Universiteterne i USA renses for konservative kræfter – talsmand gennem mange år Chris Jossart presset ud

Ytringsfriheden har længe været stækket af det pæne USA

Det gælder hele den vestlige verden. Ytringsfriheden er truet.

 

I USA har truslen mod ytringsfriheden altid ligget der. Latent. På overfladen er det en pænhed, men i virkeligheden er det et “hold kæft bolsje”.

 

Har man sagt noget udenfor den korrekte konsensus – “out of line” – så kommer sanktionen. Det er upassende. “Its not appropriate”.

 

Så det der sker nu, i disse dage, hvor resterne af ytringsfriheden i den “fri verden” får dødsstødet, har altid “ligget lige til højrebenet” i USA.

 

Udviklingen – eller rettere sagt – afviklingen ses meget tydeligt på landets universiteter.

 

Den Korte Avis har tidligere bragt en artikel om en professor – NichoIas Damask fra “Scottsdale Community College” – som blev truet på livet og dikteret sin undervisning, hvis han ønskede at fortsætte med at undervise i terrorisme, særligt islamisk terrorisme/islamisk jihad.

 

Sandheden – råt for usødet

I dette tilfælde, på Fox Valley Technical College i Wisconsin, er det gennem 15 år, en højtprofileret talsperson – universitetets ansigt udadtil – som har udtalt sig mod den progressive korrekte konsensus.

 

Men han har gjort det som privatperson, i et forholdsvist lukket forum – LinkedIn.

 

Der har han trådt Black Lives Matter, de venstreradikale, LGBTQ-bevægelsen og islam over tæerne. Appleton Post-Crescent, Jihad Watch   (LGBTQ : Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender Queer)

 

I relation til muslimske Ilhan Omar der sidder i Repræsentanternes Hus, skrev Jossart : “Yes, get rid of the anti-American filth causing cancer to our nation” – “fjern det anti-amerikanske snavs/afskum, som forårsager at vor nation får kræft”.

 

Om islam skrev han blandt andet : “Islam is all over the world infiltrating every nation, and Biden (Joe) wants their beliefs in our already tainted public school curriculum” – “islam infiltrer over hele verden enhver nation, og Biden vil have deres tro ind i vores allerede besmittede folkeskolers pensum”.

 

Jossart har betegnet Black Lives Matter som en skændsel.

 

Tidligere skrev han tillige : ” BLM needs to be eliminated NOW” – “Black Lives Matter skal elimineres NU”.

 

Til en bruger på LinkedIn, som syntes at fora’et ikke skulle bruges til politik, skrev Jossart : “we can post whatever we want – free country for now until you leftists burn it to the ground in fire” – “vi kan sende lige hvad vi vil – frit land for nu, indtil I venstreorienterede med ild brænder det ned til grunden”.

 

Det har udløst et ramaskrig på venstresiden. Særligt har det vakt CAIR’s opmærksomhed. (CAIR : Counsil on American-Islamic Relations)

 

I denne sag reagerer organisation stille og afdæmpet. Taktisk. De har valgt at tage “the high road”. De stiller sig op som bekymrede, og betegner udtalelserne som islamofobisk og anti-Black Lives Matter.

 

CAIR National Deputy Director Edward Ahmed Mitchell hilser Chris Jossart’s fyring velkommen og siger blandt andet : “at denne episode kan vendes til en mulighed for vækst og læring”. Dette efter, at Jossart har undskyldt offentligt.

 

Vækst og læring, siger CAIR’s repræsentant.

 

Problemet ved den udtalelse er bare, at i islams skygge, er det kun islam der vokser og udbreder sin “lærdom”.

 

Under den skygge bliver friheden mere og mere forbudt. Særligt for kvinder.

 

Når man læser Koranen kan man kun nå frem til, at det overordnede mål for islam er magtovertagelse.

 

Men det forties af de muslimske trossamfund overalt i Verden. Kun den pæne facade vises – specielt i den vestlige verden – som nu i dette tilfælde af CAIR’s stedfortrædende direktør.

 

Problemet i en nøddeskal

Chris Jossart siger det meget ligeud. Det er hårdt sagt, men sandt. Overalt har islam infiltreret de vestlige lande.

 

Hvordan kan “den” det ? Hvorfor er islam så stor en trussel ?

 

Hænger det sammen med, at islam er summen af muslimer som I meget høj grad gør som der står skrevet ?

 

Et stort antal muslimer, ikke alle, men de fleste, arbejder målrettet for islam og islamisering. I kraft af denne religiøse lydighed, opstår der et kæmpe problem i de fri samfund. Der er såkaldte kulturmuslimer, men de holder klogeligt lav profil, hvilket betyder, at det er shariamuslimerne som vinder terræn.

