Corona-smitten kan blive Sveriges næste katastrofe

Sveriges socialdemokratiske statsminister Stefan Löfven

 

Af Sven Hakon Rossel

 

Sveriges første katastrofe

 

Der er ingen grund til at gå nærmere ind på Sveriges første katastrofe. Her drejer det sig oplagt om broderlandets grænser, der har stået pivåbne i forbindelse med de senere års migrationsbølge. Denne politik har ført til en uhæmmet indvandring både af politiske og økonomiske flygtninge og asylansøgere fra Mellemøsten og en række asiatiske og afrikanske lande overvejende af muslimsk observans med en god portion militante jihadisme i bagagen.

 

Denne uhæmmede velkomstpolitik, understøttet af alle svenske partier med undtagelse af de fornuftige Sverigesdemokrater, tog fart, da Mutti Merkel i august 2015 åbnede grænserne op gennem Europa. Dette skabte katastrofale sociale problemer i en række europæiske lande med en enorm stigning i bilafbrændinger, voldsforbrydelser, voldtægt og mord i overvejende grad begået af unge indvandrere.

 

Denne voldsbølge voksede på et tidspunkt i Sverige så dramatisk, at politiet måtte bede det amerikanske FBI om assistance. Ironien er til at tage og føle på netop i et land, i hvilket den nu afdøde socialdemokratiske regeringschef Olof Palme under Vietnamkrigen gik i spidsen for en militant anti-amerikansk demonstration. Sverige har jo altid gerne villet være hele verdens samvittighed.

 

En kurre på tråden

 

Denne politik har skabt en kurre på tråden mellem vore to lande. Danmark har ganske vist altid haft et slags lillebrodertrauma over for vort større, industristærke naboland med Volvo, Saab og L.M. Ericsson – og så er svenskerne bedre til fodbold. Men vi har altid gerne taget en tur til Sverige, hvor der – når vi ser bort fra den svenske regering – er en hel del at beundre: den prægtige skærgård, de smålandske skove og idylliske røde træhuse og den vældige, uberørte natur, når vi kommer længere nordpå i landet.

 

Men den tidligere danske regering – ikke mindst gennem en flot indsats af Dansk Folkeparti og Venstres gæve Inger Støjberg – fik dog hugget bremserne i, så at vi (endnu) ikke har svenske tilstande. Og i dag er det helt klart, at man skal holde sig væk fra svenske byer pga. den voldsomme kriminalitet blandt de indvandrede muslimer – ikke mindst hvis man er jøde pga. den grasserende antisemitisme – og i hvert fald ikke betræde de forskellige no-go-zoner i de ghettoagtige dele af Göteborg, Malmö og Stockholm.

 

Sveriges næste katastrofe

 

Der skulle ikke gå mange år før den næste katastrofe ramte Sverige i form af coronapandemien – og også her har de svenske myndigheder og politikere valgt en anden rute end Danmark og næsten alle andre europæiske lande. I stedet for et restriktivt udgangsforbud med maskepligt og nedlukning af alle tjenesteydelser har man valgt den såkaldte flokimmunitetsstrategi: man lader smitten sprede sig så meget, at store dele af befolkningen bliver smittede, og de der ikke dør vil herefter være immune over for sygdommen.

 

Problemet med denne risikable strategi er ikke mindst, at mange samtidig vil dø af smitten. Se hvad der er sket i Storbritannien, der i begyndelsen af pandemien fulgte samme strategi, men snart – og næsten forsent – er kommet på bedre tanker. Først d. 23. marts indførtes massive restriktioner af det offentlige liv og indtil dags dato er der registret 21.100 døde!

 

Den svenske holdning til coronavirussen har ført til, at der er fri bevægelighed i det offentlige rum og myndighederne har blot foreslået, at man på frivillig basis skal holde afstand til hinanden. Egentlig forbudt er kun en overgrænse på 49 personer i en forsamling og – siden begyndelsen af april – et forbud mod at aflægge besøg på alderdoms- og plejehjem. Maskepligt er en by i Rusland og skoler, biblioteker, svømmehaller, forretninger og indkøbscentre er alle åbne – og man ser da også i medierne billeder af glade svenskere bænkede omkring borde i reastauranter og cafeer.

 

Nogle skræmmende tal

 

Men glæden kan vise sig at være kortvarig. Der er stigende protester mod denne coronastrategi – eller mangel på samme. Især er antallet af coronainficerede, der er afgået ved døden, steget dramatisk i de seneste uger. En sammernligning med tallene fra f.eks. Østrig, der var et af de lande, der tidligst indførte restriktioner med maskepligt, afstand mellem mennesker, lukkede børnehaver, skoler, universiteter og forretninger er oplysende.

 

Østrig har ca. 8.5 mio. indbyggere, Sverige ca. 10 mio. Mens der i Østrig – dette er de nyeste tal fra Johns Hopkins University i Baltimore – er registreret 15.274 inficerede, er tallene for Sverige 18.811 – altså nogenlunde ens, hvis man tager forskellen i indbyggerantal i betragtning.

 

Men ser vi på tallene for coronadøde, er tallene for Østrig blot 549, mens de for Sverige er 2.274. Og her er tallene både for inficerede og døde for opadgående. I en tredjedel af alle alderdomshjem i Stockholm har man fastslået coronainfektioner. Og alligevel gælder der ikke noget generelt og absolut besøgsforbud.

 

Matematikprofessoren ved Stockholms Universitet Tom Britton har regnet på tallene og forudser, at omkring 1. maj vil ca. halvdelen af den svenske befolkning være inficeret og ét af de store problemer er de manglende coronatests. Således var der frem til d. 5. april blot gennemført 54.700 tests i Sverige, mens tallene – her ganske vist fra d. 13. april – for Østrig var ca. 150.000. Godt nok er testfrekvensen blevet øget i Sverige, men i midten af april måned blev alle ansatte ved universitetshospitalet i Lindköping testet og her viste det sig, at halvdelen blev testet positivt og mange havde ikke engang vist symptomer på en infektion.

 

Dette er skræmmende perspektiver, og de foruroligende tal har ført til voldsomme protester blandt svenske virologer og epidemologer; flere og flere svenskere holder sig indendørs og bevæger de sig udenfor, bærer de masker. Men chefepidemologen inden for det svenske sundhedssystem, Anders Tegnell, der i forbindelse med den daglige pressekonference konfronteres med denne kritik, gentager stædigt sit budskab. ”Vort system fungerer.” Og den socialdemokratiske statsminister Stefan Löfven holder fast ved den nuværende sundhedspolitik. Banker den næste katastrofe på døren?

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…