducerer ved ændret adfærd. Det er som at flytte rundt med dækstolene på Titanic. I stedet for afgifter kunne man fx stoppe støtten til de fossile gasprojekter som til Baltic-Pipe rørledningen tværs gennem Danmark, der skal føre gas fra Norge til Polen fra 2022 og ca. 30 år frem. Udgifterne til projektet, der skal være færdig i 2022, koster ca. 12-16 mia. kr., som skal deles mellem Polen og Danmark. Gas er et fossilt brændstof, der udleder CO2, men hvorfor skal Danmark lægge jord til rørledningen og betale, når gassen leveres af Norge og bruges i Polen? Bag projektet står det danske statsejede Energinet og det polske Gazsystem.

 

I vor civilisation er energi en nødvendighed, og thorium med ny teknologi bør anvendes og vil i det lange løb være billigst. Der er thorium reserver til at levere ren, rigelig og stabil energi i over 1000 år og kan erstatte alle fossile brændsler. Kernekraft med thorium kunne have været i gang år 2000, hvis ikke atomkraftmodstandere havde stoppet udviklingen. Vindkraft bruger mange ressourcer, har store produktionsomkostninger, problemer med skrot, dræber fugle og insekter og holder kun ca. 20 år, mens atomkraft holder ca. 80 år. De første minireaktorer med thorium forventes allerede i 2024.

 

En medårsag til klimakrisen er overbefolkningen, for de ca. 80 mio. ekstra mennesker, verdens befolkning stiger med hvert år, er med til at øge den globale opvarmning. Den nuværende mangel på politisk handling kan resultere i en katastrofal temperaturstigning på 3 grader i dette århundrede.

 

Den eng. videnskabsmand James Lovelock (GAIA, 1919-) mener, vi allerede er forbi ‘the tipping point’, og at vind og sol er ineffektive og ustabile og ikke en løsning på energiproblemet, som er vigtig, når vi taler om klima. Overbefolkning er også et problem, man bør gøre noget ved.

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…