Tyskland indskrænker sin grænsekontrol på lørdag og vil gennemføre grænseåbning den 15. juni – men der er uklarhed om forholdet til Danmark

Foto: Gunner Hede

Den tyske regering har besluttet at gennemføre en gradvis åbning af grænserne til nabolandene.

 

Tyskland har aftalt med Frankrig, Schweiz og Østrig, at man senest 15. juni vil åbne de indbyrdes grænser. Det fremgik af et pressemøde, som onsdag blev afholdt af den tyske indenrigsminister Horst Seehofer.

 

Der bliver således ikke tale om en åbning af disse grænser her og nu. Derimod sker der det fra på lørdag (15. maj), at Tyskland går væk fra en mere massiv, stationær grænsekontrol til en stikprøvekontrol. Altså en gradvis åbning.

 

Ifølge den tyske regerings plan skal der først ske en fuld åbning af grænsetrafikken den 15. juni. Og det skal kun ske, hvis der er styr på corona-smitten. Man vil ikke udelukke, at grænsekontrollen fortsættes eller genindføres, hvis der består en væsentlig smittetrussel.

 

Den danske regering har henvist til samme princip: Lempelser i grænsekontrollen afhænger af, at der er sikkert styr på smitten inden da.

 

Intet tysk pres

Seehofer gør det også klart, at man frem til 15. juni kun kan komme over grænsen med ”gyldig grund”. Det udlægger avisen BILD på den måde, at man ikke vil åbne for turister til Tyskland i første omgang.

 

Det kunne indikere, at Tyskland heller ikke har en forventning om, at nabolandene vil åbne for tyske turister inden da. Indenrigsministeren lød i hvert fald ikke, som om han forsøgte at lægge pres på Danmark.

 

Men det er indtil videre ikke krystalklart, hvad der skal lægges i Seehofers formuleringer på pressemødet.

 

Der er således også uklarhed om, hvordan man skal forstå de ganske korte Seehofer-formuleringer, der direkte drejede sig om Danmark.

 

Forvirring om Danmark

Seehofer og den tyske regering er tydeligvis først og fremmest optaget af at få genåbnet grænserne til Frankrig, Schweiz og Østrig.

 

Samtidig står det klart, at man ikke betragter grænsen til ministaten Luxemburg som noget problem. Denne grænse har traditionelt været helt åben, og man regner ikkemed at forlænge den midlertidige grænsekontrol, der er blevet indført under corona-krisen.

 

Men i forlængelse af omtalen af Luxemburg nævnte Seehofer så også Danmark – på en måde, som skaber en vis forvirring, i hvert fald set med danske øjne.

 

Indenrigsministeren fik det til at se ud, som om grænseforholdet til Danmark var det samme som til Luxemburg. Han sagde, at Tyskland også i forhold til Danmark var parat til at fjerne grænsekontrollen.

 

Men, sagde han, Danmark ønskede at vente, indtil man havde fundet en fælles løsning med sine nabolande – her menes Norge og Sverige.

 

Tyske sommerhusturister

Det noget usikkert, hvad Seehofer har ment med dette.

 

Hidtil har den dansk-tyske grænse ikke været generelt åben – heller ikke før corona-krisen. Der har været stikprøvekontrol.

 

Grænsen mellem Danmark og Tyskland har ikke været åben på samme måde, som grænsen mellem Tyskland og Luxemburg er det.

 

Men derudover er det jo rigtigt, at der har været fri passage mellem Danmark og Tyskland, indtil corona ramte.  Der har således ikke været begrænsninger på tyske turisters mulighed for at rejse ind i Danmark – for eksempel for at leje sommerhuse.

 

Norge og Sverige

Når justitsminister Nick Hækkerup nu siger, at man først vil drøfte en åbning af grænsen med Norge og Sverige, virker det lidt søgt. Normalt har vi vel ordnet vores grænsespørgsmål med Tyskland uden at være afhængige af Norge og Sverige.

 

Hækkerups udtalelse virker, som om regeringen søger at vinde tid. Man er bekymret for en hurtig  genåbning af grænsen med deraf følgende tilstrømning af tyske turister, fordi man er bange for, at det øger smitterisikoen i Danmark.

 

Tilsyneladende vil man gerne have mere fast grund under fødderne med hensyn til, hvordan smitten udvikler sig.

 

Tyskerne og smitten

Til det kan man sige to ting:

 

På den ene side er smittetrykket i Tyskland nogenlunde det samme som i Danmark. Så det er ikke, fordi tyskerne er specielt store smittebærere.

 

Men samtidig er det klart, at en større tysk turisttilstrømning og en større koncentration af mennesker i for eksempel Vestjylland øger antallet af smittekilder – og dermed risikoen.

 

Sundhed og økonomi

Grundlæggende drejer denne debat sig om det samme som resten af debatten om genåbning og smitterisiko herhjemme: Hvor meget skal man prioritere sundheden og sikkerheden mod smitte, og hvor meget skal man prioritere den økonomiske vækst?

 

Regeringen har hidtil lagt afgørende vægt på, at sundhedskrisen skal under kontrol – også fordi en voksende sundhedskrise kan have store skadevirkninger på økonomien.

 

Derfor vil den nok indtil videre opretholde indrejseforbuddet for blandt andet tyske turister. Fra den borgerlige lejr vil der omvendt komme et pres for økonomisk åbning.

 

De Radikale vil her lægge sig til den borgerlige side. Hvor flertallet havner, vil afhænge af Dansk Folkeparti.

 

Meget kan ske i de kommende uger

Men resultatet beror ikke på en afstemning i folketingssalen. Dette er udenrigspolitik, og den bliver ført at regeringen.

 

Meget kan dog ske med corona-smittens udvikling i de kommende uger – både den ene og den anden vej. Debatten om grænseåbning for blandt andet tyske turister vil køre videre for fuldt tryk.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…