Valget mellem Trump og Biden har stor betydning for klimaet – men ikke sådan, som medierne har fremstillet det

Der er stor forskel på de to præsidentkandidater, hvad angår deres holdning til klimaproblemet. Joe Biden har samme holdning som de danske politikere med fokus på vind og sol, som også den tidligere kandidat Bernie Sanders havde. Donald Trump er realistisk og mere økonomisk anlagt og har indset, at varierende vind og sol skal have konstant backup af biomasse, som i dag mest er træ og dermed årsag til fældning af mange skove. Ikke siden Ronald Reagan har en amerikansk præsident støttet atomkraft som nu, hvilket er nødvendigt for at bremse den globale opvarmning. Vi er nær the tipping point, hvor man ikke længere kan vende udviklingen!

 

Hvis Joe Biden vinder, bør han indse, at ustabil sol- og vindkraft, som i dag dækker ca. 2% af den globale energi, ikke kan dække verdens stigende energiforbrug – tænk bare på det øgede forbrug til nedkøling bl.a. med aircondition i en varmere verden. Hvis en præsident Biden i USA som Angela Merkel i Tyskland begynder at lukke atomkraftværker og indfører vindmøller og solceller, vil det medføre øget global opvarmning, da der vil blive brug for flere fossile brændsler til energi, hvis ikke flere skove skal fældes til backup for vind og sol. Det er nødvendigt med ren stabil energi, som kan erstatte de fossile brændsler og give forsyningssikkerhed alle døgnets timer og ikke skal bruge store områder af landbrugsjord. Der er i forvejen problemer med kasserede vindmøllevinger, der begraves i ørkensand eller afleveres på lossepladser, da de endnu ikke kan genbruges!

 

I Tyskland, hvor atomkraftværkerne lukker senest 2022, har man åbnet flere brunkulsminer, og brunkul er værre end kul. Man nedlagde ligefrem landsbyer for at åbne gamle brunkulsminer. Det er jo nødvendigt med stabil energi, som er en base for menneskers liv og velvære.

 

En præsident Trump vil fortsætte den linie med udvikling af atomkraft, der er sat i gang med støtte til bl.a. forskere under det amerikanske energiministerium, der i samarbejde med private firmaer er ved at udvikle ny teknologi indenfor atombrændsel, der vil blive både billigere, mere sikkert og efterlade mindre affald. Terra Power (terrapower.com, grundlagt i 2006 af Bill Gates) udvikler avancerede atomreaktorer og er et af de firmaer, der nu får støtte fra det Hvide Hus.

 

Donald Trump vil også yde teknologisk støtte til Polen, der er et af de lande i EU, der går ind for atomkraft. Den 24. juni 2020 mødtes Donald Trump med den polske præsident Andrzej Duda, og der blev indgået en aftale om amerikansk teknologi til nye atomkraftværker i Polen, der betragter atomkraft som grøn energi. Polen starter i 2026 og forventer et nyt atomkraftværk færdigt i 2033.

 

Udover Sverige, Frankrig og nu også Polen o.a. bør resten af EU indse, at atomkraft skal være en del af løsningen for reduktion af CO2 udledningen, men industrier omkring vind og sol er stærke og har stor indflydelse på beslutningstagerne, som i stedet burde rådgives af videnskabelige eksperter. Sagen er for vigtig til at overgive til folk, der er mest interesseret i egen profit. Meget interessant er p.t. de minireaktorer, som udvikles af danske Copenhagen Atomics og Seaborg Technologies samt andre i udlandet. De vil være i stand til at levere ren, stabil, billig og rigelig energi i løbet af få år.

 

Mens man i Niels Bohrs fædreland Danmark af populistiske og ideologiske grunde lukkede for udvikling af atomkraft, fortsatte man i Norge og Sverige. I Norge har Thor Energy (thorenergy.no) fortsat udviklingen med brændsel (pellets) til brug i reaktorer med 1. fase i 2013, 2. fase i 2015, og man vil nu snart forhandle brændslet på kommerciel basis. Flere lande som Kina, Indien og Tyrkiet er interesseret i at bruge thorium i deres nationale energipolitik, og andre lande er også i gang med at forske i thorium energi. Verden har thorium ressourcer til over 1000 års global energibehov.

 

Valget mellem Trump og Biden er ikke kun et valg mellem hjerne og hjerte men også om et fremtidigt USA og har samtidig stor betydning for jordens klima.

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…