En venstreorienteret professor, der tør siger det rent ud: Europæerne kommer i mindretal i deres hjemlande i dette århundrede

Købmagergade i København (Foto: Steen Raaschou)

Etniske europæere i Vesteuropa, USA, Canada, Australien og New Zealand vil komme i mindretal i en stribe af deres hjemlande i løbet af dette århundrede.

 

Det er simpel matematik at fastslå dette.

 

Sådan er det så længe indvandringen fra den tredje verden fortsætter, og indvandrergruppen som helhed har en højere fertilitet (skønt den falder betragteligt i anden generation i f.eks. Danmark).

 

Den faldende fertilitet er dog en stakket frist, idet gruppen af ikkevestlige er meget yngre i gennemsnit og derfor har en langt større andel af kvinder i den fødedygtige alder, som oven i købet får deres børn tidligere, altså kortere mellem generationerne.

 

Denne simple fremskrivning lider desværre under én afgørende svaghed, ikke en metodisk svaghed, men under en menneskelig:

 

Det store flertal af toneangivende politikere, journalister og kulturfolk benægter denne kendsgerning og kalder det en konspirationsteori at hævde det indlysende.

 

Af denne grund bør Berlingske også have tak for at bringe interviewet med professor ved University of London Eric Kaufmann, hvis position er som følger:

 

Eric Kaufmann er venstreorienteret, men ærlig.

 

Mit ”men” er ikke noget tilfælde, benægtelsen generelt hos samme fløj taget i betragtning.

 

Europæere i mindretal

Eric Kaufmann siger lige ud, at etniske europæere i dette århundrede vil udgøre en stadig svindende andel af deres hjemlande, og de vil på et tidspunkt komme i mindretal.

 

Blot ét eksempel: I USA udgør alle børn fra minoriteter i alderen op til 11 år et flertal i forhold til amerikanere med rødder i Europa.

 

Dette er de hårde, de banale, fakta. Hvad vil det så betyde?

 

Han er blind for kulturens betydning

Her viser Eric Kaufmann, at han er netop venstreorienteret med denne fløjs alternative og fejlagtige syn på, hvad mennesket er på gruppeniveau, hvad etniske grupper betyder sat op over for hinanden. Eric Kaufmann siger:

 

”Jeg argumenterer for, at den kommende majoritet vil knytte bånd til den eksisterende hvide majoritets myter og minder.”

 

Nu er tanker og forestillinger om fremtiden som bekendt toldfri.

 

Problemet med Eric Kaufmanns påstand er selvsagt, at intet tyder på, at han får ret i, at der vil blive knyttet bånd mellem f.eks. danskernes myter og minder på den ene side og på den anden side ”myter og minder” hos mennesker med oprindelse i Stormellemøsten og Afrika syd for Sahara.

 

Det er ved denne påstand af Eric Kaufmann i interviewet, at jeg som ansvarlig journalist ville have spurgt Eric Kaufmann:

 

”Har du, Eric Kaufmann, noget erfaringsbaseret materiale, statistisk set, der kan begrunde din påstand om, at f.eks. somaliere og arabere ”vil knytte bånd til den eksisterende hvide majoritets myter og minder”?”

 

Det har Eric Kaufmann ikke. Eric Kaufmann vil ikke være i stand til at finde én eneste statistik, der på gruppeniveau fortæller, at mennesker fra den tredje verden har tænkt sig at knytte an til noget som helst europæisk i en situation, hvor de hele tiden bliver flere og flere. I stedet vil de alt andet lige forstærke deres parallelsamfund, holdt oppe af klanstrukturer og i mange tilfælde rigid religion.

 

Danmark vil mere og mere blive som Tyrkiet, Somalia og arabiske lande

Der er aldrig noget slutresultat i historien, men det er på den anden side indlysende, at Vesteuropa gradvis vil forsvinde som hjemland for europæere, hvis udviklingen får lov til at fortsætte.

 

Sagt på en anden måde: Danmark vil blive mere og mere som Tyrkiet, som Somalia, som de arabiske lande, som Afghanistan og Pakistan og så videre. Samfundsstrukturerne, som de ikkevestlige har medbragt, vil blive omplantet – og er allerede i høj grad blevet det – til dansk muld, som derfor i sagens natur vil blive mindre og mindre dansk.

 

Eric Kaufmann skal have tak for sin analyse, ikke for sine forslag til løsning. Fornuftige europæere må i de kommende år strikke løsninger sammen, der sikrer, at vores hjemlande kan bestå til vores efterkommere, også dem, der er europæere om 100 og om 200 år.

 

PS:

Jeg skrev i august 2019 et indlæg hos JP, hvor jeg fortalte om professor ved University of London, Erik Kaufmann og hans bog Whiteshift. Interessant at Berlingske den 7. marts 2020 som den første danske etablerede avis bragte en artikel med præcis den samme man med præcis den samme pointe, som jeg fandt frem til for næsten syv måneder siden.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…