  • Når børn og unge i institutionerne – børnehave, skole, gymnasium, universitet – påvirkes og opdrages til at syntes, at et multikulturelt samfund er det eneste rigtige.
  • Og når public service ikke er public service, men aktivisme og missonsvirksomhed. Når de, MSM, samtidig opdrager befolkningen dag ud og dag ind, sådan at majoriteten syntes, at den kulturradikale tilgang og det multikulturelle samfund er det rigtige.
  • Og når så samtidig dette flertal af politisk korrekte udøver pression mod de forholdsvis få nationalkonservative – lige fra mobning til vold til udskamning og stempling – så vil flere og flere af deres stemmer dø hen.
  • Og når de få stemmer som ikke er døde endnu, får karantæne eller helt udelukkes på de “sociale” internet-platforme som fx. Facebook, Twitter m.fl, og når censuren på nettet efterhånden er massiv, og søgemaskinerne er uærlige, så er vore samfund ved at blive som det var i Sovjetrusland og DDR.
  • Og når dem der bestemmer, eliten, myndighederne, politikerne, samtidig så stålsat arbejder på det multikulturelle projekt, så er vi på vej mod afgrunden. Helvede på jord. Der hvor Sverige mange steder allerede er.  (Prøv engang at kigge indenfor hos Fria Tider, Samhällsnytt eller Nyheter idag. Det er ren “splatter”).
  • Og når så også måden alle disse mennesker i toppen gør samfundene i Vesten multikulturelle på, er helt gal. Som i sindssyg. Når det altovervejende sker med muslimer, og ikke yasidier, kristne, vietnamesere, koreanere, polakker og ikke muslimske thailændere, filippinere, etc., men med arabere, tyrkere, iranere og muslimske afrikanere. Når det er måden…….

…….så vil det langsomt men sikkert blive islam der sætter sig på dagsordenen. Og det vil være shariamuslimerne der definerer den, for kulturmuslimerne viger.

 

Så når måden “man” multikulturaliserer på, sker fortrinsvist med muslimer, så vil netto-flux – strømretningen – uvægerligt flyde hen imod stadigt mere islamiserede samfund. Det er det Chris Jossart er inde på i LinkedIn, da han skrev at den vestlige verden er infiltreret overalt.

 

Til sidst vil kalifater rundt omkring i den tidligere fri verden, være en realitet.

 

Desværre, er det den reaktionære islam – den oprindelige islam – der er stærkest. Det betyder, at virkeligheden i Vesten, om 100 år eller måske 300 år, vil blive efter Muhammeds eksempel og sådan som de tre følgende generationer efter ham levede. I andre ord, så vil dagsordenen formentlig blive oprindelig sunni muslimsk dvs at virkeligheden vil blive efter en salafistisk skabelon. Det er den virkelighed som Islamisk Stat står for, og har som mål for hele Verden. Verdenskalifatet.

 

Og så er der mørkt. For altid !

 

For sort islam holder menneskene i et jerngreb.

 

Det er stærkt bekymrende, at flere af toplederne, muligvis godt er klar over alt dette. Merkel. Mogherini m.fl.

 

Det er snart længe siden, omtrent 5 – 6 år siden, at EU’s udenrigschef Federica Mogherini sagde, at Europa skulle indstille sig på sharia. Det hænger meget godt sammen den dagligdag – den virkelighed – som europæerne nu oplever og Marrakesh erklæringen.

 

Mogherini har studeret statskundskab i Rom og skrevet speciale om politisk islam. Så hun ved, hvad hun gør. Det gør de andre i toppen af EU og FN muligvis også.

 

Hvad ved “vores” ledere i Danmark ?

 

Den fri verden bliver mere og mere ufri

Nu er Chris Jossart blevet fritstillet. Udadtil hedder det, at han har sagt sin stilling op, men virkeligheden er, at universiteterne i USA og resten af den vestlige verden, renses for nationalkonservative kræfter.

 

Susan May som er Rektor på Fox Valley Technical College (FVTC), siger at “vores institution forbliver dedikeret for en kultur som sikrer diversitet, lighed og inklusion”.

 

Endvidere : “FVTC respekterer de ansattes ytringsfrihed”, MEN !

 

“Man skal udvise god dømmekraft og diskretion” og “en opførsel som ikke ville blive betragtet som god opførsel på skolen, er heller ikke acceptabel online”, siger hun.

 

Og lige præcis der ryger ytringsfriheden ! Den rettighed som står nummer et i “The Constitution” – den amerikanske grundlov. Det grundlag Nordamerika og hele den vestlige verden er bygget på, smadres lige der. I pænheden.

 

Det grundlag vi alle står på – ytringsfriheden – eroderes af islam, fordi muslimerne samlet set gør som der står i de hellige islamiske tekster.

 

Det betyder på længere sigt, at den diversitet og lighed som Rektor May taler om, den vil blive erstattet af en monokultur. Nemlig den islamiske.

 

Herefter vil Verden være opdelt i de rettroende og dhimmi’erne/slaverne/undermenneskene – som knokler for at forsørge overherredømmet. De vil aldrig blive inkluderet.

 

Islamisk kultur inkluderer ikke vantro.

 

Og den inklusion som Susan May taler om nu. Den omfatter da vist ikke de konservative. Folk som Chris Jossart.

 

Nu er han ude i kulden, og offentligt har han givet en undskyldning. På dansk hedder den behandling fyret og hængt til tørre.

 

Ligesom mange af os andre, klamrer Chris Jossart sig til, at han lever i en fri verden.

 

Men at vi lever i en fri verden, klinger mere og mere hult.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…